Home

Ndla nynorsk

Norsk - Genitiv på nynorsk - NDLA

Treng du litt nynorsk førstehjelp før eksamen? Her er ein læringssti som tek føre seg berre det aller viktigaste. Og i dette mini-kurset i nynorsk finn du endå litt meir som passar for deg som har nynorsk som sidemål. Her er eit eksempel på ei interaktiv oppgåve frå kurset. Gå gjerne på Språkrådet sine nettsider, [ Dette er ei lita sjekkliste der elevane blir minna om enkle ting dei kan gjere for å betre språket i nynorskteksten sin. Lista bør delast ut saman med skriveoppgåva og levertast inn i etterkant NDLA film er en tjeneste i samarbeid med Norgesfilm. Denne tjenesten lar deg se en rekke spillefilmer, kortfilmer, dokumentarer og serier. Du kan også se undervisningsfilm og filmklipp. Velkommen inn i filmens verden! Velkommen inn i filmens verden

Norsk - Substantiv - NDLA

Nynorsk øvingsrom. Kartleggingstest; Øvingar; Minigrammatikk. Logo. Øvingar. Her finn du alle øvingsoppgåvene sorterte etter tema. Når du vel «Ta øving», kan du alltid klikke på «Vis minigrammatikk» og lese i den delen av minigrammatikken som er aktuell for den øvinga og det temaet du er inne i Åpne nynorskkurs 2020; Vi planlegger et åpent dagskurs i nynorsk i Tønsberg torsdag 5. november. Kurset avholdes på Quality Hotel Tønsberg (Ollebukta 3) kl. 8.30-15.30.. Hotellet har gode smittevernrutiner, og kurslokalet har normalt plass til fire ganger så mange som vi tar inn på kurset Iinteraktivt kurs i nynorsk for grunnskule og vidaregåande skule. Kartleggingstest. Finn ut kva du kan, og kva du bør øve meir på. Testen inneheld ganske vanskelege oppgåver, så om du greier så å seie alt, er du ein meister i nynorsk Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa) er eit ressurssenter for skule og barnehage. Me har kurs og gratis undervisningsopplegg for både nynorsk hovudmål og nynorsk sidemål. Les meir: Om Nynorsksentere

Nettstad med øvingar laga av Språkrådet som i all hovudsak er retta mot elevar i den vidaregåande opplæringa. Kjekk repetisjon før eksamen i norsk i vg3! Metode: Start med kartleggingstesten og så gå vidare til øvingsrekkjene På NDLA finner du læringsressurser for vgs som er åpne og tilgjengelig for alle. Her får du tips til hvordan du kan bruke ressursene våre Norsk bokmål-nynorsk ordbok. Vår norsk-nynorske ordbok er gratis og tilgjengelig for alle, til envher tid. Bruk ordboken til å oversette fra norsk bokmål til nynorsk eller fra nynorsk til norsk bokmål. DinOrdbok serverer deg søkeresultatet med synonymer, avledede ord, uttale, definisjoner og eksempler på bruk The LEXIN dictionary series is customized for non-native speakers who have limited proficiency in the Norwegian language.The dictionaries are illustrated and user friendly, and all content, design and user interface are developed with this target group in mind.The LEXIN dictionary contain many pictures and are easy to use

 1. deling.ndla.no Finn og del læringsressursar. Ressurskart. Oppgi nøkkelord . Logg inn for å dele. Are Kalvø - Kåseri om nynorsk. Rapporter. Ansvarlig redaktør: Sigurd Trageton Prosjektleder: Cecilie Isaksen Eftedal. Hjelp; Om Deling; Reglar for deling.
 2. Når vi snakker om farger, er det viktig å kunne gjøre dette på en presis måte. RGB og CMYK er to ulike fargesystem som brukes i mediebransjen
 3. Nynorsk og bokmål er jamstilte målformer i Noreg, og det har dei to skriftspråka vore sidan 1885. Etter mange år under dansk styre og med dansk som einaste skriftspråk i Noreg voks nye språklege idear fram frå midten av 1800-talet
 4. igrammatikken har vi samla dei viktigaste reglane du må kunne for å bli ein meister i nynorsk. Lukke til! Denne nettstaden er laga av Språkrådet og er i hovudsak retta mot elevar i den vidaregåande opplæringa. Innhaldet er utarbeidd i tråd med den gjeldande nynorskrettskrivinga

eksempel på nynorsk. Vi har to oversettelser av eksempel i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Norsk Nynorsk. eksempel n. døme communication. eksempel n. eksempel. Legg til ny oversettelse. Bøyelsen av eksempel som substantiv. Entall. Flertall. Ubestemt form Nynorsk frasesamling Delt av: nina bell rui aadna - Publisert: 01.04.2014 08:06 - Oppdatert: 20.03.2020 15:44 Det held ikkje med berre grammatikk når ein skal læra å skriva eit språk, skriv Nynorsksenteret Finn og del læringsressursar. Kjetil Hope har tatt initiativ til og administerer et gigantisk deleprosjekt for norsk skole Norsk er administrasjonsspråket i Norge, med to likestilte målformer, bokmål og nynorsk. I tillegg har flere kommuner og fylker nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og/eller kvensk som offisielt språk på kommunalt nivå, i tillegg til norsk. Språket som snakkes av flest og dermed er majoritetsspråk i Norge, er norsk. Norsk er et nordgermansk språk som er nært beslektet og gjensidig.

NDLA | DelRett

deling.ndla.no Finn og del læringsressursar. Resource map. Enter your keywords . Login to start sharing. Are Kalvø - Kåseri om nynorsk. Report. Editor: Sigurd Trageton Project: Cecilie Isaksen Eftedal. Hjelp; Om Deling; Reglar for deling. substantiv på nynorsk. Vi har én oversettelse av substantiv i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Vel målform: Nynorsk. NDLA sin visjon er å lage gode, opne digitale læremiddel for alle faga i vidaregåande opplæring og støtte opp om elevar og lærarar i aktivt og deltakande læringsarbeid. Andre NDLA nettstader. Om NDLA. About NDLA. Fagblogg. Tips til elevar. deling.ndla.no Finn og del læringsressursar. Ressurskart. Skriv inn nøkkelorda dine . Logg inn for å dele. Are Kalvø kåserer om nynorsk Delt av: leonhard vårdal - Publisert: 15.11.2013 11:28 - Oppdatert: 28.05.2015 14:20. Video. Are Kalvø - Kåseri om nynorsk

Minikurs i nynorsk - NDLA fagblog

Nynorsk grammatikk for minoritetsspråklege. Forklaringar med arbeidsoppgåver. 2. utgåve 2012, oppdatert etter rettskrivingsendringa i 2012. Laga av Birgitte Fondevik og Hilde Osdal, Høgskulen i Volda, med stønad frå Nynorsksenteret. Informasjon til brukarane. Del 1: ordklasser Nynorsk er eit norsk skriftspråk som høyrer til dei vestnordiske språka i den germanske språkfamilien. Nynorsk og bokmål er dei to skriftspråksvariantane av norsk. Nynorsk blir nytta av om lag 600 000 personar i Noreg i dag. Det står sterkt i massemedium, i offentleg forvaltning og i kyrkja. Det har ein trygg posisjon i skuleverket, men er lite brukt i det private næringslivet

I dag er nynorsk i tillegg en dialekt og en kulturepoke. Og hva nynorsk refererer til, det skal forbli en gåte. De kunne kostet på seg noe kreativitet, og gitt kategoriene andre navn. Og er det viktig å at epoken og dialekten heter nynorsk så tror jeg at skriftspråket nynorsk tåler et nytt og anna navn, men neida. Vi kjører på med. Ein enkel veg til heilt grei nynorsk. Åsa Abusland. 12.06.2 api.ndla.n oversetter på nynorsk. Vi har én oversettelse av oversetter i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Norsk Nynorsk. oversetter m. omsetjar. Legg til ny oversettelse. Bøyelsen av oversetter som substantiv. Entall. Flertall. Ubestemt form Nynorsk? Me tipsar om denne videoen produsert av elevar på Svensedammen Skole

Stines norskblogg: Nynorsk som reklamespråk

På nynorsk er infinitivformen i verbene valgfri mellom -a og -e (for eksempel lage/laga), mens adjektiv framfor et substantiv ender på -e (for eksempel skandinaviske språk, lange setningar). Norsk (bokmål og nynorsk) og dansk staver oftere ord med e der svensk bruker bokstaven ä NDLA fornyes og revideres for å gi lærerne gode oppdaterte læringsre... ssurser i tråd med fagfornyelsen. 12. til 14. mai arrangerer vi et digitalt fagseminar om fagfornyelsen. Da vil lærerne få innsikt i hva vi tilbyr i ulike fag, samt kunne bli bedre kjent med våre tverrfaglige ressurser og tjenester

Nynorskstilens sjekkliste FY

See more of NDLA on Facebook. Log In. o Nynorsk. Å være seg selv i grunden. Om identitetsspørsmålet i Ibsens Peer Gynt. Karakter: 5-6 (VK2) Bokmål. Årsaker til den franske revolusjonen. Kortsiktige og langsiktige årsaker til den franske revolusjonen. Bokmål. Legg inn din oppgave! Vi setter. Moderne norsk, språkhistorisk periode som følger etter mellomnorsk. Kalles også nynorsk (i motsetning til mellomnorsk og skriftspråket nynorsk). Nasjonal digital læringsarena (NDLA) tilbyr frie og åpne digitale læremidler for videregående opplæring. NDLA er et samarbeid mellom 10 fylkeskommuner. NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid som tilbyr åpne digitale læringsressurser for bruk i videregående opplæring.I tillegg til å være en samling av fritt tilgjengelige digitale læremidler, tilbyr NDLA også en rekke andre. NDLA bidrar med oversettelse til bokmål og nynorsk av PhET-nettstedet og simuleringene. NDLA utvikler også oppgaver som knytter sammen norske læreplanmål med simuleringene fra PhET. Oppgaver og oversatte simuleringer ble publisert på ndla.no i 2014. Historie: NDLA prøver ut nye måter

Flott nettressurs om nynorsk litteratur i historisk perspektiv.... Se mer av NDLA norsk på Faceboo Jone viser deg NDLA på 1-2-3. Tips for raskt å finne fram på NDLA.no. Bruk Innhold oppe til venstre for å se struktur og innhold. Du trenger ikke å scrolle helt ned for å finne neste side. Under hver artikkel ligger det en liste med ressurser i emnet. Læringsressursene er sortert i Læringssti, fagstoff, oppgaver og aktiviteter Kva kan du om substantivbøying i nynorsk? E-forelesing. Kva hugsar du frå e-forelesinga? Fordjuping: substantiv på -eum, -ium og -um. Øvingar. Oppsummering. Substantiv. Lær deg reglane for korleis vi bøyer substantiv på nynorsk.. Maler for vedtak, kontakt med PPT, sakkyndig vurdering, IOP, avslag og klage Nynorsk grammatikk - teori. Nynorsk grammatikk - teori; Nynorsk grammatikk - test deg sjølv. Verb. 1. Verb som endar på -st ; 2. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk; 3. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk ; 4. Verb som er sterke på nynorsk og svake på bokmål; 5. Verb som er sterke på nynorsk og svake.

Forsiden - NDLA

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er eit fylkeskommunalt samarbeid som har som mål å tilby frie, opne læremiddel på Internett, i alle fag i den vidaregåande skulen.. Samarbeidet vart starta opp som eit prosjekt i 2007, og alle fylkeskommunane utanom Oslo stod bak. Målet er å kjøpa inn eller sjølv utvikla digitale læremiddel for alle fag i den vidaregåande skulen Nynorsk Analyse/tolkning. Soga om Gunnlaug Ormstunge. En del stavefeil, men analysen er bra. Karakter: 5 (Fikk svak 5 pga litt dårlig nynorsk) Nynorsk Analyse/tolkning. Gunnlaug Ormstunge. Referat av Gunnlaug Ormstunge.. Vurderingskriterier- muntlig framføring | NDLA delingsarena - http://j.mp/18jKK4O #vurderin Nynorsk grammatikk. Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er eit digitalt fellesgode, og ein del av kunnskapsallmenningen vår. NDLA er eit fylkeskommunalt samarbeid for å få fram fr... ie og opne læremiddel til den vidaregåande opplæringa i Noreg. Innhaldet du finn på NDLA sine sider er gratis og fritt tilgjengeleg for alle, men er tilpassa behova til elevar og lærlingar i vidaregåande opplæring Utvidet frist 15.03 100 % frikjøp til 31.07.21, med mulighet for forlengelse. Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefelleskap som utvikler og tilbyr kvalitetssikrede læremidler og andre tjenester for videregående opplæring. I NDLA kan vi tilby et unikt nasjonalt arbeidsfellesskap med et sterkt ønske om å støtte læring og utvikling av videregående opplæring Alle læringsressurser på NDLA publiseres både på bokmål og nynorsk. Elevene tester læremidlene. Elever på landslinja for Sportsfiske på Grong videregående skole har dessuten tatt på seg NDLA-capsen. Fra venstre Snorre Plassgård Steinmo, Bjørnar Dyrdahl og Bjørn Andreas Lindseth Brotsmannskvad - elevarbeid i nynorsk Delt av: monica nordeng - Publisert: 23.03.2013 12:59 - Oppdatert: 24.10.2014 13:14. Video som viser elevarbeid fra Elvebakken vgs i Oslo. Viser hvordan musikk og digitale verktøy kan brukes i nynorskundervisning. Video.

Målet er å gjøre lyrikkundervisningen mer relevant for elevene. I dette opplegget sammenlignes Nordahl Griegs Til ungdommen med Gatas Parlaments Til ungdommen. Elevene jobber med vedlagte oppgaver til disse tekstene. Dette opplegget er ment å etterfølge en innføringsøkt om lyriske virkemidler.Grunnleggende ferdigheter: å uttrykke seg muntlig og skriftlig, å les Kjelde: ndla.no. Korleis «starte» med nynorsk på ungdomsskolen? Nye vegar til betre nynorsk, Torstad ungdomsskole, Asker kommune. Skriftlig kommunikasjon: ∗eksperimentere med skriving av enkle tekster på sidemål ∗lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere p I dette opplegget skal elevene jobbe med novella Gugg av Lars Saabye Christensen. De får mulighet til å jobbe individuelt, i grupper og i hel klasse i de ulike oppgavene knytta til opplegget. Opplegget legger vekt på de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving, samt muntlig arbeid med teksten. Arbeid med ulike lesestrategier, spesielt med hensyn til førforståelse a Nettsted: http:/ / ndla. no/ Språk: Bokmål, nynorsk; Nasjonal digital læringsarena har til hensikt å etablere fritt tilgjengelege læremiddel for alle faga i den vidaregåande opplæringa. Fylkeskommunene har fått ansvar for å holde elever i videregående opplæring med gratis læremidler Nynorsksentere

Norsk på 30 dager

Allkunne - levande leksikon. Allkunne er eit kvalitetssikra digitalt oppslagsverk på nynorsk. Alle tekstar er vurderte redaksjonelt og språkvaska Nynorsk øvingsrom. Kartleggingstest; Øvingar; Minigrammatikk. Logo. Kartleggingstest. Ta ein av kartleggingstestane for å finne ut kor mykje du kan frå før. Den første tek føre seg det grunnleggjande, medan den andre er for feinschmeckerar Læreplanverket består av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen

Skriving - Nynorsksentere

Nynorsk i dag. Nynorsk blir brukt i skrift av 10-15% nynorsk er mest konsentrert på vestlandet og tilgrensene områder. Bokmål. Dette riksmålet vart grunnlagt av Knud Knutsen. Der dansk har vorre sett på som finare ønsket Knud Knudsen og få godtkjente norske utaler Dette opplegget om twitternoveller tek om lag to skuletimar. 1. time. Sjå intervju med Frode Grytten frå Språksjov.Innslaget kjem 25.23 ute i episoden. Innslaget varer om lag 13 minutt Nynorsk. Why the cats always land on their feet. Et eventyr om hvorfor katter lander på føttene. Engelsk. Legg inn din oppgave! Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter. Omvendt klasserom, der undervisning er lekse og lekseoppgavene gjøres på skolen med god individuell oppfølging. Husk å fylle ut egenvurderingsskjema etter hver videoleksjon

Norsk (Bokmål og Nynorsk) Episk. 09. september 2015 av Lukas1 - Nivå: Vgs Hva betyr episk? Brukbart svar (0) Svar #1 09. september 2015 av LilleHjelper. Betyr ikke det at noe er sykt bra eller kult eller noe lignende? Det er ihvertfall sånn jeg har hørt det bli brukt. Brukbart svar (0) Svar #2 09. Skriftlig Norsk skriftlig vurderingskriterier Vurdering. Mye av det du skriver i skolen skal vurderes av noen andre. Læreren din er den som evaluerer deg oftest, men av og til vil du få tilbakemeldinger av medelever, foreldrene dine og andre Liste over de 17 beste oppvaskmaskiner, basert på test og 1.859 anmeldelser. Oppdatert November 2020

Tema: I samarbeid med Agder fylkeskommune lanserer NDLA.no en serie livesendinger under navnet «Heimefra». Vi ønsker å bidra til god læring hjemme. Med oss i sending 14 er Lisabeth Eie Fagereng fra Dalane vgs. Livestream og opptak: Nasjonal digital læringsarena Ressurser Trinn for trinn: Ta eit steg tilbake, les/høyr opplesing av teksten. Eit tips for [ Word Count Density; Vg2: 10: 6.90%: Vg1: 8: 5.52%: Matematikk: 7: 4.83%: Beta: 6: 4.14%: kultur: 4: 2.76%: NDLA: 3: 2.07%: Kommunikasjon kultur: 3: 2.07%: Vg3: 3: 2. Nynorsk øvingsrom. Kartleggingstest; Øvingar; Minigrammatikk. Log Norges offisielle språk er norsk og samisk. Norsk tilhører den nordgermanske språkgruppen. Det er beslektet med dansk og svensk, og de tre språkene er gjensidig forståelige. Norsk har to skriftlige varianter; bokmål og nynorsk. Samisk tilhører den finsk-ugriske språkgruppen, og snakkes hovedsakelig i de nordligste fylkene, men det bor samer over hele landet NDLA. 5 529 likar · 175 snakkar om dette. Nasjonal digital læringsarena (NDLA) tilbyr kvalitetssikrede og fritt tilgjengelige nettbaserte læremidler til videregående opplæring. https://ndla.n

NDLA - Læringsstie

Cappelen Damm er Norges største forlag. Forlaget utvikler, formidler, selger og distribuerer kunnskap, kultur og leseopplevelser til voksne og barn VGSkole.no: Norskressurser og elevside. Norsk hovedside er besøkt 5648 ganger siden 31.01.2020 VGSkole.no siden oppstart Sjå meir frå NDLA norsk på Facebook. Logg på. elle

Viktig! Du må være tilkoblet nettverket mrfylke gjennom hele eksamen.; Ikke skriv navnet ditt i besvarelsen - bruk kandidatnummeret. Bluetooth må være skrudd av; Bruk denne veiledningen for å fjerne forfatter fra dokumentet i Word: Windows | Mac; Bruk denne veiledningen for å fjerne forfatter fra dokumentet i OpenOffice: Windows og Ma Her finner du en diktanalyse skrevet på nynorsk som handler om diktet Regn i Hiroshima (Regn over Hiroshima) fra 1947, skrevet av Tarjei Vesaas. Analysen er skrevet som en kortsvarsoppgave, og beskriver bl.a. tematikken og symbolikk i diktet. Den beskriver også form og innhold, og karakteriserer dette Her finner du Mattilsynets skjematjenester. For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen Primærnæring og næringsmidler, eller tilgang via lokal rolle eller enkeltrettighet.. Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere) Skriftlig - Skriverammer og skrivetips Mal - novelleanalyse Fremgangsmåte ved novelleanalyse. Struktur: Oppgaven skal ha en tydelig tredeling: innledning, analysedel og avslutning.Alle avsnitt skal ha en innledende emnesetning, der nøkkelordet plasseres langt fremme i setningen

Tarmen er delen av fordøyelseskanalen som ligger etter magesekken. Tarmen er et flere meter langt, rørformet, delvis bevegelig muskuløst organ som forbinder mageporten (pylorus) med endetarmsåpningen (anus). Tarmen suger opp (resorberer) næringsstoffer og vann fra tarminnholdet, og leder det ut gjennom kroppens portalkretsløp, samtidig som den styrer fordøyelsesprosessen gjennom. nynorsk er et ganske nytt fenomen, dette er et ''nasjonalt'' alternativ til dansk. Som du selv hører og kanskje vet så høres bokmål ikke ut som dansk, men skrivemåten er svært lik, www.ndla.no Fra norrønt til modern norsk, fra ndla. Lokalisert 17.04.2013 Nynorsk: Språkkurs og eksempler på sakprosatekster - Nynorsksenteret : Sjangerlære: Kjennetegn og virkemidler - Norsksidene : Norges litteraturhistorie: Tidsepoker og forfattere - Store norske leksikon : Bokhylla: Gratis nettbøker fra hele 1900-tallet - Nasjonalbiblioteket : NDLA: Norskfaget - alt du trenger å vite : Senja vgs: Tips til.

Helsearbeiderfag Vg2 - Omsorg og pleie ved slutten av

Bokmålsordboka Nynorskordbok

Mandarin er ei gruppe kinesiske dialektar tala i større delar av nordre og sørvestre Kina. Omgrepet byggjer på embetsmannsspråket brukt som standardspråk av kinesiske embetsmenn (kjend som «mandarinar» i Vesten) frå ulike geografiske område Tema for denne uka for øvrig (mandag og torsdag) blir nynorsk. Jobb med nynorskkurs på NDLA og gjør oppgaver på språkrådet sine nynorsksider.Se en film om hvert tema og finn tilhørende oppgaver i språkrådet sitt øvingsrom Både nynorsk og bokmål var godt representert i skulen. Men dette endra seg gradvis frå midten av 1900-talet og fram til tusenårsskiftet. Det vart færre og færre skuleelevar som valde nynorsk som hovudmål, og i dag er bokmål heilt klart det dominerande skriftspråket i Noreg Olav T. Beito: Nynorsk grammatikk Det Norske Samlaget 1986 ISBN 82-521-2801-7; Perlmutter David M. 1978. Impersonal passives and the Unaccusative Hypothesis. Proceedings of the 4th Annual Meeting, Berkeley Linguistics Society, 15

Service og samferdsel Vg1 - Hvordan skrive en god

Jeg jobber som lektor i videregående skole og som språkmedarbeider i NDLA. Jeg er interessert i kommunikasjon, formidling, klarspråk og administrasjon. Jeg er godkjent språkkonsulent for bokmål med Språkrådets kompetanseprøve og har også gode ferdigheter i nynorsk 4.10 Lage problemstilling (nynorsk) Vedlegg. Samandrag (nynorsk) For læreren. Læreplan i markedsføring og ledelse. Nødvendig programvare. Rettigheter. Sist oppdatert: 06.10.200

Om NDLA Nasjonal digital læringsaren

Innlegg om ndla skrevet av hernesvold. Av og til skal jeg vise fram ett eller annet for kollegene mine, for eksempel fraværsføring i It's Learning, hvordan skru på Smartboard eller hvordan lage Kahoot (jeg og kollega Ida har startet med «Digitalt kvarter» hver mandag i lunsjen, forresten). Den funksjonen som vekker mest uventet begeistring, er imidlertid den jeg aldri tenker på å vise. Plantehormon er molekyl som styrer voksteren og utviklinga i ein plante ved å vera til stades i svært låge konsentrasjonar.Plantehormona vert dana i heile planten, ikkje i eigne kjertlar som hjå dyr. Det vert likevel dana meir hormon i nokre deler av planten enn i hine Gasshydrat er kjemiske sambindingar mellom gassmolekyl og vatn.Hydrat som er av særleg stor interesse er metan, etan, propan og butan fordi dei er aktuelle i utvinninga av naturgass.. Vanleg is av reint vatn har ein krystallstruktur som er regelmessig og tett, medan dei nærskylde strukturane i gasshydrata har holrom som vert fylte av gassmolekyl. Vanleg is smeltar ved 0 ºC, eller ved. nynorsk-grammatikk-oppgaver 1/3 Downloaded from calendar.pridesource.com on November 11, 2020 by guest [DOC] Nynorsk Grammatikk Oppgaver As recognized, adventure as skillfully as experience just about lesson, amusement, as without difficulty as pact can be gotten by just checking out a book nynorsk

Reiseliv - Hels på gjester eller kundar, presenter degNaturfag - Korleis skal vi lære naturfag? - NDLANaturfag - Øvingsoppgåver - kryssing og genmodifisering - NDLA
 • Mercedes maybach electric.
 • Solidaritet.
 • Real madrid heute live stream.
 • Hyperx cloud flight drivers.
 • Hotel heuboden umkirch bewertung.
 • Pogoda długoterminowa 32.
 • Martin linge statoil.
 • Party düsseldorf heute.
 • Bosch sd6p1b.
 • Ootheken kaufen.
 • Alma ata.
 • Hr nachrichten regional.
 • Togulykke nordstrand.
 • Steven gerrard la galaxy.
 • Webkamera flesland.
 • Prinz harry meghan markle.
 • Maije mannheim.
 • Call of cthulhu release date.
 • Norskoppgaver 3 trinn utskrift.
 • Stubu bremen telefonnummer.
 • Schedule synctoy windows 10.
 • Badstue mot forkjølelse.
 • Portela airport.
 • .net datetime format string.
 • Günstige wohnungen wismar.
 • Wd 40 multispray.
 • Diktekunst kryssord.
 • Humbucker schrauben einstellen.
 • Byggforsk parkering.
 • Antall medlemmer felleskjøpet.
 • Memrise online.
 • Rovfugl i plast.
 • Umgebung gotha.
 • Fotball vekt.
 • Lovoo standort faken.
 • Tegninger til hagebenk.
 • Arnoldis food company pinneberg.
 • We were soldiers full movie.
 • Przewalski pferde aschaffenburg.
 • Bmx 18.
 • Wie die mutter so die tochter sprüche.