Home

Nato medlemsland

NATO er en forsvarsorganisasjon for land i Europa og Nord-Amerika med grunnlag i Atlanterhavspakten som ble undertegnet 4. april 1949. Nato ble opprettet ved starten av den kalde krigen for å sørge for et felles forsvar mot det kommunistiske Sovjetunionen. Ved opprettelsen hadde Nato 12 medlemsland, og i dag er 30 land med. Norge var blant stifterne av Nato, og er fortsatt medlem NATO Member Countries. NATO is an Alliance that consists of 30 independent member countries. Country by country, this page offers an overview of the links to national information servers and to the website of national delegations to NATO En NATO-beslutning er uttrykket for den kollektive viljen til alle 30 medlemsland siden alle beslutninger er truffet ved konsensus. Hundrevis av tjenestemenn, samt sivile og militære eksperter, kommer til NATOs hovedkvarter hver dag for å utveksle informasjon, dele ideer og bidra til å utarbeide beslutninger når det er nødvendig, i samarbeid med nasjonale delegasjoner og ansatte ved.

Medlemsland som grunnla NATO i 1949. Belgia Canada Danmark Frankrike Island Italia Luxembourg Nederland Noreg Portugal Storbritannia USA Medlemsland som vart medlem av NATO under den kalde krigen. Hellas (1952) Tyrkia (1952) Vest-Tyskland (1955) Spania (1982) Tidlegare Austblokk-land som har vorte medlem av NATO etter den kalde krigen. Aust-Tyskland (1990) - vart automatisk ein del av NATO då. Kategori:NATO-land. Hopp til navigering Hopp til søk. Sider i kategorien «NATO-land » Under vises 29 av totalt 29.

NATO - Store norske leksiko

 1. I et flertall av NATOs medlemsland er flertallet av innbyggerne motstandere av den såkalte Artikkel 5, som ofte er betegnet som «kjernen i NATO».Artikkel 5 fastslår gjensidig bistand ved et angrep på en av partene i traktaten, dvs. prinsippet om «en for alle, alle for en»
 2. NATO (North Atlantic Treaty Organization) is an international alliance that consists of 30 member states from North America and Europe.It was established at the signing of the North Atlantic Treaty on 4 April 1949. Article Five of the treaty states that if an armed attack occurs against one of the member states, it shall be considered an attack against all members, and other members shall.
 3. Nato er en forsvarsallianse for land i Europa og Nord-Amerika som ble grunnlagt 4. april 1949 i Washington D.C. Alliansen har 29 medlemsland, og Jens Stoltenberg er generalsekretær
 4. Warszawapakten er en tidligere militær- og sikkerhetspolitisk allianse mellom Sovjetunionen og de kommunistiske landene i Øst-Europa. Alliansen var under den kalde krigen det østlige motstykket til de vestlige landenes forsvarsallianse, Atlanterhavspakten (NATO). Warszawapaktens grunnlag, en «traktat om vennskap, samarbeid og gjensidig bistand» ble undertegnet 14
 5. Publisert: 25.05.17 — 14.49 Oppdatert: 3 år siden. Natos generalsekretær.
 6. North Atlantic Treaty Organisation (NATO) er en militærallianse bestående av 29 medlemsland i Nord-Amerika og Europa. NATO ble grunnlagt i 1949 og har The North Atlantic Treaty som sitt grunndokument, også kalt The Washington Treaty

NATO - Member countrie

Alliert enighet om våre mål bidro til å få en slutt på den kalde krigen. På 1990-tallet var Nato en sentral aktør i å skape fred på Balkan, der mange land i dag er medlemmer i Nato. Flere medlemsland. I 1949 var vi 12 allierte. I dag er vi 29, med Nord-Makedonia på vei inn som alliansens 30. medlem NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA) er en internasjonal organisasjon for parlamentarikere fra NATOs medlemsland. Forsamlingen ble opprettet i 1955 og har hovedsete og sekretariat i Brussel Nato-sjef Jens Stoltenberg forsikrer at en tilbaketrekning fra Afghanistan skal skje i fellesskap etter diskusjoner blant alliansens medlemmer. Arkivfoto: Petros Giannakouris / AP / NTB Foto: NTB scanpix. Beslutningen om når Natos medlemsland skal forlate Afghanistan, skal tas i fellesskap, sier alliansens generalsekretær Jens.

Siden 2016 har antall NATO-medlemsland som innfrir 2-prosentmålet, økt fra tre til ni. - Det er naturlig at resten av NATO vil lene seg på USA, som deres allierte og som verdens eneste. Denne vinteren får NATO sitt medlemsland nummer 30. Har det gjort de andre medlemslandene tryggere, eller mer utrygge NATO advarer mot krig i verdensrommet - oppretter egen rom-kommando . NATO må svare når land som Russland og Kina utvikler anti-satellittvåpen, ifølge generalsekretær Jens Stoltenberg I 2014 inngikk NATO-landene en forpliktelse om å bruke 2% av bruttonasjonalprodukt på forsvar innen 2024. I 2018 hadde 7 medlemsland nådd 2%-målet, 16 medlemsland hadde en plan. Norge er ikke blant disse

Hva er NATO

- Stoler vi mindre på at Nato fungerer? - Altså, skal du ha en artikkel 5-situasjon, så krever det enstemmighet i Nato-rådet, og det er mer krevende enn tidligere, sier Elvenes. Artikkel 5 i Nato-pakta sier at et angrep på ett medlemsland er et angrep på alle landene. Artikkelen er kjernen i forsvarsalliansen BRUKER PENGER: En rapport fra Nato viser at Norge i år ligger an til å oppfylle målet om å bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar. Ifølge forsvarsalliansen havner Norge på 2,03 prosent i år. Vi er dermed ett av ti medlemsland som når målet. Nato har 30 medlemsland. Årets tall må ses i sammenheng med at koronapandemien har ført til fallende BNP flere steder.

2001: Terrorangrep i USA. Natos artikkel fem blir iverksatt for første og foreløpig siste gang. Nato innleder en mangeårig operasjon i Afghanistan. 2003: USA invaderer Irak med støtte fra noen Nato-land. Får sterk kritikk fra andre medlemsland. 2004: Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia, Slovenia, Albania og Kroatia blir. NATO-samarbeidet er en av grunnene til at land som Storbritannia har vært forsiktige med å satse for mye på EU på det sikkerhetspolitiske feltet. Hvorfor skulle en ønske å satse i EU når NATO er verdens mektigste militære allianse? Samtidig er NATO og EU nokså like aktører hva gjelder medlemsland. Det er likevel noen få, men viktige. Stoltenberg: Nato skal forlate Afghanistan sammen Beslutningen om når Natos medlemsland skal forlate Afghanistan, skal tas i fellesskap, sier alliansens generalsekretær Jens Stoltenberg. Av: (NTB) NTB-AF NATO (den nordatlantiske traktatorganisasjonen) er en internasjonal allianse som består av 29 medlemsland fra Nord-Amerika og Europa.Den ble opprettet ved undertegnelsen av Nord-Atlanterhavstraktaten 4. april 1949. Artikkel Fem i traktaten sier at dersom et væpnet angrep oppstår mot et av medlemslandene, skal det betraktes som et angrep mot alle medlemmer, og andre medlemmer skal bistå det. Forsvarsalliansen NATO ble stiftet i 1949 som et resultat av økende motsetninger mellom Sovjetunionen og USA/Vest-Europa etter andre verdenskrig. Allerede i 1946 uttalte den britiske politikeren Winston Churchill at det hadde senket seg et jernteppe mellom øst og vest i Europa, en betegnelse som ble brukt om grensesperringene mot vest helt fram til 1989

Nord-Makedonia blir NATOs 30. medlemsland NATO vil snart kunne ønske sitt 30. medlem velkommen, etter at Makedonia undertegnet en medlemskapsavtale med NATO den 6. februar 2019. Av Hannah Raake Makedonias NATO-medlemskap har fram til nå vært umulig på grunn av en 27 år lang navnekonflikt med nabolandet, og NATO-medlemmet, Hellas Nato bør højlydt kritisere, at et medlemsland hyrer private og fremmede lejesoldater. Det er skandaløst Tyrkiet og Rusland giver comeback til lejesoldater. Automatisk oplæsning Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne. NATO (engelsk: North Atlantic Treaty Organization; fransk: Organisation du Traité de l'Atlantique Nord; OTAN) er en international organisation for politisk og militært forsvarssamarbejde omkring den nordlige del af Atlanterhavet, som blev etableret i 1949 med de allierede krigspartnere USA, Storbritannien og Frankrig som de drivende kræfter. [kilde mangler

Uten Grenser

NATO: Skipa: 4. april 1949: Hovudkontor: NATO-hovudkvarteret, Brussel: Som eit svar på NATO, oppretta Sovjetunionen Warszawapakta. Åtaket kom aldri, og pakta sin femte artikkel vart fyrst tatt i bruk som fylgje av aksjonane i USA 11. september 2001. Alliansen har likevel spelt ei uvurderleg rolle for Vest-Europa si sikkerheit under den kalde krigen, og for forsoninga mellom tidlegare. I 1950-årene kom tre nye land til, og i 1982 ble Spania medlem. Etter at den kalde krigen tok slutt i 1990, gikk en rekke østeuropeiske stater ut av Warszawapakten og ble medlemmer av NATO. I 2016 teller NATO 28 medlemsland. § 5. I paragraf 5 i NATOs vedtekter står det at et angrep på én stat må betraktes som et angrep på alle. Jens Stoltenberg ble utnevnt til NATO-sjef i 2014. Han var valgt for fire år, men perioden ble raskt forlenget med to år. Den tidligere norske statsministeren skulle være forsvarsalliansens.

NATO – Wikipedia

Det opplyser høytstående NATO-kilder til aldrimer.no. Rundt 200 personer skal ha vært tilstede på møtet der den amerikanske generalen Curtis M. Scaparrotti orienterte om at det fortsatt er aktuelt å ta opp flere medlemsland i NATO. Månedlig brief. Den samme informasjonen skal også ha blitt gitt skriftlig, til et langt . . Andre medlemsland brukte enda mindre, som Tyskland (1,2%), Danmark (1,2%), Italia (1,1%) og Spania (0,9%). I praksis betyr dette at USA alene står for over 70 prosent av militærutgiftene til alle NATOs medlemsland. Nesten alle NATOs medlemsland, utenom USA, har økt sine militærutgifter de siste årene. Kilder: NATO, VG, Forbes og Statist Nato-landene er allerede enige om politiske og militære tiltak for å møte dette. - Medlemsland går til anskaffelse av nye luft- og missilforsvarssystemer. Det investeres i nye plattformer, inkludert femte generasjons kampfly. Vi tilpasser etterretning og øvelser, sa Nato-sjefen

Kategori:NATO-land - Wikipedi

Trumps «NATO-regning» til Norge: 125 milliarder. Norge brukte 1,62 prosent av BNP på forsvar i 2017. Trump er ikke fornøyd, og vil at NATO-medlemmene skal bidra med mye mer. Så mye mener han Norge burde ha bidratt med Ifølge forsvarsalliansen havner Norge på 2,03 prosent i år. Vi er dermed ett av ti medlemsland som når toprosentmålet. Frankrike lander på 2,11 prosent, ifølge en fersk rapport fra Nato. - Fortsatt langt igjen Både Norge og Frankrike har økt forsvarsbudsjettet, men det som for oss «over. Nato oppretter «hybridkrigføringsteam» som skal assistere medlemsland som opplever hybride angrep, for eksempel mot sivil infrastruktur. 2. Cyber-senter. Nato skal sette opp et cyberoperasjonssenter. Der legges det opp til at de ulike landenes nasjonale cyberforsvar kan brukes i regi av Nato Flere av alliansens medlemsland har enorme sosiale problemer og massearbeidsløshet. Hver krone som går til militærvesenet er ei krone mindre til å løse slikt Norge bør være et aktivt medlem og delta på felles trening og øvelser med styrker fra øvrige medlemsland. NATO har gradvis økt oppmerksomheten mot nordområdene. Det er i Norges interesse å videreutvikle og styrke denne tendensen. Militære øvelser bidrar til fellesskap og koordinering militære strategier og kapasiteter. Vi ønsker derfor økt treningsaktiviteter i Norge

NATO-traktaten gir ingen garantier ‹ aldrimer

I april 2009 fyller forsvarsalliansen NATO 60 år. Mye har endret seg siden ti europeiske land, USA og Canada undertegnet Atlanterhavspakten i 1949. 60-årsjubileet innbyr til en oppsummering av hva NATO har oppnådd og refleksjoner omkring NATOs framtid Hva er NATO? NATOs grunnleggende formål er å beskytte alle medlemmers frihet og sikkerhet med politiske og militære midler i overensstemmelse med FN-pakten. Siden alliansen ble etablert har den arbeidet for etableringen av en rettferdig og varig fredelig orden i Europa basert på felles verdier: Demokrati, menneskerettigheter og rettsstaten FN opererer jo for fred i verden, og mekler mellom land som er i strid. USA derimot er jo medlem av både FN og NATO . I slike tilfeller hvor Enten NATO land blir angrepet eller angriper en FN medlemsland som ikke er i NATO. Hva kan land som USA ( som er medlem av begge organisasjonene ) gjøre i slike tilfeller

NATO-toppmøte starter i dag: Tabbene Jens Stoltenberg må

«Nato-land må betale MER, Årets toppmøte er det første ordinære toppmøtet mellom Natos nå 29 medlemsland, og møtet går over to dager i Natos nye hovedkvarter i Brussel Ifølge forsvarsalliansen havner Norge på 2,03 prosent i år. Vi er dermed ett av ti medlemsland som når toprosentmålet. Frankrike lander på 2,11 prosent, ifølge en fersk rapport fra Nato

Macron kaller NATO «hjernedødt» | ABC Nyheter

Liten støtte for «Artikkel 5» i NATOs medlemsland steigan

Kjernen i NATO er Atlanterhavspaktens artikkel 5, som fastslår at et angrep på et medlemsland er et angrep på hele alliansen. [ omstridt ] Den eneste gangen den har blitt benyttet er i forbindelse med terrorangrepene mot USA i 2001 , da den ble brukt som begrunnelse til angrepet på Afghanistan Beslutningen i november 2002 om å utvide NATO med syv nye medlemsland har satt fart på debatten om organisasjonens fremtid og arbeidsoppgaver. 1 Går den siste utvidelsen etter planen, vil flere tidligere warszawapaktland være medlemmer om noen år. 2 De vik-tigste spørsmålene som diskuteres, er hvordan NATO skal organi NATO-sjef Jens Stoltenberg orienterer etter en telefonkonferanse med ministere fra NATO-medlemsland

Member states of NATO - Wikipedi

Stoltenberg: Nato skal forlate Afghanistan sammen Beslutningen om når Natos medlemsland skal forlate Afghanistan, skal tas i fellesskap, sier alliansens generalsekretær Jens Stoltenberg Jens Stoltenberg understreker nå at Nato kollektivt vil forsvare medlemsland mot cyberangrep, på lik linje med fysiske angrep. Her er han avbildet under en pressekonferanse i Nato-hovedkvarteret for et par år siden. (Foto: NATO Multimedia Library/NIDS

Nato - Siste nytt - NR

NATO-landene har vedtatt en slutterklæring fra toppmøtet. Stoltenberg viste på pressekonferansen til at man i fjor hadde kun tre medlemsland som nådde 2-prosentmålet Samarbeidet i Nato gir oss både mer for pengene og større politisk handlingsrom. Vi kjenner Nato best for solidaritetsprinsippet som sier at dersom et medlemsland angripes, vil de andre medlemmene komme til unnsetning. Dette er essensen i paktens artikkel 5 om kollektivt forsvar Nato beholder Jåttå når hovedkvarter kuttes . Natos 28 medlemsland har vedtatt en reform av forsvarsalliansens kommandostruktur. Antall hovedkvarter kuttes, men Norge beholder Jåttå NATO er en forkortselse for North Atlantic Treaty Organisation (Den nordatlantiske traktats organisasjon) NATO er en forsvarsorganisasjon som bygger på Atlanterhavspakten, undertegnet 4. april 1949 i Washington D.C. Forsvarsalliansen besto opprinnelig av 12 land, i dag har den 29 medlemsland, med USA som landet med størst militærkapasite

Norge presses av NATO om soldater og stridsvogner

Warszawapakten - Store norske leksiko

 1. Som en del av våre forpliktelser i NATO er det viktig at Norge følger opp alliansens felles krav til alle medlemsland om at bevilgningene til Forsvaret må ligge på 2 % av Brutto Nasjonalprodukt innen 2024. For å sikre et effektivt forsvar og samarbeid med NATO er det også avgjørende at Norge trener og øver med våre allierte i fredstid
 2. NATO og Trump Når dagens 29 medlemsland denne uka har vært samlet til toppmøte i London for å markere NATO-paktens første 70 år, er det større usikkerhet rundt organisasjonen enn det.
 3. Øvelsen utspilte seg i ulike deler av Europa, og involverte mer enn 30 NATO-medlemsland, partnernasjoner og internasjonale organisasjoner. Schnelle bidro til ledelse av planleggingen under ø velsen, som varte i tre uker og tok utgangspunkt i et realistisk artikkel 5-scenario, prinsippet om at et angrep på en eller flere parter i NATO er et angrep på alle
 4. Poenget med NATO var/er at hvis en nasjon ble angrepet så skulle de andre hjelpe. Ikke at andre medlemsland skulle hjelpe andre hvis de gikk til angrep på noen andre. eks: Hvis vi angriper Sverige(som ikke er medlem av NATO) så vil ikke andre NATO medlemmer angripe hjelpe oss. Fordi NATO er en forsvarsorganisasjon
 5. Stoltenberg har allerede satt i gang et stort internt endringsarbeid som har fått navnet «Nato 2030». Verden i endring - Verden har endret seg fundamentalt siden 2010, sa Stoltenberg i talen.
 6. Frankrike fortsatte likevel som politisk medlem av NATO. Dette førte til at Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) ble flyttet fra Paris til Mons i Belgia. Først i 1993 ble Frankrike fullverdig medlem igjen. Spania ble medlem i NATO i 1982, og fra slutten av 1990-tallet ble en rekke nye medlemsland fra den tidligere østblokken med

Nato får et nytt medlemsland DN - Dagens Næringsli

 1. Han gjør det klart at NATOs medlemsland vil fortsette å henge ut russerne offentlig når de gjennomfører slike dataangrep. - Det vi har sett, er vilkårlige og hensynsløse angrep på institusjoner og organisasjoner som faktisk ikke har noen militær verdi. Aktuelt: NATO slikker sårene etter sommerens konfrontasjon med Trum
 2. ister Søreide i en pressemelding og
 3. Great Prices On Nato. Find It On eBay. Check Out Nato On eBay. Find It On eBay

NATO - Lær om atomvåpe

Nato ble opprettet ved starten av den kalde krigen for å sørge for et felles forsvar mot det kommunistiske Sovjetunionen. Ved opprettelsen hadde Nato 12 medlemsland , og i dag er 30 land med. Norge var blant stifterne av Nato, og er fortsatt medlem Medlemsland nummer 30 i NATO. 6. april 2020 6. april 2020. Europa. Nord-Makedonia ble medlem av NATO 27. mars. Det bør stimulere til å holde seg oppdatert om det lille landet på det sørlige Balkan og om utviklingen på Balkan generelt North Atlantic Treaty Organization Organisation du traité de l'Atlantique nord Logo Flag Member states of NATO Abbreviation NATO, OTAN Motto Animus in consulendo liber Formation 4 April 1949 (1949-04-04) Type Military alliance Headquarters Brussels, Belgium Membership 30 states Albania Belgium Bulgaria Canada Croatia Czech Republic Denmark Estonia France Germany Greece Hungary Iceland Italy. Nato har fått to nye medlemsland . Albania og Kroatia ble onsdag formelt ønsket velkommen som NATOs 27. og 28. medlemsland (29. mars 2017) Det er ikke NATO som godkjenner nye medlemsland i NATO, det er senatet i USA, ifølge Dagbladet i dag. Og dermed er det bekreftet det mange har hevdet lenge: NATO er USA sin lekegrind ute i verden. Senatet i USA godkjenner Montenegros NATO-søknad (dagbladet.no

Utover 2000-tallet rekrutterte alliansen flere medlemmer fra Øst-Europa, og har i dag 29 medlemsland. Siden 1999 har NATO ført/deltatt i krig i Jugoslavia (1999), Afghanistan (fra 2001), Irak (2003), Libya (2011) og Syria NATO vurderer å be hvert enkelt land om en nasjonal plan - for å vise hvordan man skal bidra, og nå 2% av BNP til forsvar. Byrdefordelingen i alliansen er et meget sentralt tema i NATO for tiden. Av THORSTEIN KORSVOLD / thorstein@aldrimer.no I går møttes statsminister Erna Solberg og NATOs generalsekretær i Brussel. På pressekonferansen etterpå roste Stoltenberg Norges rolle i. Russland så heller ikke NATO lenger som fiende, og tok så sent som i 2001 opp spørsmål om medlemskap i NATO, men dette ble avfeid. I stedet for at NATO ble oppløst, begynte organisasjonen med såkalte out of area-operasjoner, hvor NATO gikk fra å trene i medlemslandene for å beskytte mot et hypotetisk angrep, til å angripe ikke-medlemsland

Samarbeidet i Nato - regjeringen

 1. 70-åringen ser altså fortsatt ut til å ta mål av seg til å være den største og mektigste sikkerhetspolitiske alliansen på kloden. Her er det ingen medlemsland som krever å få gå over i pensjonistenes rekker. Det er imidlertid fullt mulig at det som etter London-toppmøtet ble presentert som en felles enighet om NATO s strategiske plan fremover, allerede viser tegn til at.
 2. NATO - folkefiende - bruk av giftige våpen - lav-anriket uran - hvitt fosfor - atomvåpen inngår som viktig del av forsvarsstrategien! Uten offentlig debatt tillater NATOs europeiske medlemsland at USAs atomvåpen er utstasjonert på deres territorier
 3. NATO miste sitt eksistensgrunnlag etter Sovjetunionens kollaps, og alliansen ville følgelig oppløses. Disse endringene omfatter for det første utvidelsen av antall medlemsland i alliansen. I tillegg har det skjedd en endring i NATOs strategiske fokus. Disse to endringene utgjør analysens avhengige variabler. Oppgaven
 4. Nato-operasjonen i Afghanistan var første gang den transatlantiske forsvarsalliansen tok i bruk artikkel 5 om kollektivt ansvar, at angrep på et medlemsland er å betrakte som et angrep på alle, etter terrorangrepet på USA 11. september 2001

NATO fikk onsdag formelt to nye medlemsland, da Albania og Kroatia ble ønsket velkommen i forsvarsalliansen. Av Ole Kristian Tjernæs Onsdag 01.04 2009. Del. En talsmann for NATO sier de to landene har klart å komme seg videre etter Balkan-krigene på 90-tallet,. Kjernen i NATO er Atlanterhavspaktens artikkel 5, som fastslår at et angrep på et medlemsland er et angrep på hele alliansen. Den eneste gangen den har blitt benyttet er i forbindelse med terrorangrepene mot USA i 2001 . [3] Innhold 1 Historie 1.1 Begynnelsen 1.2 Den kalde krige Vi er dermed ett av ti medlemsland som når toprosentmålet. Frankrike lander på 2,11 prosent, ifølge en fersk rapport fra Nato. - Noen land kommer litt opp og noen kommer over 2 prosent, i motsetning til det de forutså da budsjettene ble vedtatt Norge oppfyller Nato-mål. Norge blir med det ett av ti medlemsland som når to-prosents-målet. Del. Flere saker. I samarbeid med Wilfa. Rakfisk for pingler Fredag 23.11 2018. Ekspert: Derfor bør du slutte å bruke dopapir Torsdag 02.11 2017. P4 Radio Hele Norge AS. Postboks 81

Plattform for «Stopp Nato» revidert 27.4.2019. Stopp NATO. Vår tid er preget av økende opprustning, militarisering, og krigsfare. Organisasjonen «Stopp NATO» er en del av en bred nasjonal og internasjonal antikrig- og freds-bevegelse NATO-medaljen er en medalje som tildeles av NATO for innsats i alliansens operasjoner. Den ble vedtatt innført 20. desember 1994 av Det nordatlantiske råd og første gang tildelt 27. november 1995 til mottakere fra 14 nasjoner i alliansen, for tjeneste i det tidligere Jugoslavia.Medaljen er senere tildelt for deltakelse i operasjoner andre steder. NATOs generalsekretær fastsetter reglene. Montenegro er som 29. medlemsland blitt en del av forsvarsalliansen NATO, etter en formell seremoni i Washington mandag. Montenegros statsminister Dusko Markovic, her avbildet i februar i år, sa i tiltredelsestalen mandag at NATO-medlemskapet er av historisk betydning

Stoltenberg er på offisielt besøk i egenskap av å være NATOs generalsekretær og understreker at Norge er et viktig medlemsland. Samtidig la han også vekt på hvor viktig det blir at alliansens medlemsland nå begynner å satse på forsvaret igjen. - Etter mange år med kutt har en rekke land begynt å øke forsvarsbudsjettene Rollen NATO har spilt og vil spille for Norge og vår del av verden i sikkerhetspolitikken er viktig og stor. * Kjernen i alliansen er NATO-traktatens artikkel 5, som sier at et angrep på ett medlemsland, anses som et angrep på alle. (NTB) Einar Hagvaag. 28.03.2014 16:16 Denne artikkelen fastslår at dersom et EU medlemsland blir angrepet, har de andre medlemslandene en solidarisk plikt til å hjelpe til med alle tilgjengelige midler. Det gjelder militært og sivilt. Lisboa-traktatens artikkel 42-7 kan på denne måten minne om NATOs artikkel 5 , som sier at dersom et NATO-medlemsland blir angrepet, er det et angrep på alle medlemsland NATO sørget derimot for at ingen av organisasjonens medlemsland støttet forbudet. Bare Nederland deltok i det innledende arbeidet, men unnlot å stemme for da det kom til avstemming. Dette skyldes enkelt at NATOs strategiske konsept fortsatt vektlegger at alliansen skal ha atomvåpen «så lenge alle andre har dette», sjøl om bruken av atomvåpen fortsatt anses som «svært usannsynlig» Når man ser tilbake, er det ikke bare militærmakt som reflekteres i NATOs status som historiens mest vellykkede fredsprosjekt; evnen til å skape håp blant nye medlemsland er vel så viktig. Det er ingen tvil om at håpet om medlemskap i både NATO og EU, har vært en viktig drivkraft for demokratiseringen og liberaliseringen blant de tidligere kommunistiske landene i Sentral- og Øst-Europa

NATO. NATO var en serie på åtte kommunikasjonssatellitter som i geostasjonære baner ga forbindelse mellom for eksempel NATOs hovedkvarter og medlemsland fra USA i vest til Tyrkia i øst. Norge var tilknyttet systemet ved en antenneinstallasjon på Eggemoen ved Hønefoss. NATO 1 ble skutt opp 1970. Den siste satellitten i serien ble skutt opp. Sovjetunionen ble oppløst i 1991 og den kalde krigen var slutt. Moskvas makt i Europa hadde på kort tid blitt langt mindre. Samtidig utvidet NATO seg østover. Siden slutten av den kalde krigen har NATO fått 12 nye medlemsland. De fleste av dem var tidligere medlemmer av Warszawapakten NTB: NATO-landene enige om slutterklæring. NATOs medlemsland er kommet til enighet om teksten i slutterklæringen som skal vedtas på alliansens toppmøte i Brussel. Publisert Publisert . 9. juli 2018. MØTTES: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sammen med USAs president Donald Trump,. Frankrike fortsetter likevel som politisk medlem av NATO. Dette førte til at Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) ble flyttet fra Paris til Mons i Belgia. Først i 1993 ble Frankrike fullverdig medlem igjen. Spania ble medlem i NATO i 1982, og fra slutten av 1990-tallet har en rekke nye medlemsland fra den tidligere Østblokken. Nato: Trives godt med diktaturer i demokratiets navn Siden 1949 har det som er framstilt som det vestlige demokratiets viktigste forsvarer, Nato, blant sine medlemsland hatt Frankrike med sin kolonikrig i Algerie, Storbritannias utallige kriger som mot Kypros og Suezkrigen, Portugal-diktaturet.

NATO - Folk og Forsva

Omtrent sånn er situasjonen etter at en rekke møter denne måneden har avdekket hvordan EU- og Nato-samarbeidet stilles opp mot hverandre i en stadig hardere kamp om makt i Europa. Norges såkalte politiske nærområde forandrer seg nå så fort at det er vanskelig å henge med i svingene Norge deler ikke landegrense med noen av de vestlige stormaktene, eller noe annet NATO-medlemsland. Vi har også en lang, forreven kyst og store interesser å beskytte til havs. Derfor har det alltid vært nødvendig for et lite folk å holde seg inne med den største flåtemakten i vår del av Atlanterhavet Etter hvert skapte dette stor uenighet innen alliansen. Oppmerksomheten mot nord-regionen forvitret, godt hjulpet av flyktningstrømmenes utfordringer. Det var mot slutten av 1990-tallet at NATO lærte at det er verre å komme ut av, enn å gå inn i en konflikt. I dag har alliansen med sine 29 medlemsland større vanskeligheter enn på lenge NATO overtar kommandoen i Libya. NATOs medlemsland er blitt enige om å overta kommandoen over militæroperasjonene i Libya. Oppdraget skal begrenses til beskyttelse av sivile, ifølge diplomater Tirsdag var det tidligere statsministrer Jens Stoltenberg som ledet Nato-toppmøtet i London i anledning jubileumsåret, der britens dronning Elizabeth var kvelden vertskap for stats- og regjeringssjefer fra alliansens 29 medlemsland. Stoltenberg snudde AU

Hva er NATO? Les Svar og Definisjon på NATO

Et av de største målene NATO arbeider mot, er kampen mot terrorismen. Dette er selvsagt en positiv sak å kjempe mot, men på denne måten kan også NATO-medlemsland bli utsatt for angrep fra terrorgrupper som ser på alliansen som en trussel. Dette er et nytt argument for hvorfor man ikke bør være medlem NATO Macron stiller spørsmål ved om vi kan stole på artikkel 5 i NATO-traktaten der det slås fast at et angrep på et medlemsland skal anses som et angrep på alle. Dette er bæreplanken i NATO-samarbeidet Heller ikke denne gangen slipper NATO unna diskusjoner om interne uenigheter i alliansen. En lang rekke medlemsland har fordømt Tyrkias invasjon i Nord-Syria, noe som ble et sentralt tema på forsvarsministermøtet for en snau måned siden - NATO-landene bruker for lite på forsvar. Brussel (NTB-DPA-R): NATOs medlemsland bruker for lite penger på forsvaret, mener forsvarsalliansens generalsekretær Anders Fogh Rasmussen

Introduksjon til NATO - Folk og Forsva

NATO har utplassert styrker i Baltikum for å trygge våre østeuropeiske allierte, og opprettet en ny hurtigreaksjonsstyrke for raskere å kunne komme medlemsland som trenger det til unnsetning. Dessuten er det opprettet en ny nordatlantisk kommando i USA, og en ny logistikkommando i Tyskland Har man et sterkt forsvar og NATO-samarbeid, har man et sterkt kort. I Norge har vi kunnet forhandle med Russland om fiskeri og delelinjer, blant annet fordi vi har hatt et sterkt forsvar og medlem av NATO. - Jeg representerer mine 28 medlemsland Han krevde en topptrent elitestyrke av kommandosoldater, rundt 20.000 mann, som kan settes inn over hele kloden. Forslaget ble formet som et spørsmål om USAs videre interesse for Nato; Washington krever derfor endringer, utover utvidelsen fra 19 til 26 medlemsland som skjer i Praha. «USA tror at institusjonen kan overleve • Kjernen i alliansen er Nato-traktatens artikkel 5, som sier at et angrep på ett medlemsland anses som et angrep på alle. KILDE: NTB. Washington og London - Nato er ikke noe «one-man-show» og det er jo mange av disse generalsekretærene vi knapt husker navnet på, sier Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) Det Macron tok opp var mer av politisk art. Han mente at konsensuspolitikken som NATO har vært bygd på fra begynnelsen av blir svekket når enkelte medlemsland velger å se bort fra artikkel 4, som forutsetter en åpen dialog og et aktivt samarbeid i Alliansen

“Danmark i NATO – Danmark ud af NATO” – oplæg holdt påNato–Tyrkia: Én for alle, alle for én? – Nedtegnelser
 • Strømgjennomgang fase jord.
 • Soneparkering møllenberg.
 • Hvor gammel kan sjiraff bli.
 • Profetens ummah facebook.
 • Hdmi wireless test.
 • Fiona antrag 2018.
 • Hjemmelaget salsa taco.
 • Hotell i roma med balkong.
 • Leie bosscontainer bergen.
 • Meghan markle hochzeit harry.
 • Der weiße hai stream.
 • Matvogn til salgs.
 • Pepperspray innhold.
 • Minions costume.
 • Zoologisches museum kiel öffnungszeiten.
 • Aas støttemur.
 • Jimmy choo blossom perfume.
 • Obsessive compulsive personality disorder.
 • Karolina maria insta.
 • Samsung t3 software.
 • Skattesats 2014.
 • Hes stemme kreft.
 • Paint 3d maße eingeben.
 • Adidas gazelle rød.
 • Gaeliska fraser.
 • Make me a signature for my name.
 • Verena wiet.
 • Poteter kokt i smør.
 • Bukowski klockor.
 • Fjallraven kanken.
 • Polisen helsingborg facebook.
 • Youtube kanal navn.
 • Youtube mp3 iphone.
 • Navneord der ender på re.
 • Frokost til 2 åring.
 • Spielgruppe solln.
 • Merkelappjern.
 • Analyse av en middag.
 • Hvordan booste immunforsvaret.
 • Somalia facts and information.
 • Südtirol it.