Home

Bevaringsverdig kjøretøy

Hos oss finner du verktøy, redskaper og dekorasjoner til hjem og hage, samt mye mer. Smarte produkter og løsninger har vært vår lidenskap siden 1918 kjøretøy som er ordinært registrert i Norge, og som ønskes tilbakebygd til original utførelse, kjøretøy som er registrert på unntaksbestemmelsene for bevaringsverdig motorvogn, men som etter gjeldende bestemmelser kunne vært ordinært registrert, kjøretøy som tidligere har vært registrert på Forsvaret

Med BEVARINGSVERDIG kjøretøy menes kjøretøy som er i original eller tilnærmet original utførelse, er registrert med særlig påtegning i vognkortet om forbud mot konstruktiv eller utseendemessig endring, samt er gitt bruksbegrensninger. Forskriften som bevaringsverdig reguleres etter den aktuelle forskriften fortiden som gjelder ved søknaden av bevaringsverdig kjøretøy settes i gang Kjøretøy som er 30 år eller eldre men ikke har merknad om bevaringsverdig og bruksbegrensning, må forholde seg til samme kontrollfrister som i dag. Dersom man har et kjøretøy i original eller tilnærmet original utførelse, kan man bestille tid på en trafikkstasjon for å få vurdert og eventuelt godkjent sitt kjøretøy som bevaringsverdig med bruksbegrensning IKKE søk om statusendring til bevaringsverdig kjøretøy. 10.05.2016. Se brev fra Samferdselsdepartementet . Se brevet nederst i artikkelen. Det nye regelverket rundt PKK/EU-kontroll innebærer lettelse for bevaringsverdige kjøretøyer. For å få status som bevaringsverdig må bilen vises Biltilsynet og får påtegning i vognkortet om.

Hvem eier kjøretøyet? - Her finner du eier av kjøretøy

-«Bevaringsverdig kjøretøy. Må ikke endres konstruktivt eller utseendemessig.» Bruksbegrensning: -«Må bare benyttes ved spesielle anledninger som f.eks. motorhistoriske samlinger og løp, og ellers leilighetsvis når bruken ikke er til unødig fare eller ulempe for annen trafikk.» Kan være noe ulikt utformet tekst pga plassforhold m Bevaringsverdig kjøretøy (veteranbil/-buss) Har merknad i vognkortet som bevaringsverdig; Dårlig egnet som russebil; Det er det ikke er lov å bygge om bevaringsverdige kjøretøy, utvendig og innvendig; Det er begrensning i hvordan disse kan brukes. Sist oppdatert:. Unntatt herfra er tidstypiske modifikasjoner og ombygninger for spesielle formål der det kan dokumenteres at disse ble foretatt og godkjent i den periode da kjøretøyet var i vanlig bruk. Det vil si, at min originale Barracuda fra 1965 ikke kan godkjennes som bevaringsverdig, på grunn av at jeg har bygget om bremsene fra enkeltkrets til tokrets Kjøretøyet får da status som bevaringsverdig kjøretøy og pålegges de aktuelle restriksjoner med hensyn til endring og bruk. 11. Kjøretøy som er registrert etter unntaksbestemmelsene for bevaringverdig kjøretøy, men som etter gjeldende bestemmelser kunne vært ordinært registrert, kan registreres ordinært og eventuelle restriksjoner strykes

90 dagers åpent kjøp · Hjemlevering samme dag · Over 90 butikke

 1. Når det gjelder 1971 og nyere ''veteran'' må disse registreres som bevaringsverdig motorvogn etter § 1-9 for å få forenklet teknisk godkjenning. § 1-9 krever at bilen er tilnærmet original og at det blir anført i vognkortet at bilen er bevaringsverdig med bruksbegrensning. Se vedlegg
 2. Salgsmelding og omregistrering. Selger og kjøper av et kjøretøy må alltid levere salgsmelding (melding om eierskifte). Du som kjøper må i tillegg omregistrere kjøretøyet før du kan bruke det
 3. Kjøretøy som kommer inn under ordningen men som mangler EU-kontroll eller er begjært avregistrert av samme grunn før 1. oktober 2016, vil ha et krav om godkjent EU-kontroll før de blir omfattet av endringene. Kjøretøy som er 30 år eller eldre men ikke har merknad om bevaringsverdig o
 4. - For å få kjøretøyet registrert som bevaringsverdig må kjøretøyet være i orginal utførelse og ikke endret kontruktivt eller utseende messig, forteller Halvorsen. Foreløpige anslag viser at om lag 11 000 kjøretøy vil være omfattet av de nye reglene for eldre kjøretøy når de trer i kraft 1. oktober 2016

Bevaringsverdig stempelet går vel på å kunne få godkjent importerte kjøretøy uten at de tilfredstiller alle krav. Og derfor ligger det noen begrensninger for bruk. F1'en var bruktimportert, ja Kjøretøy som er 30 år eller eldre (regnet fra 1. januar i fabrikasjonsåret), og er i tilnærmet original utførelse, kan godtas som bevaringsverdig og godkjennes i denne utførelsen selv om det ikke oppfyller betingelsene i § 1-7 (§ 1-7.Unntak for bruktimporterte kjøretøy: Kjøretøy som tidligere har vært registrert, eller tatt i bruk uten registreringsplikt i annet land skal. Kjøretøy som er 15 år eller eldre (regnet fra 1. januar i fabrikasjonsåret), men yngre enn 30 år, og er i tilnærmet original utførelse, kan godtas som bevaringsverdig og godkjennes i denne utførelse selv om det ikke oppfyller betingelsene i § 1-7, såfremt det er av spesiell interesse bare en person viser fram kjøretøyet i hallen; du følger anvisningene til kontrolløren (sitt i kjøretøyet eller vent på anvist sted) Om bestilling av kjøretøykontroller. Importerer du en bil, bygger den om eller har fått pålegg om det i en EU-kontroll, må du kontrollere kjøretøyet hos Statens vegvesen

Kjøp kjøretøy hos Clas Ohlson - Alt for hobbyfiksere

Bevaringsverdig kjøretøy (§ 1-9) Statens vegvese

Regler for Bevaringsverdig kjøretøy Veteran VW Klubbe

Miami Vice-bilen som endte i Vestfold

Bevaringsverdig? Her diskuteres alt som er av sportsvogner! Tidligere temaer fra den nå nedlagte delen GPP er også lagt inn her. Moderators: NoBrain, inge. - Det er viktig å presisere at de nye kontrollintervallene for eldre kjøretøy gjelder kjøretøy som er registrert som bevaringsverdige og har bruksbegrensning,. De eies og brukes fordi de har motorhistorisk verdi, og er som regel ikke i ordinær bruk. Det er få trafikkuhell med veteranbiler, og erfaringsmessig tar eierne godt vare på disse bilene. Derfor foreslår vi nå mindre hyppige kontroller av bevaringsverdige kjøretøy, sier Solvik-Olsen. Se hele høringen på Vegdirektoratet sine nettsider Veteranbiler er biler og lastebiler eldre enn 30 år, jvf. Skattetetaten. Ifølge Toll- og avgiftsdirektoratet defineres en bil som veteranbil fra og med året kjøretøyet er 30 år bilen ble registert første gang i Norge, eller etter produksjonsdato ved import av veteranbil fra utlandet Slikt kjøretøy anses ved eventuelt senere salg i Norge som tidligere registrert her i landet hva angår tekniske krav. For godkjenning av bevaringsverdig kjøretøy i gruppe L gjelder kjøretøyforskriften § 1-9. Regionvegkontoret kan etter skriftlig søknad i enkelttilfeller gjøre unntak fra de tekniske kravene og administrative bestemmelsene Debatten knyttet til etanol iblandet bensinen har vært et omtvistet tema de siste årene. Informasjonen spriker, og for den jevne forbruker med veterankjøretøy kan det være vanskelig å orientere seg om hva som er realiteten. Etanol i bensin blir stadig mer utbredt, og dette er en utvikling som mest sannsynlig er vanskelig å reversere. LMK Fortsett å lese «Etanolholdig drivstoff på.

Eldre biler og EU-kontroll - Stjørdals-Nytt

Norsk Veteranvogn Klubb - Bevaringsverdige kjøretøy og EU

Kjøretøy godkjent i henhold til §1-9 bevaringsverdig kjøretøy slipper å dokumentere at kjøretøyet oppfyller direktiv kravene som gjaldt ved registrering. Det ligger da begrensinger i vognkortet på kjøretøyet som begrenser bruk og tekniske forbehold for å sikre at kjøretøyet skal være så originalt som mulig Hvis du vil registrere et kjøretøy som bevaringsverdig så følger det med mange begrensinger. F.eks. du kan bare bruke kjørtøyet til motorhistoriske samlinger og løp. Osv.. Derfor blir det mindre hyppige kontroller også for bevaringsverdige kjøretøy. Departementet vil på sikt, og i samarbeid med bransjen, vurdere mulighetene for lempeligere kontrollintervall også for andre, eldre kjøretøy enn de som faller innunder definisjonen bevaringsverdig, sier Solvik-Olsen. Les hele forskriften her (pdf) 3.1 Kjøretøy skal framstilles for biltilsynet til ny godkjenning dersom det foretas slik ombygging eller endring av kjøretøyet som gjør ai det ikke lenger er i samsvar med vognkortet. Det samme gjelder andre ombygginger· eller endringer av kjøretøy som har betydning for trafikksikkerheten, eksempelvis i bærende konstrnksjoner, styring, forstilling, bremser m.v Fremstilles kjøretøyet fire måneder forut for kontrollfrist og ikke blir godkjent, vil kjøretøyet bli begjært avregistrert etter to måneder uavhengig av den opprinnelige fristen. Overgangsperiode De nye reglene gjelder altså fra 8. februar 2019 for alle kjøretøy som kontrolleres eller registreres for første gang i Norge etter denne.

IKKE søk om statusendring til bevaringsverdig kjøretøy

 1. Status som bevaringsverdig kjøretøy forutsetter at kjøretøyet er i originalstand uten endringer konstruksjons- eller utseendemessig. Det innebærer at en relativt vanlig endring på noen av våre biler, nemlig ombygging fra rubber-bumper til chrome-bumper sannsynligvis ikke tillates, og V8 conversion helt sikkert ikke tillates
 2. VW ID TAG : Forklart: modellhistorikk Under ser du historikk på forskjellige modeller. Graderen av deltaljering varirer. Noen med endringer over tid og andre med produksjonstall og historie. I 1938 fikk Volkswagen boble endelige utseende som vi kjenner i dag. Opp til i dag er det blitt solgt over 21,3 millioner «folkevogner» Hebmüller ble produsert Fortsett å lese «MODELLER HISTORIKK.
 3. Hva biler med historisk bevaringsverdig kjøretøy status angår, så er det heller ingen som legger seg borti et fargebytte. Men ved å bygge om en slik bil teknisk vil den selvsagt miste statusen som bevaringsverdig. Tror jeg har sagt det før.. men jeg har selv en fargebyttet bil
 4. Vi har samlet alle kjøretøyforskriftene på et sted, både som original scanning og i søkbak digitalisert versjon. Her får du også vite hvilke kjøretøyforskrifter som gjelder for din veteranbil
 5. Ang krav til bevaringsverdig kjøretøy: Dette er ikke det AMCAR foreslo når saken ble løftet politisk av oss, og heller ikke det vi har jobbet for i flere år. AMCAR ville ha et lempeligere krav til PKK for alle veterankjøretøy, uavhengig av godkjenningsregel benyttet ved 1. gangs registrering i Norge

Forslaget innebærer at vilkåret for at et kjøretøy skal kunne få datidens kjennemerker, er at det er 30 år eller mer siden kjøretøyet ble registrert i Norge eller i utlandet. Begrunnelsen for 30 års-kravet er at dette er den normale tiden for å kunne registrere kjøretøy med statusen 'bevaringsverdig' Hos bt registreres bilen som bevaringsverdig kjøretøy eller vanlig bil. Biler etter -71 forholder seg til andre krav enn biler før -71. Å dokumentere at en amerikansk bil tilfredstiller kravene til tekniske spesifikasjoner som gjelder etter -71 er ofte svært vanskelig, og man må derfor registrere bilen som bevaringsverdig kjøretøy Reglene til Statens vegvesen sier at en bil som er over 30 år gammel og som regnes som et bevaringsverdig kjøretøy, må være registrert som bevaringsverdig i vognkortet. Nordmenn er flinke til å ta vare på veteranbilene sine, ifølge veteranbilforbundene. Det er svært få ulykker sammenlignet med vanlige biler. Foto: Heiko Junge / NTB. Et bevaringsverdig kjøretøy som er 30 år eller eldre må være registrert som bevaringsverdig i vognkortet. Et bevaringsverdig kjøretøy kan ikke endres konstruktivt eller utseendemessig. Kjøretøyet kan bare brukes ved: spesielle anledninger, som for eksempel ved motorhistoriske samlinger og løp, elle

Aktuelt - {{article.publishedDate}} {{article.title}} Bli medlem Se medlemsfordele Bevaringsverdige kjøretøy eldre enn 30 år, og er registrert som bevaringsverdig med påskrift i vognkortet med: «Bevaringsverdig kjøretøy. Må ikke endres konstruktivt eller utseendemessig.» og bruksbegrensning som vanligvis er beskrevet med teksten:. Kjøretøyet må ha godkjent EU-kontroll innen ett år etter dato for førstegangsregistrering, og deretter senest hvert år. Bevaringsverdig kjøretøy: Bevaringsverdig kjøretøy som er 30 år eller eldre og som er kontrollert og godkjent etter at kjøretøyet fylte 30 år, skal kontrolleres hvert femte år

 1. Bevaringsverdig kjøretøy som er 50 år eller eldre, og som er kontrollert og godkjent etter at kjøretøyet fylte 50 år. Fritatt for kontroll. For å være sikker på at du rekker å få bilen godkjent innen fristen, bør du legge inn nok tid til å gjennomføre kontroll, kunne rette eventuelle feil, og deretter gjennomføre etterkontroll
 2. Kjøretøy som derimot er 30 år eller eldre men ikke har merknad om bevaringsverdig og bruksbegrensning, må forholde seg til samme kontrollintervaller som i dag. I praksis innebærer dette at alle kjøretøy etter 1960 uten påskrift i vognkortet må vises hvert annet år
 3. Bevaringsverdig kjøretøy som er 30 år eller eldre og som er kontrollert og godkjent etter at kjøretøyet fylte 30 år, skal kontrolleres hvert femte år. Bevaringsverdig kjøretøy som er 50 år eller eldre og som er kontrollert og godkjent etter at kjøretøyet fylte 50 år, blir fritatt for EU-kontroll

Kjøretøy registrert for 10 personer eller flere, samt taxier og ambulanser skal på EU-kontroll senest 12 måneder etter førstegangsregistrering. Deretter er kontrollen årlig. Alle personbiler opp til 7500 kg skal kontrolleres første gang etter 4 år og deretter hvert andre år Bevaringsverdig motorvogn. Kan ikke endres teknisk eller konstruktivt. Kan kun benyttes til motorhistoriske samlinger og løp, og ellers når den ikke er til hinder for øvrig trafikk. Er dette vanlig? Ingen av mine andre veteraner har en slik anmerkning i vognkortet, og jeg trodde at slike begrensninger ble styrt av hvilken type forsikring man. Det nye regelverket rundt PKK/EU-kontroll innebærer lettelse for bevaringsverdige kjøretøyer Etter å ha lest det forslaget som skal på høring ser jeg at dette med skjeldnere EU kontroll kun gjelder de veterankjøretøyene som er merket med bevaringsverdig i vognkortet. Å jeg som hadde et håp om at det skulle bli litt lettere med de to bilene jeg har som er 50 og 51 år men positivt at. Kjøretøyet må da fremstilles for ny godkjenning og § 1-7 må tilfredsstilles. 10. Kjøretøy som er ordinært registrert i Norge, kan tilbakebygges til original utførelse. Kjøretøyet får da status som bevaringsverdig kjøretøy og pålegges de aktuelle restriksjoner med hensyn til endring og bruk. 11

bevaringsverdig kjøretøy menes kjøretøy som er i original eller tilnærmet original utførelse, er registrert med særlig påtegning i vognkortet om forbud mot konstruktiv eller utseendemessig endring, samt er gitt bruksbegrensninge r jf. kjøretøyforskriften § 1-9. II . Endringene trer i kraft fra 1. oktober 2016 Forskriften som bevaringsverdig reguleres etter den aktuelle forskriften fortiden som gjelder ved søknaden av bevaringsverdig kjøretøy settes i gang Der står det forsåvidt at det er mulig å registrere et kjøretøy for bruk utenfor offentlig veg. Men jeg er usikker om det gjelder vanlige biler utenom de på Svalbard Norsk Motorhistorisk Senter eller Burud som mange sier, Skotselvveien 594, 3330 Skotselv, er åpent hver onsdag hele året. Fra kl 18.00 - 21.0 LMK og MHRFs erfaring er at kjøretøy over 30 år tas godt vare på, og har i snitt trolig færre anmerkninger enn de yngre enn 30 år. Den norske Kjøretøyforskriftens definisjon på et bevaringsverdig kjøretøy er helt i tråd med LMKs og FIVAs (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) oppfatning

Hahaha. Men altså, grunnen til at _jeg_ reagerer, er at minstepoden her har sittet på sittepute til han ble stor nok til å kunne sitte uten og h Selv kjøretøy som ble levert slik originalt fra fabrikk har til tider vær vanskelig å få godkjent. AMCAR jobbet med saken politisk i flere år og i 1984 kom gjennombruddet; biler eldre enn 30 år kunne nå godtas som bevaringsverdig motorvogn. Mindre. Bli medlem Se medlemsfordeler. Del. Hovedsamarbeidspartnere

- Det er ingen god grunn til at større bobiler, personbiler og bevaringsverdige kjøretøy skal kontrolleres hyppigere enn mindre biler. Derfor gjør regjeringen det nå litt enklere å eie slike biler, og de får fra 1. oktober samme kontrollintervaller som vanlige personbiler, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen Fra 1. oktober skal bevaringsverdige kjøretøy følge ordinære kontrollintervaller til de er 30 år, etter dette kontrolleres hvert femte år frem til de er 50 år, og deretter gis fritak for kontroll. - Bevaringsverdige kjøretøy brukes stort sett bare om sommeren, og kjøres generelt mindre enn andre biler Etter at kjøretøyet har passert 50 år, vil de falle helt utenom EU-kontrollen. Man regner med at de kjøretøyene som er så gamle ikke vil utgjøre noen stor del av trafikkbildet. For å få et kjøretøy inn i kategorien verneverdige må det registreres som bevaringsverdig, og dette må så føres inn i vognkortet: Da vil følgende stå i vognkortet: Bevaringsverdig motorvogn Bevaringsverdig kjøretøy etter § 1-9 . Dette vil først og fremst gjelde de virkelige veteraner. Kjøretøy 30 år og eldre. Her kan man gis tillatelse til å fravike de senere års kjøretøyforskrifter, all den tid bilen ikke hadde slik utrustning da den var original. Originalitet er også her veldig. Godkjent i dag som Bevaringsverdig kjøretøy.Endres eller ok? Har du tekniske spørsmål så legg ut ditt spørsmål her ! Moderators: 429CJ , abba , fox-bod

Moto Guzzi 850 - 1974DeLorean

Definisjoner, regler og forskrifter Statens vegvese

 1. Reglene til Statens vegvesen sier at en bil som er over 30 år gammel og som regnes som et bevaringsverdig kjøretøy, må være registrert som bevaringsverdig i vognkortet. Slike biler skal bare brukes ved spesielle anledninger, for eksempel ved samlinger og løp, og når bruken ikke er til unødig fare eller ulempe for annen trafikk
 2. BEVARINGSVERDIG Kjøretøyet er vurdert etter kjøretøyforskriften § 1-9, Bevaringsverdige kjøretøyer. Kjøretøyet må ikke endres konstruktivt eller utseendemessig. BEVARINGSVERDIG_MED_BRUKSBEGRENSNING Kjøretøyet er vurdert etter kjøretøyforskriften § 1-9, Bevaringsverdige kjøretøyer
 3. F orskriften om veterankjøretøy eller bevaringsverdige (sjeldne) kjøretøy sier også at bilen må være så orginal som mulig. Det er ikke tillat å ombygge veteranbilen. Strengt tatt så skal bilen, hvis den må omlakkeres lakkeres i orginal farge - eller farge som andre biler i samme modell var lakkert
 4. Tollvesenet nekter innførsel av kjøretøy som har et KFK-holdig klima-anlegg, men unntak gjøres dersom kjøretøyet er bevaringsverdig. DeLorean har et air-condition (klima-anlegg) som går på freon (KFK-gass), men er samtidig et bevaringsverdig kjøretøy (ung klassiker, 15 år eller eldre)
 5. Hei, jeg kjøpte en mustang i fjor som var importert og momsa inn, men ikke typegodkjent. Jeg har hørt flere alternativer men gubben på trangsynet sa det var enklest å få bilen inn som Bevaringsverdig kjøretøy mtp spesifikasjoner osv.Noen som veit hva vil dette si, og hvilke restriksjoner dette me..
 6. Bare en liten begrepsavklaring, det du vil klassifisere bilen som er ikke veteranbil men bevaringsverdig kjøretøy med bruksbegrensning. Det gjør du enkelt hos biltilsynet. Da sjekker de identiteten på bilen bl.a og du får dette ført inn i vognkortet: «Bevaringsverdig kjøretøy: Må ikke endres konstruktivt eller utseendemessig
 7. For arvegods, bevaringsverdig kjøretøy i gruppe L og kjøretøy i gruppe L med kjennemerke med gule tegn på blå reflekterende bunn gjelder § 10 sjette ledd tilsvarende. Kjøretøy i gruppe L som er dokumentert bestilt hos fabrikant eller produsert før ikrafttredelsesdatoen for et nytt krav,.

§1-9 Bevaringsverdig kjøretøy er igrunn bare en problemstilling som rammer USA- og Japan-import (som et alternativ til §1-15), samt skikkelig gamle biler hvor man skal helt tilbake til originalstand og omgå senere tilkomne tilbakevirkende krav. Alt som er solgt nytt i Europa skal være problemfritt Veteranbil Bil som er 30 år eller eldre Fordeler: • Fri omregistrering • Lav årsavgift • Billig forsikring Bevaringsverdig • Må være i original utførelse slik fabrikanten laget det • Kjøretøy som er 30 år eller eldre (regnet fra 1. januar i fabrikasjonsåret), og er i tilnærmet original utførelse, kan godtas • Bevaringsverdig kjøretøy Og så er det viktigt at du passer på hvilken måte bilen blir registrert som, blir den regisrter som bevarings verdigt kjøretøy, så får du ikke bruke den som bruksbil, biler 71 mod eller gamlere bør registreres som vanlig brukt import, er litt andre regler for biler nyere enn 71 modell Noen som har erfaring med import av veteranbil? Det jeg lurer på spesifikt er om det blir automatisk bruksbegrensing på importbiler som er eldre enn 30 år? Finner ikke noe informasjon på dette nå men mener å ha lest dette for mange år siden. På importkalkulatoren til skatteetaten så regnes det au.. For at et veterankjøretøy skal komme inn under ny ordning med lengre kontrollintervall, må det være registrert som bevaringsverdig. Det kreves derfor påskrift i vognkortet i samsvar med tekst i kjøretøyforskriftens § 1-9: «Bevaringsverdig kjøretøy: Må ikke endres konstruktivt eller utseendemessing» og bruksbegrensning som vanligvis er beskrevet med teksten

AMCARFORUM.NO • Se emne - Bevaringsverdig kjøretøy

Bevaringsverdig kjøretøy. Må ikke endres konstruktivt eller utseendemessig. Må bare benyttes - ved spesielle anledninger som f.eks. motorhistoriske samlinger og løp - ellers leilighetsvis når bruken ikke er til unødig fare eller ulempe for annen trafikk - Bevaringsverdig kjøretøy: *alt* skal være som fra fabrikk, eller tilnærmet alt. - § 1.15, som over, men skal tilpasses norske forhold m.h.p. lys, bilbelter osv. - Intet untak, her må en da stille med en omfattende mengde dokumentasjon på at kjøretøyet oppfyller krav fra angjeldende årstall Behov for synonymer til BESETNING for å løse et kryssord? Besetning har 82 treff. Vi har også synonym til mannskap og tropp Visste du forresten at etter søknad kan du få registrering som bevaringsverdig kjøretøy på fra 15 år gammelt kjøretøy - men da må det være særdeles spesielt, f. eks. ytterst sjeldent eksemplar! Jeg hadde dessverre bare kopi av svensk vognkort del 2

Veteranbil som bevaringsverdig

Kjøretøy over 30 år som i sitt vognkort IKKE har fått innskrevet bruksbegrensningen ifølge Kjøretøyforskriften § 1-10.9 Bevaringsverdig kjøretøy. Må ikke endres konstruktivt eller utseendemessig. , må tilfredsstille de krav som gjaldt da bilen var ny og de krav som kom senere og som skulle gjelde alle biler uansett alder Yo! Tenkte å ha denne tråden på min fremgangsmåte for å få regga 1975 mod HJ45. I dag var jeg oppe å snakket med BT. HJ45 og BJ45 er ikke typegodkjent i Norge Venter på godkjenning fra Nav: Segway-teknologi gir Cecilie bedre li - Bestill time for enkeltgodkjenning av bevaringsverdig kjøretøy (trengs ingen dokumentasjon utenom originalvognkortene og papirene fra tolla) - Hvis søknad om godkjenning som bevaringsverdig går i orden, ned på tollkontoret og betal engangsavgift (vel 3 000) - Ordne forikring - Dra på trafikkstasjon og ratt ut skilter That's it Paulsen forteller at bilen kunne fått status som bevaringsverdig kjøretøy, men han har valgt å heller bruke den. - Jeg bruker den ikke på vinteren, presiserer han

AMCARFORUM.NO • Se emne - Bevaringsverdig motorvog

323`n ble ikke godkjent i dag pga alpina interiør og ratt. Det var ikke orginalt til bmw og kunne derfor ikke godkjennes som bevaringsverdig. Om det er så strengt, er det mange biler som har blitt godkjent på feil grunnlag. Nå må jeg vise den en gang til med orginale forseter og orginalt ratt fra.. Sorry for the english but I have only been in norway three years and I still can not spell in norsk. I was hoping anyone could help me I have been fighting for three years to register my Jeep here in Norway and I am getting no where Dersom et slikt kjøretøy ikke er ombygd men er i original utførelse kan kjøretøyet bli et bevaringsverdig kjøretøy og slipper kravet til dokumentasjon for tekniske krav. Bilen kan være slik den ble levert fra fabrikken med f.eks. speedometer som viser miles. Det eneste som må endres er lyset slik at fargen på parklyset blir hvitt

Salgsmelding og omregistrering Statens vegvese

• Bevaringsverdige kjøretøy med bruksbegrensninger som er eldre enn 30 år, får lengre kontrollintervall mellom EU- kontrollene. - EU-kontroll; 35, 40, 45 og 50 år og deretter er de fritatt for kontroll. Bevaringsverdig kjøretøy: Må ikke endres konstruktivt eller utseendemessig All Activity; Home ; Hovedforum ; Medlemmenes biler ; Benz86`s sin Mercedes 450 SEL, 1980 mod. W11 Hei, Vi hadde for en god stund siden, en tråd som omhandlet toll og avgift eller om det var årsavgift, som et medlem hadde problemer med. Mulig det var i den gamle websiten, for jeg finner det ikke i dette forumet Dette er ivaretatt av en person eller organisasjon, som har kjøretøyet for dets tekniske og / eller kulturhistoriske interesse, og som ikke benytter det til daglig transport.» LMK skal jobbe for å legge til rette for at også fremtidige motorhistoriske- og bevaringsverdige kjøretøy blir tatt hånd om under like rammer som overnevnte, før disse går tapt

Nye krav til EU-kontrollen - Dinsid

Kjøretøy som er 30 år eller eldre (regnet fra 1. januar i produksjonsåret) og er i tilnærmet original utførelse, kan godtas som bevaringsverdig og godkjennes i denne utførelsen selv om det ikke oppfyller betingelsen i § 1-7 (kan eks. slippe å dokumentere kollisjonsegenskaper, bremser, støy etc. Kan også ha originalt lysutstyr uten e/E-merking) Heisann, regner med dette er noe som går igjen stadig :P men gjør et forsøk på å få de riktige svarene jeg trenger :) Lurte på hvor jeg får tak i godkjenningsdokumenter for og få registrert min 244 med turbo? Lurte og på det med og skrive søknad til biltilsynet før ombygging, hva man trenger av papirer ol. Finner noen dokumenter på bcb og det gammle volvoforum.no men ikke. Justeringsskruen for håndbrekket er plassert på baksiden av bremseskjoldet - rett overfor staget fra håndbrekket. Normalt er det ikke nødvendig å justere her for å få av trommelen (men for å få på trommelen etter å ha skiftet bremsesko, kan det være nødvendig). Pass på å trekke trommelen rett av,.. Norsk Veteranvogn Klubb er arrangør av bl.a. Automobilløpet Sandviken-Sundvolden og Ekebergmarkedet. Klubben har ca. 1300 medlemmer og er landets ledende klubb for kjøretøyer av motorhistorisk interesse. Vårt klubblad Veteranvognposten sendes ut 6 ganger pr. år. Klubben er landsdekkende, men medlemsmøtene holdes i Oslo-området

Bevaringsverdig kjøretøy - MCsiden

Ein av mine bilar er ein importert militær ambulanse,den er registrert som bevaringsverdig kjøretøy. For å få den registrert måtte tilogmed dei sammenleggbare røde kors skilta på tak og begge sider demonterast! Endret Mars 8, 2011 av sr Alle disse bidrar på ulikt sett med å verne om vår nasjonale kulturarv hva gjelder norsk kjøretøyhistorie. Vi i LMK bruker å si at hvert enkelt kjøretøy er unikt, og også de ulike endringene og fasene et kjøretøy gjennomgår blir historisk sett interessant og bevaringsverdig. Norsk Kjøretøyhistorisk Museum - viktig med aktiv bruk

Før 1971 så er det straks enklere å få godkjent ombygginger på importbiler, men da er det veldig viktig å registrere dem som vanlig bruktimport, og ikke som bevaringsverdig kjøretøy, Da må den være orginal igjen og ombygging umulig, og ikke minst bruksbegrensninger. Bilen skal da bare brukes ved spesielle anledninger (hva det nå er) Hei Jeg har følgende rammenr/VIN på min 81 mod CJ7: J0M93HB+serienr. (totalt 13 siffer) Dette får jeg ikke til å stemme. De to siste bokstavene HB må være feil

Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang Bilen er godkjent og førstegangsregistrert I Norge som bevaringsverdig kjøretøy nå i høst, og selges på vegne av kunde. Ta kontakt for å avtale visning og prøvekjøring. Prisforlangende 125.000,- levert hos La Scuderia

 • Partyzug nach norderney 2018.
 • Multi 7a kapittelprøve 3 fasit.
 • Skattesats 2014.
 • Kil fotball.
 • Bora bora urlaub.
 • Braune flecken haut schilddrüse.
 • Dibujos de corazones reales.
 • Klimadaten deutschland.
 • Eleanor roosevelt death.
 • Neblio chart.
 • Helgrillad gris göteborg.
 • Benkeplate byggmax.
 • Großer sprung nach vorn folgen.
 • Breitling colt 44.
 • Musikkquiz for mellomtrinnet.
 • Dubai royal family.
 • Overnatting i etne.
 • Personlig utveckling kurs malmö.
 • Powerpoint storyboard erstellen.
 • Porcelain band.
 • Jeg vil skinne tekst.
 • Runescape wiki rs3.
 • Ny cpap.
 • Storslalom vancouver 2010.
 • Hva er musikk.
 • Gjennomsnittsalder første samleie.
 • Festool rystepudser.
 • Oldtimer teilemarkt termine.
 • Affenwald malchow öffnungszeiten.
 • Skandiabanken utenlandsbetaling.
 • Holdbarhet vakumpakket røkelaks.
 • Premiering langrenn.
 • Primark nails.
 • Silvester ulm maritim.
 • Møller bil grorud.
 • Roseanne barr 2018.
 • Corvette deler norge.
 • Dt.no sport.
 • Treningsinstruktør kurs.
 • Når starter julemarked i krakow 2017.
 • Starbound altersfreigabe.