Home

Kvinneundertrykkelse i religion

Kvinnesyn og likestilling i islam og kristendom / Spørsmål

 1. Kvinner og religion kan være et omstridt tema, og alle kilder både trykt og på nett bør behandles slik. En vil finne svært forskjellige fortolkninger av både skrift og praksis. Synet på kvinner i islam og kristendom har endret seg opp gjennom historien, og er forskjellig innenfor ulike religiøse miljøer og retninger
 2. Ingen religion vil endre seg på bakgrunn av «sekulære argument». Venstresida må slutte å ha ei dobbelheit i møte med religion, der eksempelvis Islam og jødedom vert møtt med at dei listar seg stilt på tå, og kristendomen vert tråkka på med harde støvlar
 3. Mona Haug, som er varamedlem til Demokratene i Norges sentralstyre, mener at mange momenter viser at islam ikke er forenlig med norsk og vestlig kultur. I denne artikkelen peker hun på ett av dem: Den islamske kulturens kvinneundertrykkelse
 4. Artikkel som forteller om kvinneundertrykkelse i ulike religioner: her de tre religionene Islam, Kristendommen og Buddhismen. Oppgaven stiller spørsmål til kvinnens innflytelse på eget liv og samfunn samt forskjeller på leveregler for kvinner og menn
 5. Kvinneundertrykkelse i religion [4] Brukernes anmeldelser. 08.06.2015. Skrevet av Elev på Vg3. Dårlig tekst! Svært lite objektiv og egne meninger som ikke underbygges av noe som helst fakta. 13.03.2013. Skrevet av Elev i 10. klasse. jeg likte stilen veldig godt, men den var litt liten :
 6. isme i landet al-Qaida gjør krav p å. I det sterkt Religioner.no er et virtuelt møtested for religionsinteresserte. Her finner du også informasjon om de ulike religionene. Ved å registrere deg og få deg din egen blogg kan du dele tanker og erfaringer om religion med andre

Kvinneundertrykkelse. I Norge ser vi tydeligst motsetningene i synet på kjønnsroller hos innbyggere med muslimsk bakgrunn. I Koranen står det at menn er «kvinners formyndere» og at kvinnene skal være «lydige».. Et av hovedkonfliktområdene mellom muslimer i Norge og storsamfunnet er problemstillinger knyttet til kjønn: æresdrap, kvinnelig omskjæring og tvangsekteskap. Ofte tegnes. Religioner.no er et virtuelt møtested for religionsinteresserte. Her finner du også informasjon om de ulike religionene. Ved å registrere deg og få deg din egen blogg kan du dele tanker og erfaringer om religion med andre Hvorfor skal vi tolerere kvinneundertrykkelse, diskriminering og alternative fakta så lenge det er forkledd som religion Kvinner og religion kan være et omstridt tema.

Kvinner og kristendom - undertrykking eller frigjering

- Religion hindrer likestilling Psykolog og forfatter Thore Langfeldt mener både kristendommen, jødedommen og islam er kvinnefiendtlige religioner som bremser likestilling i samfunnet Religion og likestilling. Religion, i betydningen meningskapende forestillinger, er definert som en fundamental sosio-kulturell faktor. Følgelig blir religiøse doktriner og symbolikk utformet. Eneste kravet er at kvinnen tilhører en religion med hellige skrifter. Årsaken til dette er at i islam har mannen forsørgeransvaret, og han er ansvarlig for at barna blir oppdratt muslimsk. I - kristendommen er det større toleranse når det kommer til ekteskap. Både kvinner og menn kan gifte seg på tvers av religioner og livssyn Islam ser på menn og kvinner som like av natur, likevel skiller den mellom kjønnene i visse sammenhenger. Noen hevder at dette skillet faktisk er diskriminering med hensyn til status og ansvar KADRA-SAKEN. Den offentlige samtalen om islam har et spesielt trekk i likestillingslandet Norge: Det som setter muslimer under press i norsk debatt, er ikke anklager om terrorisme, men anklager om kvinneundertrykkelse

Det er hvordan religionen praktiseres og tolkes som er avgjørende, og hvor stor rolle religionen spiller eller hvordan den blir brukt i samfunnet og politikken. Det er store forskjeller på kvinners rettigheter i to muslimske samfunn som Jemen og Malaysia, eller Iran før den iranske revolusjonen i 1979 religion- og etikkfaget i den videregående skole Marianne Molstad Masteroppgave i religions- og etikkdidaktikk ved det utdanningsvitenskapelige institutt 30 studiepoeng Institutt for lærerutdanning og skoleforskning UNIVERSITETET I OSLO Våren 2015. II . III Kvinnesyn i isla

Islam er kvinneundertrykkende - Demokraten

 1. MISBRUK AV RELIGION. Enhver form for undertrykkelse av det kvinnelige kjønn fordømmes entydig i islam. Problemet er at religionen blir misbrukt
 2. Religion lærer oss det motsatte: Gud har forhåndsbestemt alt som skjer, onde handlinger skyldes i mange tilfeller onde demoner, og tilgivelse er en sak mellom deg og din gud
 3. Religion fører til kvinneundertrykkelse; De store religionene har oppstått i samfunn der menn har hatt makten. Religionene ble stiftet av menn og ledet av menn. Slik har menn skaffet seg lederroller. Dette fører til at kvinner blir undertrykt
 4. istmoské, sier han og henviser Vårt Lands oppslag om en ny, fe
 5. Og når vi f.eks skal behandle Islam som bare en vanlig religion blandt andre, som ett bidrag til multikulturen, så betyr det solidaritet med kvinneundertrykkelse. Svar. Valgeir 16 juli 2018 at 13:14. Olas link til Forskning.no sin artikkel om omskjæring og autisme fungerte ikke så bra
 6. Kjønnslikestilling innebærer at kvinner og menn skal ha samme rettigheter og muligheter. Ideen om kjønnslikestilling er basert på prinsipper om at alle mennesker er like mye verdt og om rettferdighet. I Norge ble kjønnslikestilling lovfestet gjennom den første likestillingsloven av 9. juni 1978 og videreført i likestillingsloven av 2013

Kvinneundertrykkelse i religion Underkastet mannen Kvinneundertrykkelse Islam Religionen med flest forbindelser mellom kjønnsforskjeller Kvinner får ikke være læremester eller religiøs leder. I koranen blir kvinner tiltalt som f.eks: mennenes make, herrens skapelser, dem so Er det virkelig at islam ikke aksepterer kvinner som vitner i rettssaker? Eller i hvert fall telles deres vitneutsagn for bare en halvdel av hva en mannlig vitneutsagn telles? Er det riktig at kvinner arver bare en halvpart av det en mann arver? Er det riktig at kvinner ikke har rett til å skille seg mens menn bare kan si et ord så er det hele over? Er det riktig at islam utelukker. I denne artikkelen skal vi se nærmere på kvinners stilling i islam og hvilke rettigheter og plikter islam gir til kvinner. Vi skal gå ut fra islams kilder og se bort fra det som skjer i enkelte muslimske miljøer Diskriminering av kvinner forsterker fattigdom . Fattigdom er tett knyttet til diskriminerende lover og sosiale normer som fører til at kvinner får dårligere økonomi og færre muligheter til bestemme over eget liv

Kvinner i religion: Islam, Kristendommen og Buddhismen

 1. DEBATT Debatt: Den internasjonale kvinnedagen Kvinners rettigheter er menneskerettigheter Å nekte kvinner og jenter rettigheter har seriøse sosiale og økonomiske påvirkninger som holder oss.
 2. Islam er den yngste av verdensreligionene og ble til på Den arabiske halvøy på 600-tallet evt. Islam er den nest største av verdensreligionene (etter kristendommen) med anslagsvis 1,7 milliarder tilhengere (2017). Islam er en aktivt misjonerende religion og i sterk vekst. I likhet med kristendom og jødedom er islam en monoteistisk religion, der det bare finnes én Gud (Allah)
 3. En kort inføring i hvordan kvinner i arbeid - og samfunnets holdning til dem - har forandret seg over tid på 1800- og 1900-tallet
 4. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til Spørg om religion. Alle svar i Spørg om religion giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener
 5. Også på det tredje nivået har religion stor makt og innflytelse. Kanskje kunne man ha et håp om at de tre første (1-3) livsorienteringen ikke lå som et sentralt omdreiningspunkt i vår kultur, men dessverre opptrer viktige og innflytelsesrike personligheter til stadighet i media og synliggjør den mytiske ordens innflytelse også på et samfunn anno 2009/20010
 6. - Verken religion eller kulturelle tradisjoner bør brukes som unnskyldning for å nekte jenter og kvinner deres menneskerettigheter. Kvinners rettigheter er menneskerettigheter, sa Horne i sitt hovedinnlegg. Statsråd Horne understreket at utdanning er nøkkelen til å oppnå likestilling, bærekraftighet og bekjempelse av fattigdom
 7. Kvinneundertrykkelse i Islam. Posted on November 26, 2010 by nurvx2. Dette hører vi om veldig ofte. Faktum er at det er så mange delte meninger om hva som er riktig, og hvordan det praktiseres. Undertrykkelsen av kvinner gjennom religion er ikke et nytt tema. Kvinner har kjempet for likeverd i tusenvis av år

Kristendom kvinnesyn. I Det Nye Testamente er det især Paulus, der omtaler kvinden og hendes rolle. Man må lede i Jesu gerninger, hvis man vil vide noget om hans kvindesyn. Paulus er både kendt for at sige, at kvinden er underlagt manden - og at alle er lige for Kristus Negativt kvinnesyn i Det nye testamentet De første kristne beskyldte sine trosmotstandere for å oppføre seg som. I Det Nye Testamente er det især Paulus, der omtaler kvinden og hendes rolle. Man må lede i Jesu gerninger, hvis man vil vide noget om hans kvindesyn. Paulus er både kendt for at sige, at kvinden er underlagt manden - og at alle er lige for Kristus Islam er muligens den religionen som folk flest forbinder med de største forskjellene mellom . mann og kvinne. Gjennom historien har Koranen ofte blitt brukt til å understreke kjønnsroller. Det har vært vanlig å se på mannen som den fremste personen i religionen, som religiøs leder og læremester i motsetning til kvinners plass Islam, Jødedom, Kristendom, Buddhisme og Hinduisme. Jeg har en viss anelse om kristendom og Islam, men stiller meg ganske uvitende om de andre religionene. Jeg vil gjerne vite mer om dette :-) gjerne trekk inn kjønnsroller og kvinnesyn i både Kristendom og Islam også. Hilsen nysgjerrig jente. Ano..

Kvinneundertrykkelse. I Saudi Arabia går det sakte men sikkert fremover med kvinner sine rettigheter. Jeg våger ikke tenke tanken på hvordan de med funksjonsutfordringer har det i slike områder.; verre enn ville dyr. Når menn er utrygge, går det fryktelig utover kvinner og barn - Fortsatt ikke likestilt Forskjellsbehandling og gode informasjonstiltak er nødvendig for å oppnå likestilling for kvinner. Det er ennå langt igjen til målet i Norge, og enda lenger på verdensbasis, mener forskere For en buddhist er målet å nå opplysning (nirvana) og slik bli frigjort fra livshjulet og den uendelige runddansen av fødsel, død og gjenfødsel. Din skjebne (karma) i dette liv avgjøres av gode og dårlige gjerninger i ditt forrige liv. Så er spørsmålet: Er det mulig å nå opplysning og dermed frigjøring, i en kvinnekropp Tre dager som kvinne i Saudi-Arabia. RIYADH/QATIF (VG) Vi reiste for å skrive om kvinnekamp i et av verdens mest kvinneundertrykkende land. Det kjentes på kroppen Mellom fundamentalistisk religion og vold og kvinneundertrykkelse i de monoteistiske religioner som kristendommen, jdedommen og Med disse begrepene klare i minnet, kan vi s se p hvorfor Den katolske kirke ikke kan vie kvinner til prestetjenesten

Kvinneundertrykkelse i religion - Studienett

Solidaritet med kvinneundertrykkelse er ikke solidaritet Debatt: Betydningen av religion for muslimske jenter understrekes av at muslimske jenter som bruker hijab,. Ikke nødvendigvis fordi Kirken selv har ønsket dette, eller fordi kristendommen er en tolerant religion som sier at menn og kvinner har samme verdi, men fordi Kirken har vært nødt til å tilpasse seg det samfunnet den prøver å rekruttere tilhengere i Kvinneundertrykkelse i norge. Browse all other channels . Religionskritik Sekularisering och religionskritik Religio . Bøker mot kvinneundertrykkelse i Midt-Østen. 15 juli 2018. Islam som bare en vanlig religion blandt andre, som ett bidrag til multikulturen, så betyr det solidaritet med kvinneundertrykkelse ; #kvinneundertrykkelse Det vil si at skam, ære, kvinneundertrykkelse defineres som kultur, noe som må forstås - og dermed et stykke på vei aksepteres. Religion er en del av kulturen,. Kvinneundertrykkelse fordømmes i Islam, men alikevel blir kvinner utsatt for det da de oppholder seg i strenge miljøer hvor mannen i bunn og grunn har ingen kunnskap om religionen Islam. Men det gjelder ikke bare i Islam. Det gjelder i flere land og religioner. Mere konkret eksempel

kvinneundertrykkelse Oversikt Religioner

 1. Kvinneundertrykkelse er noe som vel og merke dessverre har funnet sted i de fleste samfunn opp gjennom historien. Når vi har innsett at dette er et faktum, må vi også innse at dette ikke nødvendigvis er relatert til religionen og at dagens kvinner i vesten også opplever lidelse, vold og undertrykkelse
 2. og religion. Islam som religion forstås som å representere gode og riktige kjønnsidealer, enten disse beskrives som likestilling eller likeverd. Kulturelle tradisjoner, derimot, kan kritiseres, kvinneundertrykkelse utelukkende ved henvisning til kultur er problematisk fordi de
 3. I Norge er likestilling mellom kvinner og menn en helt sentral samfunnsverdi. Likestilling er en verdi vi med stolthet holder frem når vi reiser utenlands. Gutter og jenter, kvinner og menn, har like evner og skal ha like muligheter til å delta i samfunnet vårt
 4. Religion, filosofi og livssyn ; Undertrykking av kvinner i Islam? Nyeste artikler . Koranen og Bibelen har sterkt kvinneundertrykkende tekster, men det er ikke til å nekte på at Muslimske land har tatt kvinneundertrykkelse til et nytt nivå

Kommunikasjon og kultur - Kjønnsroller - NDL

I dagens samfunn er det flere ting med buddhismen som kan provosere. For eksempel kan kvinnesynet i buddhismen være negativt, og det kan være et kulturkrasj med dagens mer moderne samfunn. I.. Konfliktmateriale som terrorisme, radikal islamisme og kvinneundertrykkelse blir prioritert høyt når norske lærere underviser elever i religion

Blant annet kvinneundertrykkelse. Nå er vel ikke presteskap det viktigste på den lista, jeg vil si at abortmotstand f.eks. er mye viktigere. I det tilfellet så ønsker man (ofte pga. religion) å endre lovverket for det som jeg mener er en rettighet kvinner skal ha, slik som loven er i dag Afghanistan er verdens verste land å leve i for kvinner, fulgt av Somalia og Kongo, viser en liste fra hjelpeorganisasjonen CARE. De tre landene herjes alle av krig, og kvinnene rammes hardt av. Islam har som Roald selv viser samme potensialsom andre verdensreligioner for å være en moderne human religion. Men dakreves en mer praktisk fleksibel tilnærming enn den Roald presenterer

På alle norske nettforum, Facebook osv. kan man lese side opp og side ned med hat mot spesielt islam fordi de praktiserer en kvinneundertrykkende religion i et likestilt demokrati som Norge. Hvorfor skrives det ikke i nærheten av like mye om etnisk norske, kristne prester som er ansatt i Den Norske Kirke som aktivt bedriver kvinneundertrykkelse i kraft av sin religion og sin posisjon Religioner.no er et virtuelt møtested for religionsinteresserte. Her finner du også informasjon om de ulike religionene. Ved å registrere deg og få deg din egen blogg kan du dele tanker og erfaringer om religion med andre. Det er helt gratis Kvinner får omsider lov til å kjøre bil på egen hånd Hittil har det ikke vært lett for Maha al-Saraj å bevege seg rundt om kring i hjemlandet Saudi-Arabia I Norge hører man stadig om kvinneundertrykkelse i Islam og hvor vanskelig muslimske kvinner må ha det. Man hører ikke like ofte om kvinner som forteller om hvor bra det er å være muslim, og at det faktisk er kvinner som frivillig konverterer til Islam I 2018 skulle man kanskje tro at vi alle var likestilte i Norge. Men det er vi ikke. Her er fem punkter som viser at det fortsatt er forskjeller mellom menn og kvinner i det norske samfunnet

Religion og kvinneundertrykkelse, det er veldig uklart i

Tag archive for kvinneundertrykkelse. Paragraf 185 forbyr å forsettlig eller grovt uaktsomt fremsette ytringer som forhåner eller viser ringeakt overfor noen på grunn av deres selvvalgte religion eller livssyn På ibsen.net finner du masse interessant stoff om Et dukkehjem (fakta, anmeldelser av førsteutgaven og førsteoppførelsen, artikler om dramaet). Du finner også flere elektroniske versjoner av dramaet. Om Et dukkehjem, hentet fra Henrik Ibsen - 100 år etter, words2you 2006 Et dukkehjem slo ned som en bombe i samtidslivet det felte dødsdom over den vanlege samfunnsmoralen. Jul i forskjellige religioner julefeiring Oversikt Religioner . Religioner.no er et virtuelt møtested for religionsinteresserte. Her finner du også informasjon om de ulike religionene. Ved å registrere deg og få deg din egen blogg kan du dele tanker og erfaringer om religion med andre. Det er helt grati

- Det er religionen islam som er problemet for Sian. De klarer ikke å skille mellom norsk islam og hvordan islam kan praktiseres andre steder i verden. Norsk-muslimer. Denne uenigheten om hvem paneldeltakerne fra Muslimsk Dialogforum kan snakke for og ikke, var også gjenstand for diskusjon under møtet religioner og trossystemer), ble fra det 8. århundre f. Kr. ledet av profetene. I kongeriket Juda ble det etter nordrikets undergang gjort store anstrengelser for å knytte sammen kongedømmets interesser og profetenes krav om sosial utjevning og en streng avgrensning mot fremmede kulturer. Grunntrekkene i disse prestestyrt Religion skader samfunnet 10.05.18. Den følgende teksten begynte først som et personlig skribleri om hvorfor jeg syntes aktiv ateisme hadde noe for seg, ble postet på Underskog hvor det fikk masse tilbakemeldinger, deretter sendt inn til NRK Ytring, bearbeidet en god del i samarbeid med deres redaksjon og til slutt publisert der. Siden de stenger kommentarfelt etter en gitt tid velger. Hun er 82, egyptisk og har tatt tak i tema som politikk, religion og kvinneundertrykkelse i en mannsalder. Nå er boka hennes om den egyptiske revolusjonen og dens etterspill kommet på svensk Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang

Til høsten skal jeg begynne på skole igjen (voksenopplæring).. Begynte å jobbe i kommunen nå i januar, hvor lønnssystemet er annerledes. Det jeg jobbet for i januar fikk jeg utbetalt i mars osv. Dette resulterte i masse ubetalte regninger. Vet rett og slett ikke hvorfor jeg ikke bare ringte og fi.. Det er s rlig lagt vekt p deres modige kunstneriske arbeid med belyse d dsstraff i USA og forholdet mellom fundamentalistisk religion og vold og kvinneundertrykkelse i de monoteistiske religioner som kristendommen, j dedommen og islam , heter det i styrets begrunnelse Religion hindrer kvinner' - Vårt Land. Kampen mellom konene - VG. Islam | Solidaritet med kvinneundertrykkelse er ikke solidaritet. stemmerett for kvinner i Norge - Store norske leksikon. 1800-tallets kvinneideal. Har du noen gang sett en mørk kvinne som jobber i banken Svaret fra Heggelund, som selvsagt burde vært et privat anliggende, men som Islamsk lovverk tvinger ut i offentligheten, betyr en seier for kjærligheten og mot kvinneundertrykkelse i miljøene som har levd etter urgamle regler

Men det at Mona Eltahawy, en amerikansk egyptisk muslim og feminist, skriver om sin opplevelse med islam, og tar opp kampen mot kvinneundertrykkelse i religionen, gir meg noe jeg kan relatere til. Det er ikke snakk om en utenforstående som er ute etter å «ta» meg eller religionen min, men en i samme situasjon som meg som klarer å stå opp mot de patriarkalske strukturene som omfavner islam Kvinneundertrykkelse. Klær er ikke bare beskyttelse mot kulde, vind og støv. De kan uttrykke noe om kultur og er symboler på religion. - Hijab er løsningen på et problem, nemlig at kvinner blir sett på som et seksualobjekt, sier etnolog Ingun Grimstad Klepp

Romantisering av hijab legitimerer kvinneundertrykkelse . Av: Nils Inge Graven. Jeg har egentlig sansen for Mahira Karim. Jeg liker spesielt hvordan hun sto opp mot destruktive tabuer knyttet til voldtekt i visse minoritetsmiljøer Konfliktmateriale som terrorisme, radikal islamisme og kvinneundertrykkelse blir prioritert høyt når norske lærere underviser elever i religion. Av Camilla Skjær Brugrand 15. november 2016, 19:0 I Vesten kan hijaben symbolisere kvinneundertrykkelse, dovne immigranter og manglende integrering. Hijab blir et symbol på det vi oppfatter som vår motsetning, nemlig religiøs dogmatisme, tradisjonalisme og en trussel mot vårt sekulære demokrati. I Vesten kan hijaben symbolisere kvinneundertrykkelse, dovne immigranter og manglende integrering Kvinneundertrykkelse er uavhengig av religion, men det betyr ikke at det skal aksepteres. Langt ifra. Det skal nedkjempes. Når vi først snakker om selve religionen Islam, så er det absolutt ingenting.

Video: - Religion hindrer likestilling - Dagblade

Kjønnsroller i kristendom og islam - NRK Kultur og

Kjønnsroller i kristendommen og islam - Daria

Religion versus tradisjon 82 Karakteristiske trekk ved de nypraktiserendes islamske diskurs 83 Folkereligiøsitet versus normativ islam 84 Islamisering som identitetsstrategi i møte med storsamfunnet 87 Tilhørighet til et globalt forestilt fellesskap 89. Vi kan ikke la hensynet til religion alltid veie tyngst. I april 2015 hadde Dagsnytt intervju med en hijabkledd kvinne, Nazish Khan, som har skrevet boka Da himmelen falt. I denne boka forsvarer Khan tvangsekteskap og ufarliggjør det med det penere begrepet arrangert ekteskap. To begrep for samme handling

Kvinner i islam - Wikipedi

 1. erende og undertrykkende på kvinner. Bigami..
 2. Religion og kjønnslemlestelse er et så følsomt tema at Ubah Aden valgte å ta vekk et kapittel i sin nye bok for å kunne ha en dialog om dette. Aden ber bistands-Norge stille krav til somaliske myndigheter for å få slutt på den grusomme praksisen
 3. kjenne til ulike syn på forholdet mellom religion og vitenskap kjenne til eksempler på hva religioner har blitt kritisert for tidligere kunne komme med ulike eksempler på hva religionene blir kritisert for i dag: virkninger i samfunnet, kvinneundertrykkelse, konflikter og krig og ufrihe
 4. Den raskest voksende religionen i Vesten er islam, en religion som sikkert er bra for noen, men som samtidig bringer med seg mye negativt, blant annet i form av terror, antisemittisme, kvinneundertrykkelse, og fordommer mot homofile og generelt ikke-muslimer
 5. Det er som et mareritt. Du føler instinktivt at du er i drømmeverdenen, men du kan ikke komme unna uhyggefølelsen som griper tak i deg, det er som om du vasser i sirup, ethvert skritt gjør deg sliten og tungpustet.
Kvinnesyn i Kristendommen - StudienettKonflikt og terror er elefanten i undervisningsrommet

Kjønn utfordrer religion - Aftenposte

Kvinner og rettigheter i muslimske samfunn / Spørsmål og

Kvinneundertrykkelse, slik det blir oppfattet i et moderne perspektiv, har altså funnet sted til tross for statsgarantert likhet i samfunnet. Jeg antar at flertallet av de muslimske innvandrerkvinnene som nå bor i Norge, og som dekker seg, hadde gjort det uansett om de hadde bodd i Tyrkia eller Pakistan Kvinner i Iran vil gjennom hele livet ha en mannlig formynder, som kan utøve autoritet over henne med støtte i lovverket, religion og/eller sosial praksis og tradisjon. Først er det far, deretter ektemann. Ekteskapsalderen er i dag 18 år for gutter og 13 år for jenter, men jenter ned til 9 år kan gifte seg dersom faren og en dommer samtykker «Nå er det ikke uvanlig å skrive om kvinneundertrykkelse, æresdrap, tvangsgifte og voldtekt, men Omar skiller seg ut ved å gå til direkte angrep på kvinneundertrykkelsen som ligger i islam som religion, og de ekstreme overgrepene begått av troende muslimer.» Cathrine Krøger, Dagblade

Den raskest voksende religionen i Vesten er islam, en religion som sikkert er bra for noen, men som samtidig bringer med seg mye negativt, blant annet i form av terror, antisemittisme, kvinneundertrykkelse, og fordommer mot homofile og generelt ikke-muslimer,» sier Demokratenes politiske leder Vidar Kleppe Innehaveren mener at hijab støtter kvinneundertrykkelse og slike politiske symboler er ikke velkomne i hennes salong. Ombudet legger til grunn at kvinnene ble nektet adgang på grunn av sin religion, og at dette stiller dem dårligere enn andre kunder, jf. diskrimineringsloven § 6 Posts about kvinneundertrykkelse written by nurvx2. Arbeiderpartiet har kommet med forslag om å forby stripping fordi de mener det er kvinneundertrykkende

Religion misbrukes - Aftenposte

Religion skader samfunnet - Ytring - NR

Kvinneundertrykkelse Han viser til et ferskt eksempel, hvor de to venstrekvinnene Zeliha Dagli og Amineh Kakabaveh trådte frem for åpent å fortelle om islamistenes kvinneundertrykkelse i Sverige. «De opplevde at partifeller hyttet med neven mot dem og ba dem ikke spre rykter, hvilket var enda et uttrykk for redselen for å havne i samme båt som sverigedemokrater,» skriver Guillou i. «Det er særlig lagt vekt på deres modige kunstneriske arbeid med å belyse dødsstraff i USA og forholdet mellom fundamentalistisk religion og vold og kvinneundertrykkelse i de monoteistiske religioner som kristendommen, jødedommen og islam», heter det i styrets begrunnelse Jehovas vitner tror at noen av begivenhetene rett før Harmageddon er at all religion vil bli prøvd utryddet av de Forente Nasjoner, FN. Jehovas vitner er derfor sterkt kritiske til FN. De er senere blitt bevist at Jehovas vitner hadde vært medlemmer av FN gjennom denne artikkelen, en avsløring som førte til umiddelbar Ny-verden oversettelse Her finner du alle Bokklubbens bøker innen emnet homofile, lesbiske og biseskuelle

religion , vitenskap og religionskritikk - Mæla ungdomsskol

Eksamen 12 Desember 2014, svar - Religion tosba-rle1 - StuDocu bilde. Kjnnsperspektivet og etikk i. Religion,samfunn. bilde. Kulturforståelse og samfunnsvitenskapelige tenkemåter bilde. Religion, etikk og studiepoeng 6 emner om studiepoeng. bilde. Hvordan skrive et essay vid - MAN 3111 - BI - StuDocu bilde I år 2020 skal vi ikke akseptere at våre barns kjønnsorganer blir kuttet av for å ta hensyn til kultur eller religion. Sudan har vedtatt en viktig lov som forbyr kjønnlemlestelse av jenter og kvinner. -Sudans nasjonalforsamling vedtok lovforslaget i mai, men den kunne ikke tre i kraft før de Saken er levert av Side3.no. «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv», står det i den oppdaterte norske Grunnloven. Kristlig Folkeparti presenterer stolt på sine nettsider følgende som utgangspunkt for sin politikk: «Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet.

'Religion hindrer kvinner' - Vårt Lan

Vi må si nei til alle tradisjoner som underbygges på det grunnlag at jenter er «urene», at våre kroppslige funksjoner som menstruasjon er «urent» og «uhellig» eller rett og slett ekkelt. Vi må stå imot alle som mener at jenter ikke er like verdige som menn og derfor ikke får en stemme i eget liv, uansett religion Og ikke en parole mot religion. Ikke et pip. Likevel finnes det ikke skygge av kritikk mot machoreligionen fra oldtiden i 8. mars-toget. Norges raskest voksende religion har en kullsvart historie for kvinnehat og undertrykkelse, men blir ikke nevnt med ett ord. Hverken moskeer med kvinneinngang eller daglige prekener om sharia vies et sekunds oppmerksomhet Søk etter: MENY. Tilbud. Tilbake; Krisehjelp og rådgivning; Mødre som veileder RELIGION OG LIVSSYN - 3/2011 1 METODIKK PÅ MIDTSIDENE (Denne lærerveiledningen fortsetter på baksiden av midtsidene.) RELIGIONSKRITIKK I KLASSEROMMET Forslag til undervisningsopplegg om religionskritikk i Religion og etikk Undervisningsopplegget er tenkt brukt i begynnelsen av skoleåret for å knytte fage

Realismen by on PreziFrykten for å kritisere islam | ReligionerForsøket på å bringe islamdebatten opp på et mindre

Øyvind Andresen: Bøker mot kvinneundertrykkelse i Midt

Om forfatteren. Gunnar Tjomlid (f. 1974) er forfatter, blogger, foredragsholder, podcaster, youtuber og og fotograf. Bloggen ble i 2010 kåret til Norges tordneste blogg (Tordenbloggen) og i 2013 vant den prisen for «Årets sterke mening» i Vixen BlogAwards Fokus her har særlig vært på kvinneundertrykkelse. Debatten har ledet til forslag om lovregulering, og kan ses i sammenheng med prosessen i retning av lovforbud mot prangende religiøse symboler i Frankrike. sammen med argumentasjon bygget på forhold som religion, kultur, toleranse og likeverd

 • Naturalisme pessimisme.
 • Amtsblatt stuttgart online lesen.
 • Ölgemälde ebay kleinanzeigen.
 • Gammeldagse vinduer.
 • Enmanns kortspill.
 • Vulkanutbrudd kreta.
 • Eclairs füllen.
 • Eiendomsoverdragelser sunndal.
 • 18 fullmakt.
 • Lokalavisa elverum.
 • 90er party brandenburg.
 • Küchen hannover.
 • Ams strømmåler app.
 • Fuktighetsmaske best i test.
 • Pepper spray wiki.
 • Best actress winners oscars.
 • Millennium cross.
 • Comfort hotel union brygge suite.
 • The place beyond the pines anmeldelse.
 • Hva betyr etikk.
 • Min aktivitet.
 • Astrid s fakta.
 • To batterier i serie.
 • Ikea lampor led.
 • Bike augsburg.
 • Staatstheater stuttgart spielplan.
 • Lucky luke wiki.
 • Citroen berlingo bagasjerom lengde.
 • Ndla nynorsk.
 • Sandmücken seychellen.
 • Sluta med amningsnapp.
 • Alex oxlade chamberlain fifa 18.
 • Lite hvite blodlegemer symptomer.
 • Icloud drive app.
 • Scamotec brannmursplater.
 • Diktekunst kryssord.
 • Call of duty ww2 graphics requirements.
 • Underground techno hannover.
 • Ytterdør kjeller.
 • Kort menstruasjon gravid.
 • Hitman agent 47 stream deutsch.