Home

Hva er oljefondet

oljefond - Store norske leksiko

 1. Oljefond, fond basert på inntektene fra petroleumsproduksjon med tanke på å kunne gi en inntektsstrøm også etter at petroleumsproduksjonen tar slutt. I Norge vedtok Stortinget allerede i 1990 å opprette et oljefond ved navn Statens petroleumsfond. Nå heter dette fondet Statens pensjonsfond utland. Det første beløpet ble avsatt 31. mai 1996.I Nord-Amerika er Alaska Permanent Fund et.
 2. Oljefondet er nå et av verdens største fond, og eier nesten 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden. Det betyr at vi har eierandeler i omtrent 9000 selskaper over hele verden, som hvert år gir oss retten til litt av det selskapene tjener
 3. Hva er oljefondet? Statens pensjonsfond utland, ofte kalt oljefondet, er et fond eid av den norske stat. Det er verdens største statlige fond. Fondet tilføres årlig alle statens netto oljeinntekter. Inntektene består av oljeskatt, inntekter fra statens direkte eierandeler på norsk sokkel.
 4. Oljefondet er investert i internasjonale aksjer, rentepapirer og eiendom. Investeringene er spredt på de fleste markeder, land og valutaer for å redusere risikoen og få høy avkastning på lang sikt
 5. Statens pensjonsfond utland (SPU), populært kalt Oljefondet, ble opprettet i 1990 som et finanspolitisk instrument for å sikre langsiktige hensyn ved bruk av statens petroleumsinntekter. Midlene skal plasseres i utlandet. Fondet passerte i oktober 2019 en markedsverdi på 10 000 milliarder kroner. Siden 2012 er fondet verdens største statseide fond
 6. Hva er oljefondet? Hvilke penger er det som havner i oljefondet? ALLE pengene vi tjener på eksport av olje? Skatten som Statoil betaler? Blir oljepengene noen gang brukt? Kan de brukes? Hører stadig at oljepengene investeres i utlandske tapsfond, eller utlånes rentefritt til f.eks. Tyskland. Er d..
 7. dre skjev enn hva den ellers blir

Dette er Oljefondet - Norges Bank Investment Managemen

 1. Oljefondet er i en spesiell posisjon. De forvalter nålevende og fremtidige generasjoner av nordmenns felles formue. Som forvalter av «det norske folks penger», er det forventet at Oljefondet.
 2. Så mye er Oljefondet egentlig verdt. at fondets kroneverdi er så viktig er at regjeringen og Stortinget bestemmer den årlige oljepengebruken basert på hva fondet er verdt i kroner. Hvis verdien av fondet da er «blåst opp» av en sterk krone i en periode,.
 3. Over tid er det særlig vekstevnen i fastlandsøkonomien som bestemmer velferdsutviklingen i Norge. Hvor mye oljepenger bruker vi? Etter handlingsregelen kom til anvendelse i 2002 er statens oljeinntekter satt til side i Statens pensjonsfond utland (populært kalt oljefondet), mens det er realavkastningen av fondet som er brukt over tid
 4. Oljefondet som heter Statens Pensjonsfond Utland forvaltes av Norges Bank Investement Managment (NIBM). Fondet het tidligere Statens Petroleumsfond (til 2006). Fondet får jevnlig tilført midler fra statens petroleumsinntekter. Det er integrert i det årlige statsbudsjettet
 5. utter. Oppgave: Jobb i grupper på 3-4 elever. Drøft: Hvorfor bruker vi ikke mer av Oljefondet for å finansiere fellesgoder og oppgaver i det norske samfunnet? Lag en stikkordsliste med.
 6. Det bidro til å barbere Oljefondet til rundt 9.500 milliarder kroner torsdag kveld, ifølge det uoffisielle telleverket på fondets nettsider. Det betyr at verdiene i fondet er redusert med 1.280 milliarder kroner på 20 dager

Hva er oljefondet? - Civit

 1. Langsiktig sparing er den sikreste veien mot målet om å bygge opp en formue, og nå er fondssparing i vinden som aldri før. Her er 5 feil mange gjør når de investerer i fond. Fondssparing er i vinden. Aldri før har flere privatpersoner spart i aksjefond. Vi tror det er flere grunner til at nordmenn nå får opp øynene for fondssparing
 2. Ved utgangen av 2014 var Oljefondet på over 6000 milliarder kroner, og ca 15-20 prosent av disse milliardene var lån til andre stater gjennom det som kalles statsobligasjoner. Hva er en statsobligasjon? Når Oljefondet kjøper en statsobligasjon er det det samme som å låne ut penger til andre land
 3. - Siden vi er så store, er det mange som spekulerer i hva vi kommer til å gjøre. Vi må derfor gjøre det vi kan for å skjule våre handlemønstre. Det er også hans team som selger seg ut av selskaper etter avgjørelser i Etikkrådet. Men Oljefondet er ikke veldig påvirket
 4. Det er ikke alt i Oljefondet som bør kopieres. I noen tilfeller kan Oljefondet også fortelle hva man ikke bør gjøre. I motsetning til Oljefondet bør privatpersoner gjøre følgende: 1
 5. Basert på de ulike forslagene som er fremmet, stemmer det ikke at Høyre var imot hele oljefondet. Etiske retningslinjer. Hva gjelder Høyres innstilling til de etiske retningslinjene, viser Rigmor Aasrud som nevnt til et sitat som Dagsavisen har gjengitt
 6. dre enn 3 prosent av oljefondet ved årets begynnelse. Så til spørsmålet: Er man innenfor eller utenfor handlingsregelen? For å finne ut om man er innenfor handlingsregelen, må man vite hva oljefondets verdi er ved årets begynnelse

Oljefondet

Det norske oljefondet har investert tungt i et selskap som lager bomber brukt til drap på sivile i Jemen. Nå viser en ny rapport at fondet kan være deleiere i så mye som 400 våpenselskaper. Handlingsregelen er en regel for hvor mye vi kan bruke av Statens pensjonsfond - Utland (SPU, gjerne kalt Oljefondet) hvert år. Den sier at vi i et år med normal økonomisk aktivitet kan bruke den forventede realavkastningen i Oljefondet til å dekke utgiftene på statsbudsjettet Oljefondet har et alkoholproblem. I fattige land skaper manglende alkohollovgivning og produsentenes aggressive markedsføring store samfunnsproblemer. Alkohol er en trussel for FNs bærekraftsmål, tett knyttet til alt fra sykdom og fattigdom til vold og trafikkulykker Dette er bare selskapene vi vet om, sannsynligvis er det mange flere. Faktisk anslår Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Framtiden i våre hender og Changemaker at Oljefondet er eier i opp mot 400 selskaper som produserer våpen eller nøkkelkomponenter til våpen. Hvert våpen vi tjener penger på i dag, kan brukes mot barn og andre sivile i fremtiden Hva er egentlig Oljefondet? 7 oktober 2018 admin Uncategorized. SPU, Oljefondet, Pensjonsfondet. Kjært barn har mange navn, men det offisielle navnet er Statens Pensjonsfond Utland. Dette enorme fondet ble opprettet i 1990 og fikk sitt nåværende navn i 2006

Oljefondet er investert i tusenvis av selskaper i mer enn 70 land og er derfor en viktig del av Norges globale påvirkning på natur og miljø. Dagens investeringer bidrar til at den globale temperaturøkningen vil overstige 1,5 grader, noe som vil ha katastrofale følger for natur og samfunn KSU.NO er et nettmagasin med hjerte for Kristiansund og Nordmøre KSU.NO - Sanner tapper oljefondet med ny krisepakke Over ti milliarder kroner fra oljefondet blir nå satt av til koronahjelp til kommunene, utvidede velferdsordninger og krisestøtte til reiselivet...

KSU.NO er et nettmagasin med hjerte for Kristiansund og Nordmøre KSU.NO - Regjeringen henter 17,7 milliarder fra oljefondet Regjeringens nye tiltakspakke for å hjelpe norsk næringsliv gjennom koronakrisen koster til sammen 17,7 milliarder kroner Oljefondet har et alkoholproblem. I fattige land skaper manglende alkohollovgivning og produsentenes aggressive markedsføring store samfunnsproblemer. Alkohol er en trussel for FNs bærekraftsmål, tett knyttet til alt fra sykdom og fattigdom til vold og trafikkulykker Og hva har egentlig regjeringene å gjøre med Oljefondet, det er ingenting som tyder på at en annen regjering vil ta fatt i strukturen eller bruken av Oljefondet. Det naturligste er samarbeid mellom Ap/Sv og SP Til sammenlikning er det norske oljefondet i dag verdt 10.798 milliarder kroner. Det er selvsagt knyttet betydelig tvil hva gjelder fremtidens oljepris,.

Statens pensjonsfond utland - Store norske leksiko

 1. Alkohol er en trussel mot FNs bærekraftsmål. Vi mener at Oljefondet må trekke sine investeringer ut av alkohol på samme måte som for tobakk. Hva kan du om alkohol og bærekraftsmålene
 2. En prosent av oljefondet tilsvarer ca. 100 mrd. kroner og er ifølge Wikipedia omtrent dobbelt så mye som konstruksjonskostanden av Grand Ethiopian Renaissance Dam som blir Afrikas største og verdens syvende største vannkraftverk. Å anskaffe seg infrastruktur for verdier tilsvarende to slike gigantiske vannkraftverk i løpet av en treårsperiode er ikke småtteri
 3. Natur og Ungdom krever at hele porteføljen til Oljefondet gjennomgås, for å teste om selskapene er i tråd med 1,5-gradersmålet Norge har forpliktet oss til gjennom Parisavtalen. Vi krever også at Parisavtalen inngår som en del aktsomhetsvurderingene NBIM (som forvalter Oljefondet) foretar i forkant av investeringer
 4. Wizz Air er følgelig den eneste store investeringen Oljefondet har i Ungarn. I det irske lavprisselskapet Ryanair, eide Oljefondet kun en marginal post ved nyttår, som da var verdt 33 millioner kroner. Det står i stor kontrast til Ryanair-posten fra utgangen av 2015, da den var på drøyt 2,1 milliarder kroner

Hva er oljefondet? Hvorfor er vi rike? - Økonomi

 1. Dette er TV-bransjespråk for «mislykka komedie» eller «vi vet ikke helt hva dette er». For ikke er «Oljefondet» skrudd nok til å være en farse. Ikke er dette skarpt, spydig eller mørkt.
 2. Nicolai Tangen om første dag i Oljefondet: - En helt vidun­derlig frykt å føle på . Den nye oljefondssjefen brukte én dag på å bestemme seg for å gi bort livsverket. - Hva skriver folk? - De synes det er bra at jeg skal ta meg av pengesekken. Jeg har ikke fått én negativ e-post
 3. MDG kan umulig ha satt seg ordentlig inn i hva Oljefondet faktisk er til for, skriver forfatteren av dette leserbrevet
 4. Hva er de etiske retningslinjene? Siden 2004 har Oljefondet har vært bundet av etiske retningslinjer. De går ut på at oljefondet skal sikre at kommende generasjoner også få ta del i oljeformuen, og at det ikke skal investeres i medvirkning til «grovt uetiske forhold»
 5. Kamp mot skatteparadis blusset opp som tema ved ansettelsen av Nicolai Tangen som ny leder av Oljefondet. «Kan Nicolai Tangen med troverdighet fortsette Oljefondets kamp mot skatteparadiser, Det er en glidende overgang mellom hva som er og ikke er skatteparadis
 6. Pressesjefen er også på plass. - De er fra fiskere, industriarbeidere, lærere. Et tverrsnitt av den norske befolkningen. For noen uker siden ble jeg invitert på firmafest på et bilverksted. - Hva skriver folk? - De synes det er bra at jeg skal ta meg av pengesekken. Jeg har ikke fått én negativ e-post. Tangen skriver tilbake til alle
 7. Oljefondet, eller Statens pensjonsfond utland (SPU) som det offisielt heter, er verdens største statlige fond og er investert i over 9000 selskaper verden over. Det mener Changemaker at de bør, og her er våre fem tips til hva som må gjøres bedre. 1. Etikk, ikke bare butikk

Alternativet til å gi bort verdiene i Oljefondet, er å realisere dem i Norge. Men det kan ikke skje på den måten det nå gjøres, ved å benytte den såkalte handlingsregelen, og overføre 3-4 prosent av verdien til statsbudsjettet, og på den måten spre dem tynt ut over hele befolkningen. 40-50.000 kroner pr. innbygger er riktignok ikke tynt, men det er vanskelig å peke på hva verdiene. Støre om Oljefondet Ap-leder Støre: - Vi må venne oss til å si at Oljefondet er et politisk redskap - Jeg tror det Jonas sier er utrolig farlig for Norge som nasjon, svarte statsminister Erna Solberg under opphetet debatt på Zerokonferansen BEIRUT (VG) Oljefondet økte investeringene i verdens største våpenselskap med over 23 milliarder fra 2018 til 2019 - også i flere selskap knyttet til drap på sivile i Jemen

Hva er handlingsregelen? Siden 2001 har handlingsregelen fungert som en retningslinje for bruken av inntekter fra oljefondet (Statens pensjonsfond utland) over statsbudsjettet. Enkelt forklart er handlingsregelen en plan for å sikre en jevn og langsiktig, forsvarlig bruk av oljepengene 10 289 000 000 000 kroner. Det er Oljefondet i skrivende stund. Sammen eier vi 1,5 % av selskapene på børsene i de 74 landene fondet er investert i. Aksjer i 9202 selskaper. Kombinasjonen av størrelse, åpenhet og demokratisk styring er unik. Hva Oljefondet gjør og ikke gjør skaper overskrifter over hele verden Vi er i dag bemidlet med oljefondet og dets nåværende verdi på ca. 8000 milliarder kroner, og har to valg: Vi kan velge å bruke av midlene til å bygge en enda sterkere velferdsstat uten tanke på at midlene kommer fra en oljenæring som er på hell og at vi på sikt må erstatte oljenæringens verdiskaping; eller vi kan satse på utdanning, forskning og innovasjon, og legg til rette for. Statens pensjonsfond utland er et fond for fremtidige generasjoner og i motsetning til vanlige finansinstitusjoner, har oljefondet som mandat å tenke langsiktig i sine investeringer. Yngve Slyngstad påpeker at en del er åpenbart, mens mye gjenstår når det gjelder hva slags hensyn en tar i investeringer

Oljefondet er på over 10.000 milliarder, ja. Handlingsregelen er på at bare opptil 2 % av AVKASTNINGEN kan brukes på samfunnet. Det betyr at man aldri tar ut av selve oljefondet, man tar % andeler av GEVINSTEN - Dette er en viktig dag! Endelig har regjeringen lyttet til oss og lar oljefondet investere i prosjekter som kan forsyne verden med grønn fornybar energi. Det har vi i WWF jobbet for i mange år, sier WWFs Bård Vegar Solhjell Og hva er BlackRock? Følg pengene. Et sentralt prinsipp for denne bloggen er Følg pengene. Men så finner jeg at Norges bank og Det norske oljefondet til sammen har 12,9% av aksjene og er nest største eier! Wikipedia skriver at BlackRock, Inc. er et USA-basert multinasjonalt investeringsselskap grunnlagt i 1988,.

Trolig solid avkastning for Oljefondet i 2013 - Makro og

Statens pensjonsfond - Wikipedi

- Det er grenser for hva vi får til. Vi må jobbe med de forslagene vi mener er realistiske å få til, sa Jensen, i en henvisning til den velkjente motstanden mot å bruke oljepenger hos enkelte av partiets regjeringspartnere Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) har hele 116 milliarder kroner investert i alkoholselskaper. Vi mener at det er feil å investere våre pensjonspenger i en vare som forårsaker svært mange skader og særlig for sårbare grupper Hva er formålet med skatt? Skatt brukes for ulike formål. Først og fremst skal de dekke samfunnets utgifter. For det andre skal de brukes som et middel for å utjevne forskjeller mellom de som tjener mindre og de som tjener mer, ved at man må betale mer skatt jo mer man tjener

Oljefondet har også en administrasjon som er dyktige og erfarne nok til å skille klinten fra hveten. Retningslinjene for forvaltningen bestemmes imidlertid politisk på basis av noen utvalgte data, stemningen i øyeblikket og det at man ikke skal betale noen for godt uansett hvor høy avkastning disse produserer Oljefondet blir pensjonsfondPetroleumsfondet blir etter hvert slått sammen med Folketrygdfondet og får navnet Pensjonsfondet. Hensikten er å få en større erkjennelse av behovet for å sette av midler til fremtidige pensjonsutbetalinger. Navnebyttet får liten innvirknin

Hva vil vi med Oljefondet? - Debatt - Dagsavise

Anmeldelse: Oljefondet på TVNorge Ser ut som ti tusen milliarder, helt til de åpner munnen Harald Zwart vil ha oss til å le av norsk sosialdemokrati og slitsomme tariffavtaler Si hva du vil om cannabis, Men vi bør ikke hisse oss nevneverdig opp over det. Oljefondet er investert i langt mer skadelige produkter enn cannabis

Det er temmelig kjent hva jeg synes om arv, og det er viktigere å gjøre noe mer meningsfylt enn bare å tjene penger, sier Tangen. Styrken til oljefondet er nettopp samspillet mellom storting, finansdepartementet og Norges Bank, med dyktige folk på alle steder Oljefondet er i en særstilling både når det gjelder størrelse og at det er et statsfond som ikke skal drive politikk, men så vanskelig er det ikke. Det er også derfor vi i Greenpeace nå vil fullføre jobben og sørge for at Oljefondet blir et fremtidsfond

Tangen spør hva som skal til i en jobb som sjef for oljefondet, og hva den innebærer av muligheter og politiske føringer. Da hadde Norges Bank utlyst stillingen som oljefondssjef, og Tangen hadde allerede møtt hodejegere angående jobben Slik presenteres Oljefondet av Norges Bank (NBIM 2018). Uttrykket «hensynet til fremtidige generasjoner» dukker stadig opp i politiske dokumenter. På Finansdepartementets (2018) nettsider kan vi lese at petroleumsformuen er en arv fra naturen som tilhører alle generasjoner. Regjeringen skriver i sine meldinger at oljeinntektene representerer en ikke-fornybar naturressurs, og at sparing i.

Etter nedgang på 3,4 prosent første halvår, var tredje kvartal bedre for oljefondet. Avkastningen kom på 4,3 prosent, tilsvarende 412 milliarder kroner Derfor mener organisasjonene FORUT, IOGT, Juvente og Blå Kors at Oljefondet må trekke seg ut av alkoholindustrien. til tross for at det er klare begrensninger for hva som er lov og ikke Norges mest komplette oversikt over linjær-TV og strømmetjenester. Tv-guide til over 200 tjenester Det er ingen som helt sikkert vet hva Jonas Gahr Støre mente da han på Cicero-konferansen sa at «vi må venne oss til å si at Oljefondet er et politisk redskap.» Var det en prøveballong, frieri til miljøbevegelsen eller signal om en helt annen klimapolitikk og et nytt mandat for Oljefondet

Hva er en statsobligasjon? (hhd13_9) Beskrivelse. En obligasjon blir utstedt for å få tilgang til kapital. Utsteder (et selskap, en institusjon, en stat...) skriver under på et gjeldsbrev som blir et verdipapir for den som stiller kapital til rådighet - en långiver, en investor Så lett hacker de mobilen din - uten at du vet det. Uten at du er klar over det, kan en hacker tappe mobilen din for verdifull informasjon. Det er du som har gjort det mulig Publisert: 21.10.2020 09:28. Sist endret: 21.10.2020 09:28. Oljefondet har sammen med selskapet Prologis kjøpt en logistikkeiendom i Milton Keynes i Storbritannia.

Mener ny Oljefond-strategi vil gi flere aksjonæropprør

Oljefondet er i en spesiell posisjon. De forvalter nålevende og fremtidige generasjoner av nordmenns felles formue. Som forvalter av «det norske folks penger», er det forventet at Oljefondet tar med seg norske holdninger og verdier inn i rollen som aksjonær i utenlandske selskaper Ifølge Statistisk Sentralbyrå er Oljefondet per i dag stipulert til en verdi av 10 460 milliarder kroner, eller snaut 10,5 billioner kroner.Den norske befolkningen telte 5 374 807 personer ved utgangen av andre kvartal i 2020, noe som tilsvarer rett under 2 millioner kroner per hode dersom oljefondet blir fordelt jamnt utover hele befolkningen (1,95 millioner kroner for å være eksakt) Oljefondet er investert i noen av de mest forurensende selskapene i verden. Men kriteriet for å kaste ut klimaverstingene fra fondet er ikke godt nok. Her er våre forslag til hvordan vi kan fikse det. Det har gått over fem år siden Stortinget i 2015 vedtok at Norges Bank kan utelukke selskaper.

Så mye er Oljefondet egentlig verdt - E2

Det er etter denne fremstillingen byrdene fra pensjonene fra unge voksne i dag som skal bæres av oljefondet/SPU 30 til 40 år frem. Vi har altså alle egeninteresse i at SPU samler så mye penger som det bare er mulig innenfor rimelighetens grenser. Men hva er rimelig? Du kan selv løpende følge med på oljefondets markedsverdi Oljefondet er på vei inn i land med liten respekt for menneskerettighetene. Vi må tenke nytt. Oljefondet har ett formål: Å øke den norske oljeformuen gjennom investeringer i selskaper over hele verden. Det er her vi i praksis viser hva vi står for, og det er her Norge har muskler til å gå foran og vise vei

Bruk av oljepenger - regjeringen

Oljefondet - Smarte Penge

Spekulativ ekspansjon i Oljefondet | BI

Sosiologi og sosialantropologi - Oljefondet - kan vi ikke

Det er egentlig helt sykt at vi bruker oljepenger på å investere i kull. Vi må feie for egen dør - ved å trekke det norske oljefondet ut av kull, snarest Men selv om den angår oss alle, er det mange som er usikre på hva den egentlig sier. Regelen skal styre hvor mye vi kan bruke av oljefondet hvert år, og skal sikre at også de kommende generasjonene får glede av oljepengene. Handlingsregelen er ment til å styre hvordan vi skal bruke oljepengen Derfor er det best å skille det såkalte oljefondet ut som en egen enhet med et eget, uavhengig styre. Les også: Hva betyr det egentlig at Norge er et av verdens rikeste land? Norges Bank har som oppgave å føre en pengepolitikk som skal bidra til økonomisk stabilitet, lav inflasjon, høy produksjon og sysselsetting

Fra kull til fornybart gull - Innenriks

Oljefondets verdi ned 1

Hva er egentlig plast? Plast er syntetisk eller menneskeskapt organisk polymer - eller langkjedede molekyler. Selv om plast kan dannes av omtrent hvilken som helst type organisk polymer, framstilles det aller meste av industriell plast fra olje og gass - altså fossile råvarer - fordi det er så ufattelig billig En lavere avkastning fra oljefondet er langt mer ødeleggende for hva staten kan bruke av penger på deg og meg enn den lave oljeprisen. Regjeringen la i nasjonalbudsjettet for 2020 til grunn en. Stortinget har vedtatt ny sentralbanklov. Nå er det blitt lovfestet at staten ikke skal investere penger fra Statens pensjonsfond utland i Norge.. Onsdag 12. juni ble regjeringens forslag til ny sentralbanklov vedtatt i Stortinget.Det mest omstridte elementet i forslaget er en lovfesting av at investeringer med penger fra Statens pensjonsfond utland kun kan gjøres i utlandet, og ikke i Norge Direktør for Oljefondet, Yngve Slyngstad, sa imidlertid til NRK forrige uke at de er i ferd med å selge seg ut av flere selskaper nå. - Det var et første klimakriterie som kom, og det er blitt presisert senere, og med den presisjonen har vi fått en lengre liste på selskaper vi skal selge oss ut av, og det er vi i ferd med å gjennomføre nå, sier Slyngstad til NRK Alle nordmenn elsker Oljefondet som har gitt oss mange privilegier. Men hva om du hadde ditt eget fond å hente penger fra når du trenger det? Det er kanskje enklere enn du tror å bygge et

Fondssparing - 5 feil mange gjør når de sparer i fon

Oljefondet en av de største eierne i Shell Oljefondets investering i Shell er fondets største enkeltinvestering med en verdi på over 22 milliarder kroner. I dag er Pensjonsfondet Shells fjerde største eier. Forvaltningen av Oljefondets investeringer skal følge klare etiske retningslinjer Dette er noe alle aktive fondsforvaltere per definisjon forsøker å klare, men som tunge datastudier viser at de aller færreste lykkes med. Resultatet er en dyr form for aktiv fondsforvaltning som ikke passer for et massivt fond som Oljefondet.» 2. Hva ser du som din viktigste oppgave i styringen av Oljefondet

Norge som utlåner Global skol

Oljefondet eide ved utgangen av fjoråret 1,04 prosent av Borussia Dortmund - en beholdning på 75 millioner kroner. Oversikten over oljefondets aksjeposter blir offentliggjort ved hvert årsskifte, og det er derfor ikke klart hva eierandelen er i dag Oljefondet eier aksjer verdt 2,2 milliarder kroner i Archer Daniels Midland (ADM) og 683 millioner i Bunge Ltd, som er blant de største soyaselskapene i verden. Soyaproduksjon er blant de fremste årsakene til avskoging i Sør-Amerika, spesielt i Brasil, Paraguay og Argentina Det var mange lattertårer i sal 3 ved Vika kino onsdag kveld, da publikum fikk se klipp fra den nye storsatsingen Oljefondet. Men hva i alle dager er en dramedy? Det er ikke en helt vanlig sjanger i Norge, men Fingern forklarer: - Da jeg først hørte om serien tenkte jeg ikke at det skulle bli så morsomt som det ble, men mer drama

Vi og vårt oljesmurte lykkeland | Helle Stensbak

På innsiden av Oljefondet: Tenker aksjer under

Det er vanskelig å kontrollere hva aktivt eierskap består i når det ikke er åpenhet om utøvelsen, og det er bekymringsverdig at menneskerettighetsarbeidet i fondet er så uklart. Til tross for at oljefondet har nedfelt OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper i sitt forvaltningsmandat ser vi at fondet ikke oppfyller grunnleggende kriterier om åpenhet Statsministeren er glad hun har oljefondet og slipper å låne. - Vi er i en veldig gunstig posisjon målt mot de fleste andre land. I Europa låner nå mange land mye penger, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB. Oljefondet ble opprettet i 1996, nettopp for at kommende generasjoner skulle kunne bruke det i tunge tider

Bryr folk seg om hva de betaler i skatt - eller hvaÅ bli oljefondsjef er et verdivalg for Nicolai Tangen

Vær smart, gjør som Oljefondet - Ytrin

— Hva kan vi tenke oss at Oljefondet kan påvirke, og hva slags innflytelse kan det bruke relatert til medisiner? spurte hun. Hun trakk frem tre store internasjonale utfordringer rundt legemidler: Mange har ikke tilgang til vesentlige medisiner til en rimelig pris, det er lite forskning og ­utvikling rundt en del viktige sykdommer og noe ­legemiddelproduksjon har negativ effekt på miljøet Oljefondet er nå for første gang verdt mer enn ni tusen milliarder kroner. Her er en kjapp innføring i hva fondet er, og hva pengene skal brukes til. English (US Vår sviktende forståelse er en sovepute. Lite tenker vi på hva oljeformuen, i stedet for sparing og spekulasjon, alternativt kan brukes til, og hvilke forpliktelser formuen gir internasjonalt. Utregningene er gjort etter dollarkurs 5.90 oktober 2013. Tusenlappene i oljefondet rekker ca. 16 ganger rundt jorden ved ekvator! Mer enn en runde i. - Oljefondet er i ferd med å endre Norges forhold til omverdenen, sa NUPI-direktør Ulf Sverdrup på lanseringen av Internasjonal Politikk tirsdag. Tema var sammenhengen mellom oljefondet og utenrikspolitikken

Nei, Høyre var ikke imot hele oljefondet eller innføringen

(fra 15:03) Forholdet mellom Finansdepartementet og oljefondet diskuteres. Bjørn Erik lurer på om Martin er enig i en beskrivelse av Finansdepartementet som Ludvig i Flåklypa - født pessimist - med favorittuttrykket «Det er fali det!». Hør hva Martin svarer til dette | Komedie | Per Grepp (Thomas Gullestad) er den norske finansbransjens genierklærte wonderboy. Som sjefsinvestor i Statens pensjonsfond utland og daglig forvalter av milliarder av kroner, ser han det som sitt oppdrag å håve inn så mye penger som mulig på vegne av det norske folk Hva er Oljefondet verdt i dag? Verdien er basert på tall fra verdens børser og oppdateres løpende på: www.nbim.n

- Kan stoppe StatoilHydro når som helst - DagbladetVi prioriterer kjøtt å spise, fremfor luft å puste i – VG
 • Polizeibericht waldkirch.
 • Datatilsynet cookies.
 • Folde pengesedler sommerfugl.
 • Urlaub alaska rundreise.
 • Aksesspunkt best i test.
 • Wohnung kaufen alkoven.
 • Goddag på italienska.
 • Krokanrull kalorier.
 • How to recover backup from icloud.
 • Check if i have been hacked.
 • Download iphoto.
 • Evren gezer sohn.
 • Utf 8 norwegian characters.
 • Rosenborg spillere 2009.
 • Holdbarhet vakumpakket røkelaks.
 • Triple entente.
 • Soverom i garasjen.
 • Baumberge trails.
 • Hoteller i dokka norge.
 • Livsånde synonym.
 • Pole emploi cayenne.
 • Uppsala ärna flygplats.
 • Voldemorts tochter fanfiktion.
 • Bilderrahmen befestigung ohne bohren.
 • Huawei p10 lite power.
 • Globalis pågående konflikter.
 • Rainer nowak ehefrau.
 • Nordsjø maling grønn.
 • Hvem oppfant iskrem.
 • Ps plus february 2018 ps3.
 • Dailymotion rammstein wo bist du.
 • Waltons staffel 5.
 • Troodon.
 • Selge kryssord.
 • Meatpackers hamburg eppendorf.
 • Masken aus papptellern anleitung.
 • Axess orkanger.
 • Kakapo gewicht.
 • Bli med sangen 2017.
 • First date uk.
 • Blitzer infos.