Home

Norsk rødt fe melkemengde

Norsk rødt fe, den dominerende storferasen i Norge. NRF er en kombinasjonsrase, der det i avlsarbeidet legges vekt på produktene melk og kjøtt i tillegg til helse, fruktbarhet og bruksegenskaper. Ytre egenskaper som farge, avtegn, behorning og så videre, legges det ikke vekt på. Kunstig sædoverføring er en viktig del av avlsarbeidet sammen med testing av okser, avkomsgransking og. Alle disse forbedringene gjør at en gjennomsnittsku i norske fjøs, Norsk Rødt Fe (NRF), i teorien i dag er i stand til å produsere opp mot 10 000 kilo melk i året. Likevel leverer den bare 7500. — I Norge lønner det seg ikke å ta ut den maksimale genetiske kapasiteten, sier fagsjef i Tine Rådgivning Harald Volden

norsk rødt fe - Store norske leksiko

Fakta om norske kuer 1. Det finnes ca 230 000 kuer i Norge, de fleste av rasen Norsk Rødt Fe. 2. Ved fødselen veier en kalv omtrent 40 kg. 3. Kalven får melk til den er to-tre måneder gammel. 4. Fra kalven er et halvt år gammel kalles den kvige eller oksekalv Norske storfebønder har eid sin egen avlsorganisasjon, GENO, siden 1935. Det er dermed bøndene selv som har satt avlsmålene for verdens mest bærekraftige ku, Norsk Rødt Fe (NRF). Les mer: Verdens beste ku er norsk. I mange land er kyr avlet frem for å produsere mest mulig melk Norsk rødt fe (NRF) er den vanligste kurasen i Norge. Denne kua har også vakt internasjonal interesse på grunn av sine gode genetiske egenskaper. Sentrale avlsmål for NRF er melkemengde og næringsinnhold. Det er for eksempel viktig å øke proteinmengden i melk. Et tilfredsstillende proteininnhold er blant annet viktig for osteproduksjon

Internasjonalt selger Geno sæd fra Norsk Rødt Fe for å forbedre egenskapene til utenlandske raser. - Norsk Rødt Fe er utviklet spesielt for norske forhold. Derfor trenger vi ikke krysse inn andre gener i Norge, sier direktør for internasjonal forretningsutvikling i Geno Global, Trygve Solberg Norsk rødt fe ble etablert som rase i 1939, og var en miks av gamle norske storferaser og importraser. Fra 60-årene var nesten alle aktører med i avlsarbeidet for norsk rødt fe. Fremhevet av FAO (FNs landbruks-og matvareorganisasjon) i år som et av de få eksemplene på bærekraftig europeisk avl Norsk Rødt Fe . NRF NRF Okse NRF Eliteokse. NRF Embryo . Hos embryoveterinærer På sentralt lager. Importerte melkeraser . Viking Rød Holstein Brown Swiss Jersey Fleckvieh Melkesimmental. Gamle raser . Sidet Trønderfe og Nordlandsfe Telemarksfe Østlandsk rødkolle Vestlandsk raudkolle Dølafe Vestlandsk fjordf Norsk rødt fe forkortes gjerne til NRF. De gamle stedegne norske storferasene er i stor grad blitt borte i norske besetninger til fordel for NRF-dyr. Dette er en blandingsrase som er avlet frem blant annet på grunnlag av rødt trønderfe og rødt kollet østlandsfe i kombinasjon med ulike importerte raser.Utviklingen av NRF-rasen har vært styrt av landbrukssamvirket siden starten i 1935

Norsk Rødt Fe er i dag kalt en rase. Orga - nisert avlsarbeid med NRF-rasen ble star - tet i 1935 av Avlslaget for Hedmarksfe. Helt frem til 1960 var det likevel seks store raselag i Norge i tillegg til NRF. Med en økende andel NRF-melkekyr her til lands ble raselagene slått sammen til en organisasjon som fikk navnet NRF p Sidet trønderfe og nordlandsfe er en gammel norsk husdyrrase av storfe. Den stammer fra kollete, svartsidede dyr i Røros-distriktet og mer uensartede svartsidede og røde dyr i Nordland. Enkelte dyr er nesten helt hvite, men alle må være farget rundt øyne, mule og ører. Denne gamle norske rasen gikk aldri inn i norsk rødt fe og har hatt et kontinuerlig avlsarbeid fra begynnelsen av 1900. Den norske geitepopulasjonen består hovedsakelig av rasen Norsk melkegeit med et antall på omtrent 38 000 melkegeiter. Idealet er en hvit geit med rødt hode og ører, og fullt pigmentert. Hodet skal ha tydelig bliss. Nyanser i rødfargen fra lys rød til mørk rød er tillatt Dette er destruktivt for norsk landbruk. Kompani anti-NRF må pareres med kunnskap. Jeg tør påstå at jeg kan egne meg. I 2016 skrev jeg 40 sider bacheloroppgave om «Fremveksten av Norsk Rødt Fe som kurase, avlssystem og organisasjon» hvor jeg (ifølge sensor) brukte «så godt som all tilgjengelig litteratur om temaet» De tre gruppene besto av to seleksjonslinjer av Norsk Rødt Fe (høylinja og frisklinja), samt en gruppe gamle norske kuraser. Datasettet inneholdt observasjoner på 49 kyr fra første til sjette laktasjon

Melkespreng for norske kuer - Aftenposte

Norsk rødt fe er en norsk rase av storfe som gjerne blir forkortet NRF. NRF er den dominerende storferasen i Norge og står for mesteparten av all melk- og storfekjøttproduksjon i landet. Rasen ble etablert i 1935 da gamle norske raser som hedemarksfe ble krysset med Svensk röd och vit boskap (SRB) og finsk ayrshir NRF i Norge og verden. 08 jan 2014. Storfebøndene i Norge har siden 1935 eid sin avlsorganisasjon og selv bestemt avlsmålet for Norsk Rødt Fe. Les me Norsk Rødt Fe og oppdrettslaksen Ved lanseringen av Marianne Liens nye bok « Becoming Salmon » ble jeg invitert til å si noen ord om Nork Rødt Fe. Det ga meg anledning til å børste støvet av avhandlingen «Hva er ei ku?» (Hele avhandlingen her ), og skrive et lite foredrag om NRF

Fakta om kuer - tine

Norsk Rødt Fe (NRF) produserer melk og kjøtt med et bredt avlsmål som ivaretar både bærekraft og klima. Nye og store datafangster skal bidra til å gjøre NRF-kua enda grønnere. NRF-avlen sitt bidrag per idag. Lavt utslipp av klimagasser per enhet av melk og kjøtt gjennom Kjøp Ikke tilgjengelig for nettbestilling. Rasenavn: NRF Født: 18.12.2017 Avlsverdi: 34 Hornstatus: Hornet Farge: Rød Oppdretter: Kjosavik Samdrift Da 4308 Sandnes Beta kasein: A1/A2 Kappa kasein Analyser av melkerobotdata på Norsk Rødt Fe (NRF) i seleksjonsforsøk og gamle norske kuraser . Indirekte seleksjon førte til signifikante forskjeller i melkemengde, vekt, melkemengde/bokstid og konduktivitet for høyre framspene mellom de tre gruppene. Konduktivtet på de tre andre spenene, samt bokstid,. Vi fant 256 synonymer til FE. fe består av 1 vokal og 1 konsonant. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen Norsk avlsforening for Hornet Slettefe og Avlsforeningen for Hedmarksfe slo seg sammen i 1939 og kalte seg Norsk Avlsforening for Rødt og Hvitt Fe. SLÅTT SAMMEN. På verdensutsillingen som ble avholdt i Oslo i 1914 ble det vist frem over 20 norske storferase

Norsk Rødt Fe, her representert ved Mairosa, er den vanligste kua i Norge - og dermed også den mest Nasjonal Romantiske Frøkna - vi kan vise opp. Enn så lenge er Mairosa for ungMØ å regne, men hun er drektig og venter kalv til jul, som vi vurderer å kalle Jesus uansett om det blir je... nte eller gutt Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til norsk rødt fe. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Legg til. Vi fant. 1 synonymer for norsk rødt fe. 0 antonymer for norsk rødt fe. 0 relaterte ord for norsk rødt fe

Norsk rødt fe - newikis

Norsk storfekjøtt produseres på to måter: Gjennom melkeproduksjon og såkalt ammekuproduksjon. Melkekuproduksjon. 70 prosent av storfekjøttet i Norge er melkekyr. Her er det rasen Norsk Rødt Fe som dominerer, fordi den egner seg svært bra til melkeproduksjon og gir også godt kjøtt. En melkeku får vanligvis kalv en gang i året Norsk Rødt fe har blitt en viktig del av økologisk melkeproduksjon i USA. - Den norske kua hjelper oss til å redusere kostnader, holde oss effektive og konkurransedyktige i et tøft marked, sier Josh Hoffman, en av verdens største produksjoner av økologisk melk Sammenligning av Norsk Rødt Fe (NRF) og Sidet Trønder og Nordlandsfe (STN) på bare grovfôr av Redaksjonen Hovedhensikten med forsøket var derfor å sammenligne STN og NRF med hensyn til mjølkeytelse, mjølkekvalitet, vektendring, fôrutnytting, helse og fruktbarhet i tidlig laktasjon når kyrne fikk fritt opptak av gras-/kløversurfôr og ca ½ kg høy Det norske avlsselskapet Geno har i nesten hundre år avlet frem verdens beste melkeku, Norsk Rødt Fe. God helse, produksjon og fruktbarhet har vært viktige avlsmål. Nå skal Geno i tillegg forske på om det er mulig å lage en enda mer klimavennlig ku som har lavest mulig klimagassutslipp Svar til NORSK RØDT FE i kryssord og piler. Finn de beste svarene og synonymer for å fullføre hver type puslespill og få kryssordhjelp. Blant svarene du finner her, er den beste dyr med 3 bokstaver, ved å klikke på den eller andre ord, kan du finne lignende ord og synonymer som kan hjelpe deg med å fullføre kryssordene

Norsk rødt fe er en norsk rase av storfe som gjerne blir forkortet NRF. NRF er den dominerende storferasen i Norge og står for mesteparten av all melk- og storfekjøttproduksjon i landet. Rasen ble etablert i 1935 da gamle norske raser som hedemarksfe ble krysset med Svensk röd och vit boskap (SRB) og finsk ayrshire (FAY) Genene fra norsk rødt fe er ettertraktet i Kina. Sæd fra norske okser bidrar til friske dyr og mer melk, skriver Klassekampen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpi Norsk Rødt Fe deltok mer i ridning og seksuelt aktive grupper og var lenger i brunst enn Holstein-Frieser kyr som på sin side snuste mer bak, jaget opp andre mer og hadde flere mislykkede forsøk på å ri Land omtales nå kun som gule og røde land. Land som før ble omtalt som grønne blir nå gule. Det ligger en påminnelse i dette om at alle land er utsatt for høyt smittepress og at land kan endre status til rødt på kort varsel. Dette får ingen konsekvenser for UDs reiseråd. UD vil kun utstede reiseråd for røde land Norsk Aberdeen Angus. Grovfòrrase nr 1. I front mot gjengroing! Main Content. Nyheter. Årsmøte flyttes til Teams Norsk Angus feilmerket som tysk, men fortsatt norsk. Seminsalget til himmels Testomgangen 20/21 Årsmøte 2020 Seminsalget øker. Angus avtale. Ønsker du å bli medlem i Aberdeen Angus? Nyhetsarkiv

kombinasjonsrasen Norsk Rødt Fe (NRF) som har gitt både melk og kjøtt. Dette er en effektiv produksjonsform, med god og bærekraftig ressursutnyttelse og et gunstig klimaregnskap sett for melk og kjøtt samlet. Arbeids- og ressursforbruket har blitt delt mellom melk- og kjøttproduksjonen, og en sto Genene til norsk rødt fe (NRF) er blitt en internasjonal handelsvare, etterspurt i over 30 land. Fra Colombia og USA i vest til Australia i øst fødes det kalver med norske gener. (Artikkelen fortsetter under bildet.) DISKUSJON: Kjetil Lunde og Lars Kristian Bredahl diskuterer okseavl i fjøset på Store Ree gård

Norsk rødt fe forkortes gjerne til NRF. De gamle stedegne norske storferasene er i stor grad blitt borte i norske besetninger til fordel for NRF-dyr. Dette er en blandingsrase som er avlet frem blant annet på grunnlag av rødt trønderfe og rødt kollet østlandsfe i kombinasjon med ulike importerte raser Norsk rødt fe oversettelse i ordboken norsk bokmål - tysk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

Tilgang for norske IP-adresser Tittel: For et fe : instruktørhefte Navn: Karseth, Tor Avlslaget for norsk rødt fe Utgave: [Bokmålutg.] Publisert: Hamar : Norsk rødt fe, 1996 Omfang: 72 s. ill. Språk: Norsk (Bokmål) ISBN: 8299308089 Materialtype: Bøker Kilde for metadata: NO-OsNB (999703575674702202). Norsk rødt fe, nrf, ku, kyr, kuer, kviger, bosnia, kueksport, fjøs, kvige, ung kvige, motvillig, reise, fåvangkvigene, fåvangkviger, nrf-kyr, nrf-kuer, bosnisk. Svar til NORSK OPPRØRSLEDER i kryssord og piler. Finn de beste svarene og synonymer for å fullføre hver type puslespill og få kryssordhjelp Blant svarene du finner her, er den beste Knut Alvsson med 12 bokstaver, ved å klikke på den eller andre ord, kan du finne lignende ord og synonymer som kan hjelpe deg med å fullføre kryssordene

Norsk Rødt Fe blir grønnere Det store klima­prosjektet «Avl for klimavennlig storfe» er over i fase 2. Det betyr at vi nå setter ut enda flere GreenFeed-­metanmålere i kufjøs for å måle utslipp på individnivå Les også: Norsk rødt fe-sæd spres i kinesiske fjøs Kina brøt forbindelsene til Norge etter at den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010. Seks år senere ble en norsk-kinesisk politisk erklæring lagt fram, og i 2017 besøkte statsminister Erna Solberg (H) landet Norsk melkeproduksjon med superkua I Norge bruker vi for det meste kombinasjonsrasen Norsk rødt fe i melkeproduksjonen, og omlag 70 % av kjøttproduksjonen stammer fra denne rasen. Dette gjør at klimagassutslippene per kilo melk eller kjøtt blir lavere enn om vi hadde brukt egne spesialiserte raser

Norske storefebønder står bak verdens beste k

Denne oksen fra Sandnes er helt spesiell. Til toppen Besøksadresse: Kvalshaugv. 5, Jørpeland; Postboks 24 4126 Jørpelan Sæd fra norsk rødt fe er eksportnæring i vekst. NTB I. Publisert tirsdag 25. februar 2020 - 08:42 Sist oppdatert tirsdag 25. februar 2020 - 09:57. Del artikkel. Så langt har norske okser levert 150 000 fruktbare doser til Kina. De edle dråpene gir friske dyr og mer melk, og genene fra Norge er ettertraktet, skriver Klassekampen Det er nylig valgt ut 24 NRF-okser som eliteokser fram til desember 2020. To av oksene kommer fra Innlandet fylke. De 24 utvalgte eliteoksene av rasen Norsk Rødt Fe (NRF) kommer fra seks ulike.

Bedre melk med genforsknin

Norsk rødt fe er 13 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 8 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp norsk rødt fe i ordboka Lagspill gir resultater Hovedproduktet til Geno er levende sædceller fra våre beste NRF-okser (Norsk Rødt Fe). Med vårt systematiske avlsarbeid på NRF-kua siden tidlig på 1970-tallet har vi nå 30 års forsprang på de store konkurrentene i verden når det gjelder fruktbarhet og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne Gjenreiser Bosnia med Norsk rødt fe. 20. desember 2013 var de på plass, de 96 NRF-kvigene som fire dager tidligere hadde reist fra Nortura. I samtaler med personer i norsk landbruk lærte jeg hvordan landbruket i Norge er en del av et system som er bygget opp gjennom 50 år Norsk Rødt Fe opplever derfor sjeldnere jurbetennelse og dødfødsler, noterer nordirene seg. For de norske bøndenes avlsorganisasjon Geno kommer resultatet neppe som et sjokk. Flere tester verden rundt viser at det røde feet fra nord har mer å bidra med på helse enn de fleste andre. Les andre nyhete Norsk Rødt Fe er viktig for en av verdens største økologiske melkeprodusenter - Duration: 2 minutes, 42 seconds. Norsk Landbrukssamvirke. 1,075 views; 1 year ago; This item has been hidden

med norsk rødt fe, grisehus og hønsehus. Det er flere mindre hus som er boliger for lærere samt to små gjestehus. I 2016 opplevde skolen igjen økonomiske vanskeligheter. Fra og med 2016 stanset støtten fra norske myndigheter gjennom den kristne paraplyorganisasjonen Digni. Det ble da foreslått å ikke ta opp elever en periode Du leser: Norsk rødt fe i soloppgang. Lengde: 4 min. Åtte år i Nordmarka IV. Norsk rødt fe i soloppgang. Jeg våknet en morgen av at hun var i ferd med å ete badedrakten min. Dato: 28.08.2018 Tekst: Kari Slaatsveen. Oksen Jo-Onstad fra oppdretter Trude og Joar Onstad er valgt ut blant landets 24 beste okser av rasen Norsk Rødt Fe. Han scorer 43 i avlsverdi, mens snittet for de 24 utvalgte er 32. Jo-Onstad er født i september 2018, og er en av 11 utvalgte som er kollet, det vil si født uten hornanlegg. Da ble avlslaget for norsk rødt fe, det som i dag heter Geno, etablert. Et bærende prinsipp i det norske avlsarbeidet på storfe har vært at lønnsomheten for bonden skal ha første prioritet. Torger Gjefsen (CC BY-SA) Sist oppdatert 26.10.2017 Bruk innhold Indirekte seleksjon førte til signifikante forskjeller i melkemengde, vekt, melkemengde/bokstid og konduktivitet for høyre framspene mellom de tre gruppene. Konduktivtet på de tre andre spenene, samt bokstid, Gammelrasekyr som ikke er blitt avlet for produksjonsegenskaper i så stor grad som Norsk Rødt Fe,.

Røde feer er storskala elektriske udladninger, som sker højt over tordenvejrsskyer eller Cumulonimbusskyer.Røde feer udløses nogle gange af positive lynudladninger mellem en underliggende tordensky og jordoverfladen. Fænomenet er opkaldt efter den onde fe Ariel i Shakespeares En skærsommernatsdrøm.Røde feer har sædvanligvis en rødorange eller blågrøn farve, med hængende tentakler. Hjem Nøkkelord Norsk Rødt Fe. Nøkkelord: Norsk Rødt Fe. Mediedekningen. Artikkelserie fra Israel i Finansavisen. Conrad Myrland-25. juni 2014. Finansavisens journalist Anders Horntvedt har vært på reportasjereise i Israel. Få noen korte smakebiter på det han har formidlet til leserne de siste ukene Geno SA er et samvirkeforetak eid av 8700 norske storfebønder. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette. PS! Geno har dessverre ikke bilde av oksen på Fannrem

Norsk Rødt Fe er avlet frem for å passe perfekt i norsk

Kurasen Norsk rødt fe har sterk konkurranse fra raser som er spesialister på henholdsvis kjøtt og melk. Men NRF-kua er gjennom flere tiår blitt spesialdesignet for norske forhold, og til å være en kombinasjonsrase for både kjøtt- og melkeproduksjon. Dette arbeidet foregår kontinuerlig på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, og mye av forskningen der foregår i et. ..Norsk rødt fe er en norsk rase av storfe som gjerne blir forkortet NRF. NRF er den dominerende storferasen i Norge og står for mesteparten av all melk-... Fakta om Norsk rødt fe Norsk rødt fe er 13 bokstaver langt. Norsk rødt fe inneholder 4 vokaler og 8 konsonanter. Slå opp norsk rødt fe i ordboka eller søk på googl

Norsk, rød og internasjonal - Forskning

 1. - Cirka 150.000 sæddoser fra våre okser er nå tilbudt kinesiske kyr. De første av forventede 80.000 norsk-kinesiske kalver er født, sier direktør Lars Skramstad ved Geno SA. Det bondeeide selskapet jobber med avl på storferasen norsk rødt fe. Arbeidet som skjer på Store Ree i Stange har skapt interesse også utenfor Norge
 2. Synonymer av norsk rødt fe NRF. Dine siste søk. norsk rødt fe. Siste søk. norsk rødt fe dor auto repair shop Korkee establo. Hjelp oss å bli bedre. Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt
 3. Norsk rødt fe betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Norsk rødt fe, i både bokmål og nynorsk
 4. Sjekk Norsk raudt fe oversettelser til Fransk. Se gjennom eksempler på Norsk raudt fe oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

Vi fant 1 løsningsforslag som matcher kryssordsvaret norsk rødt fe. 11-bokstav-svar Lengde Ord Svar; 11: 3: NORSK RØDT FE: Legg til forslag. Bruk feltene under for å legge til et nytt hint til løsningsfprsvaret norsk rødt fe. Hint. Svar. Legg til fler svar. La meg vite hva som skjer med mitt. Det samles inn opplysninger om melkemengde, helse, fruktbarhet, lynne, Geno eies av 12 000 norske storfebønder i samvirke. Hovedoppgavene er avl, Norsk Rødt Fe (NRF) er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne

Hva er synonym til NORSK RøDT FE? Søk og finn løsningen i ordboka De første av forventede 80.000 norsk-kinesiske kalver er født, sier direktør Lars Skramstad ved Geno SA til avisen. Det bondeeide selskapet jobber med avl på storferasen norsk rødt fe

Norsk rødt fe er en norsk rase av storfe som gjerne blir forkortet NRF. NRF er den dominerende storferasen i Norge og står for mesteparten av all melk- og storfekjøttproduksjon i landet.[1] Rasen ble etablert i 1935[2] da gamle norske raser som hedemarksfe ble krysset med Svensk röd och vit boskap og finsk ayrshire . Også i dag tas disse rasene inn når de har aktuelle okser I Norge er omlag 95 prosent av melkekuene av en rase som brukes til både melk og kjøtt (Norsk Rødt Fe). Resten av melkekuene er i stor grad Jersey og Holstein-Frieser, kun et lavt antall gamle raser Norsk raudt fe (NRF) er den mest utbreidde storferasen i Noreg, og vert nytta både til kjøt- og mjølkeproduksjon. Rasen har vekt internasjonal interesse på grunn av gode genetiske eigenskapar. Det finst ca. 280 000 kyr av denne rasen i Noreg

Den vanligste melkeferasen i Norge er Norsk Rødt Fe (NRF). Kjøttfe. Vi skaffer oss kjøtt fra disse rasene. Powered by Create your own unique website with customizable templates Norsk Rødt Fe. Amerikanske bønder vil ha norske ku-gener. Til toppen Firdaposten AS, Markegata 65, 6900 Flor.

Geno oksekatalogen Oksekataloge

Kryssordhjelp - Norsk rødt fe og mye mer for å løse kryssord. Norges største kryssordhjelper-app med millioner av ord. Du kan velge om du vil søke i Alle kategorier eller du kan velge ett eller flere søkeområder fra menyen under Den norske kua, Norsk Rødt Fe, er avlet frem for å produsere mye melk og godt kjøtt. Dette kalles en kombinasjonsku. Å ikke spise melkekua vil vær en kjempestor sløsing av en fantastisk ressurs Den norske såkalte kombinasjonskua, NRF (Norsk Rødt Fe), gir høy effektivitet fordi den produserer både melk og kjøtt. Dette gir et relativt lavt utslipp av klimagasser per kilo produsert mat (melk og kjøtt) 6. Den norske kombinasjonskua, Norsk Rødt Fe, gir lågare utslepp per produserte einig enn det spesialiserte melkekyr gjer, fordi ho gir mjølk og kjøtt frå det same dyret. Gjennom 80 år med avlsarbeid er det også anndre kvalitetar ved NRF som bidrar til lågare klimautslepp. Kua er fruktbar, har god helse og ein effektiv produksjon. 7

NRF Norsk Rødt Fe 1949 Stumfilm siste del i farger Mari Bjørke. Loading Norsk familievlog: TUR TIL SETERS FOR Å MELKE KU! // Lære barna den veien de skal gå - Duration: 11:34 Energi- og proteineffektivitet hos Norsk Rødt Fe (NRF) og Sidet Trønder og Nordlandsfe (STN) ERLING THUEN1, HÅVARD STEINSHAMN2, HARALD VOLDEN3, ULRIK TUTEIN BRENØE 1 OG ODD VANGEN Institutt for husdyr -og akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø og biovitenskap1. Bioforsk, økologisk 2. Tine BA, 1432 Ås3 Innlednin Norsk rødt fe er en norsk rase av storfe som gjerne blir forkortet NRF. NRF er den dominerende storferasen i Norge og står for mesteparten av all melk- og storfekjøttproduksjon i landet utnyttelse hos Norsk Rødt Fe (NRF) og Sidet Trønder og Nordlandsfe (STN) i rasjoner med og uten kraftfôr ERLING THUEN ,JANNE BREIVIK ,HÅVARDSTEINSHAMN og HARALD VOLDEN4 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø og biovitenskap1, Fiskå Mølle2, Bioforsk, økologisk3, Tine BA, 1432 Ås4 Innlednin

Storfe - Wikipedi

Kombikua, som er av rasen Norsk Rødt Fe (NRF), produserer både kjøtt og melk. Klimagassutslippet kan dermed fordeles på både melka og kjøttet. Det gir et lavere utslipp per produsert enhet enn om kua brukes til ren kjøtt- eller melkeproduksjon, slik det stort sett gjøres i resten av verden Norsk rødt fe-oksen Braut har produsert hele 476.451 doser med sæd i løpet av sine 14 leveår, og er far til nærmere 300.000 avkom. Det har ifølge NRK gitt en inntjening på over 25 millioner kroner for avlsselskapet Geno som eier oksen Kombikua - Norsk rødt fe. Nortura SA. 22. januar 2019 · Kjenner du til den unike norske kombikua? Relaterte videoer. 2:34. Norturafamilien - storfebonden. Nortura SA. 9,6 k visninger · 1. november.

I Norge er om lag 95 % av melkeproduksjonen basert på kombikua Norsk Rødt Fe (NRF). NRF kalles en kombiku fordi den bidrar med melk gjennom levetiden og med kjøtt etter slakting. Her til lands er dermed produksjon av melk integrert i kjøttproduksjonen, i motsetning til mange andre land Franskmenn har begynt å kjøpe tilbake egne husdyrgener fra Norge. Norskprodusert oksesæd av rasene Limousine og Charollay, i tillegg til vår egen tradisjonelle rase Norsk Rødt Fe, er.

20 ÅRBOK FOR NORD-ØSTERDALEN 2015 Fra dølafe til Norsk Rødt Fe FRA DØLAFE TIL NORSK RØDT FE 1950-åra var tiåret da dølafeet opphørte som egen rase og gikk inn i Norsk Rødt Fe (NRF). Fram til da hadde dølafeet vært den nesten enerådende storferasen i nordøsterdalsbygdene Norsk-rødt-fe. Karmøy-bonde jubler: Nå har den vesle kalven til Mats Einar (35) blitt en av Norges beste avlsokser. Til toppen Ansvarlig redaktør Einar Tho; Nyhetsredaktør Gaute-Håkon Bleivik; Administrerende direktør Øystein Vormestrand; Markedsavdelingen Avlslaget for norsk rødt fe. Organisasjonsavdelingen Publisert: Hamar : Avlslaget for norsk rødt fe, Organisasjonsavdelingen Omfang: 18 b. : ill. ; 30 cm Alternative tittel: Norsk rødt fe-nytt Språk: Norsk (Bokmål) Annen klassifikasjon: 636.2082 Materialtype: Tidsskrift Kilde. Den norske kua, norsk rødt fe, er avlet frem for å produsere mye melk og godt kjøtt. Dette kalles en kombinasjonsku. Ikke å spise melkekua vil være en kjempestor sløsing med en fantastisk ressurs. 3. Norsk kjøtt er klimavennlig Alle Synonymer og løsninger for Norsk Rødt Fe i Kryssord løsninger og Synonym. Løsningen på dette kryssordet er 2 bokstaver langt og begynner med brevet Det norske avlsselskapet Geno har i nesten hundre år avlet frem verdens beste melkeku, Norsk Rødt Fe. God helse, produksjon og fruktbarhet har vært viktige avlsmål

 • Blitzer a1 mehring.
 • Invitasjon konfirmasjon rosa.
 • Yrkesutøvelse vg1 bok på nett.
 • Albena bulgaria flamingo hotel.
 • Standard deviation explained.
 • Solange knowles a seat at the table.
 • Gammelt avløpsrør.
 • Kapele weselne limanowa.
 • Small crown tattoo.
 • Paprika oppskrift.
 • Download iphoto.
 • Calf guard.
 • Alenda golf scorecard.
 • Cezinando folken.
 • Edward fitzalan howard.
 • Dogo argentino als familienhund.
 • Velkomstdrink hvit rom.
 • Escape skuteviken.
 • Vichy sminkefjerner.
 • Kreativmesse wuppertal.
 • Power postnord.
 • Holdingselskab regnskab eksempel.
 • Comfort hotel oslo s.
 • Elektrisk jernbane norge.
 • Oppkjøring mc pris.
 • Nettkamera mandal.
 • Dashbordkamera dod.
 • Guernica kart.
 • Ringnes lite glutenfri innhold.
 • Crop a mp3 file.
 • Preemraff göteborg kontakt.
 • 404 エラー ページ.
 • Wow legion digital deluxe edition.
 • Welcher arzt behandelt furunkel.
 • Landsyke.
 • Risikobilde definisjon.
 • Download iphoto.
 • Partnervermittlung polnische frauen.
 • Lørenbanen klubbhus.
 • Wiki princess bride.
 • Ponzu saus uten riseddik.