Home

Netto nåverdi kalkulator

» Investeringskalkylering: nåverdi og sluttverdi. Indata. Nåverdi (NV) (PV) Sluttverdi (SV) (FV) Betalingstype. Starten av perioden (annuity due) Utgangen av perioden (ordinary annuity) En enkelt kontantstrøm. Kontantstrøm (C) Årlig rente (r) % Årlig vekstrate (g) % Periode. » Netto nåverdi (NNV/NPV) og lønnsomhet indeks (PI) Indata. Diskonteringsrente % Se også: Intern rentesats (IRR) Vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad; Periode: år: År Innkommende kontantstrøm Første investering/ Utgående kontantstrøm Netto kontantstrøm.

neuvoo™ 【 Lønns- og Skattekalkulator på Nett 】 gir deg din inntekt etter skatt om du jobber i Norge. Vi kalkulerer hvor mye lønnen din blir på, etter skatt i hvilken som helst region. Finn ut nettolønnen din for hvilken som helst lønn. Vår data er basert på 2020 skattekort fra Norg Netto nåverdi og avkastningskravet har altså et inverst forhold til hverandre. Sammenhengen mellom avkastningskrav og nåverdi kan vises i et diagram kalt nåverdiprofil. Vi kan se langs den vannrette x-aksen at desto høyere avkastningskrav vi har til investeringsprosjektet, desto lavere nåverdi langs den loddrette aksen Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall. Se også: Inflasjonsstatistikk Årlig inflasjon tilbake til 1865. Inflasjon Om konsumprisindeksen og vektene i den. Eksterne sider: Konsumprisindeksen Les mer om dette på Statistisk Sentralbyårs sider. Inflasjonsstatistikken blir lagt ut den 10. hver måned Med nåverdi tenker vi på pengenes verdi. Ut fra erfaring (så langt) er det bedre å ha en krone i dag enn å ha en krone i morgen. Det er derfor mye bedre å ha en krone i dag enn å ha en krone om 30 år. Vi innfører begrepet nåverdi for å kunne regne verdien av penger vi Tjener eller bruker i framtiden, til dagens pengeverdi.

Netto nåverdi (NPV) -eksempel •En bedrift analyserer et prosjekt med levetid på 3 år -Investeringsutgift 10 000 000 med kalkulator (PMT) eller med Excel (=AVDRAG)-1 CF 0 • A n,i Lønnsomt hvis -1 CF > CF 0 • A n,i. Eksempel -annuitetsmetoden År 0 1 2 Våre kalkulatorer. utvalgt innhold. Husleiekalkulatoren. Skal du justere eller endre husleie? Regn ut endringen ved hjelp av SSBs husleiekalkulator. I tråd med husleieloven regner kalkulatoren ut ny leie basert på konsumprisindeksen (KPI). Priskalkulatoren. Vil du vite hvor mye 1. Kalkulator - matte Deg: Ra Videoen viser gjennom et eksempel hvordan man kan beregne kontantstrømmen etter skatt til et investeringsprosjekt, der en bedrift vurderer å starte opp produ.. Bortsett fra selve formelen, kan nåverdien beregnes ved bruk av tabeller, regneark, kalkulatorer eller Investopedias egen NPV-kalkulator. 00:22. Forstå netto nåverdi Hvordan beregne netto nåverdi (NPV

Investeringskalkylering: nåverdi og sluttverd

Kalkulator HP 17BII+ Finans RPN/Alg/Sol, bare 1 080 kr

Netto nåverdi (NNV/NPV) og lønnsomhet indeks

Lær hvordan du taster inn kontantstrøm for å finne netto nåverdi og internrente Hva er netto nåverdi? Netto nåverdi (NPV) refererer til nåverdien av kontantstrømmer forventet. Den brukes til å sammenligne ulike investeringer, det være seg investeringer internt i et selskap, vanligvis kalt prosjekter eller eksterne investeringer gjort av en bedrift e En online netto nåverdi kalkulator kan være til hjelp med beregningen. Nåverdien av nytte og kostnader ved låneopptak blir deretter lagt til netto nåverdi. En formel for å beregne nåverdien av finansieringen effekten vil være F = (T x D x C) / I, hvor F finansierer effekt, er T skattesatsen, D er gjelden pådratt, C er kostnaden av gjeld, og jeg er renten på gjelden Internrenten for et prosjekt er definert som den renten som gjør netto nåverdi lik null. Altså forrentning på egenkapital bundet i prosjektets i investeringens løpetid. Eksempel. Om en investering foreligger følgende data (alle beløp i hele tusen): Investeringsutgift 100 Årlig innbetalingsoverskudd 41,64 Levetid 3 år Avskrivningssats 20

Kalkulator for innteksskatt - Norge - Lønn Etter Skat

 1. positiv netto nåverdi, Net Present Value (NPV) Til 5% rente har inntekten fra prosjekt A litt høyere PDV enn inntekten fra B. Nåverdien av inntektene er imidlertid . lavere enn utgiftene for begge prosjektene, slik at ingen av dem bør gjennomføres (begge har negativ NPV)
 2. på et serielån. Viser de første 24 ter
 3. Nåverdi har subjektiv verdi. Den andre siden av rentekravet er det vi kaller for nåverdi. Nåverdi er rett og slett den verdien du i dag vil sette på penger i fremtiden. Hvis du er villig til å betale nøyaktig 95 kroner for å motta 100 kroner om ett år, betyr dette at din nåverdi av 100 kroner om ett år tilsvarer 95 kroner i dag
 4. Hva er netto nåverdi Internrenten er tilsynelatende 10% ifølge kalkulatoren, men som jeg nevnte i en tildigere oppgave, så vil ikke internrentemetoden, eller å bruke internrente som referanse ha noe for seg i de tilfeller hvor vi har mer enn ett fortegnskift i kontantstrømmen.
 5. Yield er eiendomsbransjens mest sentrale begrep, men det er et forenklet begrep og kan derfor være misvisende. Yielden er et øyeblikksbilde av leieinntektene dividert med markedsverdien av eiendommen. Yield-begrepet kan splittes opp i: Initial yield (initiell direkteavkastning): Direkteavkastningen på kjøpstidspunktet for eiendommen

Netto nåverdi bestemmes ved å beregne kostnader (negative kontantstrømmer) og fordeler (positive kontantstrømmer) for hver periode av en investering. Perioden er vanligvis ett år, men kan måles i kvartaler eller måneder. regneark eller kalkulatorer Konseptet med netto nåverdi, også kjent som NPV, refererer til et investeringskriterium som innebærer oppdatering av kvitteringer og utbetalinger av et prosjekt for å vite om investeringen er lønnsom eller ikke. Andre vilkår det er kjent med er Netto nåverdi (NPV) eller Netto nåverdi (NPV)

Internrente og nåverdiprofil - EnkelEksame

Inflasjonsberegning - Smarte Penge

Konsumprisindeks. Konsumprisindeksen i Norge beregnes av Statistisk Sentralbyrå, og betegner prisutviklingen på varer og tjenester som privatpersoner etterspør.Den kan brukes som et mål på inflasjon i landet. Data for denne kalkulatoren er hentet fra SSB Kalkulator.net på norsk: Kalkulator.net w języku polskim: Kalkulatoren slik vi kjenner den i dag dukket opp tidlig på 1970-tallet, og den ble fort et uunnværlig hjelpemiddel. Men dropp den ekstra vesken for å bære med deg kalkulatoren i - du finner alltid en gratis online kalkulator på Kalkulator.net

Nåverdi - matematikk

Nettolønn vil si lønn etter skatt. Netto er generelt et begrep som brukes når man snakker om en enhet etter fratrekk. Herunder finner man eksempelvis nettovekt som betyr en vares vekt uten emballasje, bruksansvisning etc. Motparten til nettolønn kjenner vi som bruttolønn, som tilsier lønn før skatt.. Fagforeningskontigent og pensjonsparing er i likhet med skatt, et lønnstrekk som (kan. Netto nåverdi(NPV,netPresentVerdi, netto nåverdi, netto nåverdi) - viser effektiviteten til investeringer i et investeringsprosjekt: mengden kontantstrøm i løpet av gjennomføringsperioden og redusert til nåverdi (diskontering). Netto nåverdi. Beregningsformel

Beregne nåverdi i excel. Netto nåverdi definert; Det finnes to måter å beregne NPV i Excel, en er ved å bare bruke en av de innebygde NPV-formlene, den andre er ved å bryte ut kontantstrømmene i kontoen og beregne hvert trinn individuelt, og deretter bruke disse beregningene for å produsere NPV.Eksemplet ovenfor dekker alle trinnene, men det er en få forenklinger Lære hvilken. Kalkulatoren er skrevet i Javascript. Ved feil, send en melding til meg. Mine tjenester. Hjelp til skattemelding (selvangivelse) Skattemelding, fradrag, klager mv. Hjelp til å bli kvitt inkasso. Saker, reduksjon, nedbetalingsplan mv. Hjelp til kontroll av gjeld

Nettó bér kalkulátor a 2019-es és 2020-as adójogszabályok szerint: tudja meg, mennyi nettó bére marad 2020-ban Hvilket år vil du beregne skatt for? 2016 2017 2018 2019 2020. Sivilstatu Kalkulator VAT (brutto-netto) Aby oblicz interesujące nas kwoty należy w formularzu powyżej wybrać typ (netto na brutto lub brutto na netto), stawkę VAT (do wyboru mamy następującą listę stawek: 3%, 5%, 7%, 8%, 22% oraz 23%) i wpisać kwotę.Po wpisaniu kwoty pojawi się wynik zawierający następujące dane: netto, stawka VAT, kwota VAT, brutto Vår prosent økning kalkulator hjelper deg å finne svaret. Hvordan bruke den? Skriv inn orginalverdien og deretter tallet som indikerer ny verdi, trykk så Kalkuler. Svaret vil vises i den nederste ruten. Ta gjerne en titt på utregningsformler og eksempler under kalkulatoren Netto nåverdi: Bedre i noen tilfeller. Den mer brukte NPV-en blir funnet ved bruk av en diskontert kontantstrømmodell, og beregningen av nåverdi rabatter hver kontantstrøm separat, noe som gjør det til en mer raffinert analyse enn en IRR-beregning

Netto nåverdi (NPV) er en metode for å bestemme nåverdien av alle fremtidige kontantstrømmer generert av et prosjekt etter regnskapsføring av den opprinnelige kapitalinvesteringen. Det er mye brukt i kapital budsjettering for å fastslå hvilke prosjekter som sannsynligvis vil slå størst profitt Nåverdi, neddiskonterer og effektiv rente. Av. Kjetil Sander-05/09/2019. Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år. Beskyttet innhold! For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn Kontantstrømmen og netto nåverdi til en investering av Kiotovs | Publisert 9. august 2015 Kontantstrøm og netto nåverdi til en investering kort og enkelt forklart

Våre kalkulatorer - SS

 1. us-metoden. Les mer om dette i vår veileder til samfunnsøkonomiske analyser
 2. Nåverdi er dagens verdi av fremtidige kontantstrømmer. En kontantbeholdning vil normalt være mer verdt i dag enn i framtiden fordi man kan tape rente, inflasjon kan spise opp realverdien og det kan være usikkerhet forbundet med beholdningen
 3. Netto nåverdi (nåverdimetoden) - Finanssans.no. Økonomisk levetid. MBA - Finance Dosent Ivar Bredesen. - ppt video online laste ned. Nybygg kan bli lønnsomt på sikt - Trollheimsporten. Irr hva som er enkelt språk
 4. Netto nåverdi er en av mange kapitalbudsjetteringsmetoder som brukes til å evaluere potensielle fysiske aktiva-prosjekter som et selskap kanskje vil investere i. Vanligvis er disse kapitalinvesteringsprosjektene store med tanke på omfang og penger, for eksempel å kjøpe et dyrt sett med monteringslinjeutstyr eller konstruere et nytt bygg

Kalkulator - matt

 1. I finans er netto nåverdi ( NPV) eller netto nåverdi ( NPW) summeringen av nåverdien av en serie nåværende og fremtidige kontantstrømmer.Fordi NPV står for tidsverdien av penger, gir NPV en metode for å evaluere og sammenligne produkter med kontantstrømmer fordelt over mange år, som i lån, investeringer, utbetalinger fra forsikringskontrakter pluss mange andre applikasjoner
 2. alverdi og bergingsverdi
 3. TEK-kalkulator gjelder for boliger som omsøkes etter TEK § 14-7 (punkt 2 over): Da skal en vesentlig del av netto varmebehov i boligbygninger kunne dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler hos sluttbruker
 4. Nåverdi : Dagens verdi av fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med en gitt rentesats. Formelen for NPV: eller . Dersom en kleskjede ønsker å kjøpe en eksisterende butikk, må den først kalkulere fremtidig kontantstrøm som butikken vil kunne generere, og da neddiskontere disse fremtidige kontantstrømmene i en sum (nåverdi av.

Kalkulator VAT (brutto-netto) pozwala w obie strony przeliczać wprowadzone przez użytkownika wartości. Od 1 stycznia 2011 roku podstawowa stawka VAT wynosi 23%. Niektóre towary są jednak inaczej opodatkowane, dlatego w naszym kalkulatorze użytkownik może również samodzielnie wybrać z listy stawkę, która go interesuje Nåverdi beregnes ved å diskontere prosjektets fremtidige kontantstrøm med en kapitalkostnad. Denne nåverdien viser den formuesvekst eller økonomiske verdiskaping som oppnås ved å velge dette prosjektet fremfor et annet som har nåverdi lik null. Et prosjekt med nåverdi null gir avkastning lik kapitalkostnaden

Excel - Kontantstrøm - Netto nåverdi og internrente etter

Netto nåverdien metode . Under NPV-metoden undersøker du alle kontantstrømmene, både positive (inntekter) og negative (kostnader), for å forfølge et prosjekt, nå og i fremtiden. Du justerer deretter, eller rabatt verdien av fremtidige kontantstrømmer for å gjenspeile det de er verdt i dag Fordeler og ulemper ved netto nåverdi i prosjektet utvalg Når du velger et prosjekt for kapitalinvesteringer, enkeltpersoner og bedrifter bruker en netto nåverdi diskontering modell. Netto nåverdi er differansen mellom nåverdien av kontantstrømmer og kontantstrømmene i et prosjekt. En positiv nåverdi vise

Netto nåverdi (NPV) - algoritmisk handelLes Me

 1. Netto nåverdi er et verktøy du kan bruke til å vurdere lønnsomheten av en investering eller et prosjekt . Den sammenligner nåverdien av kontantstrøm fra investeringer til sin kontantstrøm , fortelle deg verdien av investeringen. Du kan bruke Microsoft Excel til å bestemme netto nåverdi og kvaliteten på investeringen du vurderer. Du.
 2. Netto nåverdi som kapitalbudsjettmetode - NPV 2020 Excel - Nullpunktanalyse - Like innbetalinger (April 2020). Innhold: Netto nåverdi er en kapitalbudsjettmetode som sannsynligvis er den mest korrekte kapitalbudsjetteringsmetoden som bedriftseiere kan bruke til å vurdere om man skal investere eller ikke investere i et nytt kapitalprosjekt
 3. ENPV = Økonomiske netto nåverdi Ser du etter generell definisjon av ENPV? ENPV betyr Økonomiske netto nåverdi. Vi er stolte over å liste akronym av ENPV i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av ENPV på engelsk: Økonomiske netto nåverdi

Video: Nåverdimetoden - Wikipedi

netto nåverdi - Store norske leksiko

Kalkulator. Online kaluklator (računalo) izračunava matematičke izraze koje možete unijeti direktno ili kopirati sa copy/paste.Dozvoljeni su i složeni izrazi sa upotrebom zagrada, pri tome treba paziti da svaka zagrada na kraju izraza bude zatvorena De bruto-netto calculator helpt je loon berekenen van bruto naar nettoloon. Trefzeker van Acerta biedt je verschillende simulatietools en is een uiterst gebruiksvriendelijke informatiebron rond sociale wetgeving en sectorale informatie STORT TAP: Regjeringen har valgt alternativ 1 e), som ekspertene mener gir en netto nåverdi på minus 5,4 milliarder kroner. Foto: Kvalitetssikringsrapporten Órabér kalkulátor: Add meg az órabéred és azonnal kiszámítjuk az aktuális havi munkabért. Kikalkuláljuk a levonásokat és megkapod az adózott munkabéred is Det er stor interesse både faglig, politisk og i media for hvordan samfunnsøkonomiske analyser brukes i vegsektoren og hvilke resultater de gir. Det er imidlertid mye feilinformasjon, mange misforståelser og myter om samfunnsøkonomiske analyser

Beskrivelse. Returnerer netto nåverdi for en investering basert på en rekke periodiske kontantstrømmer og en diskontosats. Netto nåverdi av en investering er dagens verdi av en serie fremtidige innbetalinger (negative verdier) og inntekter (positive verdier) Netto nåverdi for en investering med ovenstående kostnader og avkastning. Kontantstrømmen blir diskontert med 9 prosent. $2086,65. Obs!: Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt. Bruttó nettó bér kalkulátor 2020. Bruttó nettó közötti különbség. Családi adókedvezmény számítás. Magyarázatok, kalkulátorok Konsumprisindeksen - kalkulator. Her kan du regne ut prisendringer frå måned til måned. Gå til tjeneste

Gdy wybierzesz rok, kalkulator użyje takich zasad jakie obowiązują dla podanego roku podatkowego. Obecnie kalkulator obsługuje lata od 2007 do 2020 wliczając zmiany wprowadzone w trakcie roku podatkowego 2019. wynagrodzenie - tu podajesz kwotę. Może to być pensja brutto albo netto - obok zaznaczasz kropeczką, którą pensję podałe Wynagrodzenie netto to pensja brutto pomniejszona o składki ZUS: emerytalną, rentową, Dlatego kalkulator wynagrodzeń spełnia jedynie rolę informacyjną, nie może być stosowany do wyliczeń wynagrodzeń dla pracowników w warunkach funkcjonowania podmiotów gospodarczych Kalkulator znajduje przybliżoną pensję netto (tzw. na rękę) oraz całkowity koszt pracodawcy dla różnych krajów. Porównaj koszty pracy na świecie Kalkulator pensji brutto/netto, czyli kalkulator VAT lub po prostu przelicznik wynagrodzeń to proste narzędzie, z pomocą którego możliwe jest przeliczanie pensji brutto na netto. Oszacowuje wysokość stawki z tytułu podatku dochodowego, który odprowadzany jest za zatrudnionego, wylicza składki ZUS, a także określa ostateczną kwotę na rękę På NHI.no finner du pasientinformasjoner, nyhetsartikler og intervjuer. Alle pasientinformasjonene er basert på artikler skrevet for leger i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og forfattet av NEL-redaksjonens leger, med mindre annet er oppgitt

Hoeveel hou jij netto over van je brutoloon? Niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Indien je kinderen ten laste hebt, worden er minder belastingen afgetrokken en is jouw nettoloon hoger dan dat van iemand anders die bruto precies evenveel verdient als jij, maar die geen personen ten laste heeft Kalkulatoren beregner forsinkelsesrente (morarente) etter forsinkelsesrenteloven § 2. Renten reguleres hvert halvår, gjeldende sats for aktuell periode benyttes. Rentesatsene er fastsatt f.o.m. gjeldene rente pr. 1.1.201

BMR kalkulator Regn ut ditt kaloribehov her. Ved hjelp av denne kalkulatoren kan du regne ut din BMR og automatisk overføre den til kaloribehov. BMR (Basic Metabolic Rate) er antall kalorier som kroppen trenger for å gjennomføre vanlige kroppsfunksjoner som hjerteslag,. 2020-ban a friss házasok kedvezményében nincs változás az előző évhez képest: havi 5.000 Ft-os adókedvezményt vehetnek igénybe a friss házasok (24 hónapnál kevesebb), amennyiben legalább az egyik félnek a jelenlegi az első házassága Brutoloon naar netto, nettoloon naar bruto. Klopt je salarisstrook? Bereken je nettosalaris in een andere baan. Bereken wat je verdient als parttimer Kalkulator wynagrodzeń to wartościowe narzędzie, które w sposób niezwykle intuicyjny pozwala obliczyć wysokość pensji netto lub brutto w zależności od rodzaju umowy. Kalkulator oprócz podstawowej funkcji, jaką jest wyliczenie wysokości wynagrodzenia, podaje także wszystkie składniki pensji, jak: składki ZUS, koszty pracodawcy, zaliczkę na podatek, koszty uzyskania przychodu itd

Kalkulatoren viser at du nærmest er garantert å tjene penger på ombyggingen dersom kostnadene er lavere enn 200.000 kroner og du driver med utleie i minst fem år. Eksempel: Du anslår at det koster 300.000 kroner å sette boligen i stand til utleie, og du anslår at du kan oppnå 8.000 kroner i månedlige leieinntekter Finanskalkulator.no har som mål å bli den største og beste aktøren innen finans- og bedriftskalkulatorer. Alle tjenester er gratis og tilgjengelige på alle digitale plattformer Hvordan beregne netto brennverdi Varmeverdi refererer til mengden av entalpi eller varmeenergi frigjort ved forbrenning av en enhet av drivstoffet eller mat. Varmeverdi bestemmes ofte bombekalorimetrisk testing. Siden de fleste mennesker ikke har tilgang til den nødvendige laborato Bostøtteberegning - Husbanke 5. Ustalamy wynagrodzenie netto Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku. Wynagrodzenie brutto - 4123 zł Składki na ubezpieczenia społeczne - 565.2633 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 320.2 zł. Zaliczka na podatek - 266 z

Kalkulator wynagrodzeń, pensji, zarobków - aktualny na 2020 i prosty - umowa o pracę, o dzieło, zlecenie. Oblicz kalkulatorem wynagrodzenie brutto-netto i zobacz koszty pracodawcy EKHO kalkulátor. Az EKHO 2020 kalkulátor a nem nyugdíjas/nyugdíjas magánszemély számára kiszámítja a havi összes bérjövedelemből választott ekho-alap és az általános szabályok szerint adózó rész után fizetendő közterheket, a magánszemélyt megillető nettó bért és annak arányát a munkáltatót terhelő összes költségben Przelicz zarobki brutto netto - umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, B2B. Kalkulator wynagrodzeń brutto netto pomoże Ci wybrać najlepszą umowę Calculate your Gross Net Wage - German Wage Tax Calculator. Our gross net wage calculator helps to calculate the net wage based on the Wage Tax System of Germany. How much money will be left after paying taxes and social contributions which are obligatory for an employee working in Germany. The calculator covers the new tax rates 2020

 • Fest butikk trondheim.
 • Alle haben bock p1 2018.
 • Hvordan bruke kruspersille.
 • Leddbetennelse finger.
 • Brukt pallegaffel til traktor.
 • Lease audi.
 • Direkte frispark.
 • Monatshoroskop skorpion november 2017.
 • Movie maker substitute for windows 10.
 • Micro usb kabel 3 meter mediamarkt.
 • Bikeparks österreich karte.
 • Rasehund as.
 • Mff spelschema 2018.
 • Ny elbil fra bmw.
 • Aksjonæravtale utbytte.
 • Tanzkurs münchen paare.
 • Haus am meer steinhude speisekarte.
 • Alkohol i begynnelsen av graviditeten.
 • Wd 40 multispray.
 • Jem och fix blommor.
 • England befolkning 2017.
 • Hokksund.
 • Bufe kryssord.
 • Knaus bobil forhandler.
 • Uses of semicolon.
 • Spielgruppe solln.
 • Augsburger textilviertel.
 • Epok mint pris.
 • Dibujos de corazones reales.
 • Godt nyttår 2018 tekst.
 • Farbgefühle festival hamburg.
 • Gjennomsnittsalder første samleie.
 • Kalaha strategie tipps.
 • Macbeth.
 • Mer norsk arbeidsbok b1 fasit.
 • Z wave wall switches.
 • Awesome game nicknames.
 • Stokkolje beretta.
 • Østers.
 • Musikkanmeldelser dagbladet.
 • Lengdemåling hopp.