Home

Rif best value procurement

Jarenlange ervaring · Gedegen kennis · Onderscheidende offerte

Best Value Approach Veien til en prestasjonsbasert byggenæring 75% 20 milliarder kr 11.000 Kompetanse skaper kvalitet RIF bidrar til konkurransevilkår som utvikler bransjen 99.5%. Hvorfor ønsker leverandører Best Value? Best Value Approach (BVA) •Procurement model (BVP = Prestasjonsbasert anskaffelse) •Risk management model. Hva skjer hos RIF Stor interesse for Best Value hos Difi. januar 14, 2016. Share Tweet Share. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) arrangerte i dag et frokostseminar om Best Value Procurement (BVP). Interessen for Best Value som innkjøps- og prosjektstyringsmetodikk var så stor at Difi hadde 50 deltakere på venteliste Essendropsgate 3, Boks 5491 Majorstuen, 0305 Oslo Org.nr.: 987 179 384, 22 85 35 70, rif@rif.no Personvernerklæring for Rådgivende Ingeniørers Forening Siste på Twitte Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) arrangerte i dag et frokostseminar om Best Value Procurement (BVP). Interessen for Best Value som innkjøps- og prosjektstyringsmetodikk var så stor at. Fasene i Best Value Procurement(BVP) Ca3 mnd Ca3 mnd Ca1 mnd Ca1-1,5 mnd «Alle» kan søke om å bli prekvalifisert - Krav til økonomi - Erfaring fra tilsvarende arbeider - Krav til HMSKog samfunnsansvar - Krav til firma og skatt Prekvalifisertetilbydere kan levere tilbud (anonymisert) - 2 sider prestasjons-begrunnelse - 2 sider.

Best Value Procurement - RIF

Les mer om produktene Les mer om Best Value. Bestvalue og koronaviruset. Vi tar korona-situasjonen og anbefalingene fra Folkehelseinstituttet alvorlig og har innført tiltak for å begrense smitte på best mulig måte. Trykk her for å lese mer. BestValue bekrefter godkjent kassasystem Best Value Procurement: våre erfaringer så langt. Trond Simensrud, • Leste RIF sin oversatte bok om BVP • NS8407 lar seg fint kombinere med Best Value filosofien og det er hver oppdragsgivers spesiell RIF inviterer til åpent seminar om best value procurement. Publisert: 07.04.2014 11:42. Etter RIFs årsmøte 22. april åpnes dørene for et seminar om anskaffelser. Best value procurement skal være en velutprøvd og vellykket anskaffelsesmetodikk og tilnærming til prosjektledelse og gjennomføring Best Value Procurement (BVP) er en metode for innkjøp og oppdragsstyring som ennå er fersk i Norge. På seminaret fikk man høre om erfaringene fra pilotene og utvalgte leverandører. Så langt er 16 BVP-kontrakter inngått, tre konkurranser pågår og flere er underveis i Difis pilotprogram

RIF henter innkjøompetanse fra USA «Best value procurement» skal kutte kostnader med 10-30 prosent. Nye EU-krav om offentlige innkjøp skal implementeres i Norge i løpet av 24 måneder rif.n

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) arrangerte nylig et frokostseminar om Best Value Procurement (BVP). Interessen for Best Value som innkjøps- og prosjektstyringsmetodikk var så stor at Difi hadde 50 deltakere på venteliste. Difi og RIF setter opp kurs for BVP-sertifisering av rådgivere i april, og i mars utgir RIF en norsk bok om metodikken Nå ønsker Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) å øke kompetansen på Best Value Procurement (BVP) som et verktøy for bedre byggeprosjekter. Adm. direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Liv Kari Hansteen, trekker blant annet frem Omsorgsbygg i Oslo, som skal prøve metoden på flere parallelle byggeprosjekter RIF mener også Statens vegvesen har noe å lære av Nye Veiers anskaffelsespraksis. Soilammi sier. Nye Veier har utmerket seg ved innovative anskaffelser, og trekker frem bruken av Best Value Procurement (BVP) som hovedmodell for anskaffelser av både entreprenører og rådgivere Kursholder vil være en konsulent fra Best Value Group, kjent som et ledende firma i Nederland på dette området. De har vært forfattere til en rekke bøker om Best Value, hvorav den ene er oversatt på norsk: Best Value Procurement-prestasjonsinnkjøp

6584 - Best Value Procurement / Prestasjonsinnkjøp - RIF

 1. Best Value er en filosofi for å skape verdier for alle parter i prosjekter - uten å ensidig fokusere på anskaffelsespris, og uten at prosjektene blir dyrere å gjennomføre enn ved tradisjonelle anskaffelsesmetoder. Kurset er et samarbeid mellom NITO; RIF, TEKNA, FBA (Faggruppen for bygg og anlegg) og EBA
 2. RIF takket ja til en invitasjon fra Statsbygg om å prøve ut egne Best Value Procurement-kontrakter (BVP) for rådgiverne i siste episode av podkasten Byggeplassen
 3. Joudi, Breivik: Best Value Procurement i den norske anleggsbransjen - et casestudie av de første pilotprosjektene, NMBU 2018 (pdf) Holstad Urke, Hildershavn, Otnæs Borgen: Best Value Procurement i den norske byggebransjen, NTNU 2018 (pdf) Bergmann-Paulsen, Sandbu, Kolstad: Testevaluering av et BVP-prosjekt 2017, NTNU (pdf
 4. Rådgivende ingeniørers forenings utviklingssjef Ari Soilammi om anskaffelsesmetoden Best Value Procurement

Best Value Procurement (BVP) seminar, 22. mai. Sammen med EBA, MEF, RIF og Arkitektbedriftene inviterer Difi til et seminar om erfaringer fra BVP-prosjektene så langt. Blant smakebitene er hvordan levere gode BVP-tilbud, hvordan styrer vi usikkerhet i gjennomføringsfasen og presentasjon av nye prosjekter Kurs i Best Value Procurement - anskaffelsesmetode - med Dr Dean Kashiwag Omsorgsbygg bruker Best Value Procurement på Munkerud barnehage, en ny 7-avdelings barnehage på Nordstrand. De har også inngått en BVP- kontrakt for prosjektering og bygging av en ny barnehage på Vollebekk. Rælingen kommune - pilot på BVP. 23. okt 2018 Utviklingssjef i RIF - Ari Soilammi fortalte om bakgrunnen for hvorfor RIF engasjerte seg i 2013 med arbeidet om å få Best Value innført som metode i Norge. Byggenæringen hadde og har noen utfordringer med bla kostnadsoverskridelser, lav produktivitet og høyt konfliktnivå i prosjektene

Best Value Procurement snur om på anskaffelsesmetoden - RIF

Best value procurement (BVP) is a procurement system that looks at factors other than only price, such as quality and expertise, when selecting vendors or contractors.. In a best value system, the value of procured goods or services can be simply described as a comparison of costs and benefits.A contractor or vendor is thus selected through a process of researching the vendors or contractors. Best Value Procurement er en metode for innkjøp og prosjektstyring som prøver å løse alt dette. Hva er Best Value Procurement (BVP)? 1. Metode for prosjektstyring 2. Utnytte leverandørens kompetanse 3. Tydelige prosjektmål 4. Kvalitet og kompetanse belønnes 5. Tilleggsverd

Both a higher value-to-cost ratio and higher net value are more attractive, so on a purely best value procurement decision, Machine A would be chosen. For best value procurement decisions to work well, all suppliers considered must meet minimum supplier qualification criteria, which may include factors like financial stability, service capability, quality requirements, etc Best Value Procurement er en metode for innkjøp og prosjektstyring som prøver å løse alt dette. To hovedprinsipper i BVP 1. Oppdragsgiver må legge til rette for at leverandøren kan jobbe godt •Funksjonsbaserte kravspesifikasjoner •Klare mål i prioritert rekkefølg Best Value Procurement(BVP) Cecilie Blytt -cbm@difi.no seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser. Tenk om vi kunne fått en.. • Rask og smertefri konkurransegjennomføring • Fremoverlenteleverandører som føler eierskap til prosjektet • Gode råd til oppdragsgive The Best Value Approach has been most frequently utilized in the procurement of construction and services. This particular classification is referred to as the Best Value Procurement or BVP.The BVA process provides clients with a tool to identify and select the Best Value vendors for their projects, based on performance instead of just lowest price

Best value procurement. Vi vil ha en. Rask og smertefri konkurransegjennomføring Fremoverlente leverandører som føler eierskap til prosjektet Gode råd til oppdragsgiver Lavt konfliktnivå i prosjektperioden Prosjektet levert på tid, kostnad og med god kvalitet Fornøyde bruker Best Value Procurement (BVP) er en metode for innkjøp og oppdragsstyring som ennå er fersk i Norge. På seminaret får du høre om erfaringene fra pilotene og hvordan de ser for seg veien videre. Så langt er to BVP-konkurranser gjennomført, fem pågår og flere er underveis RIF-lederen merker en kulturendring: - Med BVP handler det ikke lenger om å presse leverandørene. Det var en topptung debatt om kostnadsoverskridelser under Arendalsuka. Den største kultureningen som har vært, ifølge Hansteen, er introduksjonen av Best Value Procurement-metoden BVP (Best Value Procurement) er på full fart inn i byggeprosjekter. Det kan være en utfordring å gjennomføre metoden i praksis, sier adm. dir. Liv Kari Skudal Hansteen i RIF - Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Den største bøygen er kultur, ikke mangel på fagkompetanse

Nettkurs: Best Value, B sertifisering - RIF

Rådgivende Ingeniørers Forening må stadig trykke opp nye opplag av den første norske boken om Best Value metodikken. Totalt er nå over 1000 eksemplarer av boken trykket opp Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) arrangerte torsdag et frokostseminar om Best Value Procurement (BVP). Interessen for Best Value som innkjøps- og prosjektstyringsmetodikk var så stor at Difi hadde 50 deltakere på venteliste Best Value Procurement bidrar til å forenkle, effektivisere og forbedre anskaffelsesprosesser. Den tar utgangspunkt i at leverandøren er eksperten og kan påvirke risiko i prosjekter mest. Den er særlig aktuell for innkjøp der du trenger tilgang til markedets beste ekspertise og skal anskaffe noe som i stor grad påvirkes av leverandørens prestasjonsevne Best Value Procurement er en metode for innkjøp og prosjektstyring som prøver å løse alt dette. Hovedprinsipper i BVP 1. Oppdragsgiver må legge til rette for at leverandøren kan jobbe godt: •Funksjonsbaserte kravspesifikasjoner •Klare mål i prioritert rekkefølg

Prestasjonsinnkjøp - Best Value Procurement BVP 13.02.2018 Rørdagene Cecilie Blytt - cbm@difi.no seniorrådgiver - prosjektleder BVP pilotprogrammet. Avdeling for offentlige anskaffelser. Difi - Direktoratet for forvaltning og ikt bygger oppdragsgivernes kompetanse gjennom å utvikle og dele veiledning, verktøy The best-value procurement method (BVPM) (Scott, 1995;Schooner, 2002;Dimitri, 2013) represents a TCO approach-based form of a widely used government-established central purchasing framework. Foto: RIF 30-04-2020 13:48 CEST Stadig nye opplag av RIFs bok om Best Value Rådgivende Ingeniørers Forening må stadig trykke opp nye opplag av den første norske boken om Best Value metodikken

Video: www.rif.n

Best Value Procurement (BVP) prestasjonsinnkjøp

Best Value Procurement (BVP) is an innovative purchasing methodology based on purchasing and realizing the highest value for the lowest price (best value). BVP offers clients a high (er) predictability of the final goal, expressed in costs, time and quality with a minimum of effort and control of the client Best Value Procurement(BVP) of Prestatie-inkoop is een inkoopmethodiek waarbij de inschrijvingen worden gewaardeerd volgens het principe dat de meeste waarde moet worden verkregen voor de laagste prijs. De methodiek Best Value is in het midden van de jaren negentig ontwikkeld door de Amerikaan Dean Kashiwagi van de Performance Based Studies Research Group van de Arizona State University

 1. Prosedyre: BVP Best value procurement/ prestasjonskjøp. Munkerud barnehage - BVP, massivtre og Oslomodellen. 16. juni 2017 av Gørill Horrigmoe Omsorgsbygg, Oslo kommune, skal bygge nye Munkerud barnehage ved bruk av Best Value Procurement (BVP) som anskaffelsesmetode
 2. Best Value Procurement (BVP) PMP Trenden er tydelig: Flere blir PRINCE2® sertifisert. Nå kan du som jobber i en RIF-medlemsbedrift bli sertifisert til en meget gunstig pris. Holte Academy tilbyr 3-dagers PRINCE2® Foundation sertifiseringskurs til en meget fordelaktig pris til RIF-medlemmer
 3. Best value procurement provides MnDOT with another tool to address the increasing pressure to deliver high-quality projects faster and more cost effectively by allowing the award of contracts on factors other than low price
 4. Het Best Value Procurement gedachtegoed vindt zijn oorsprong bij inkoop professor Dean Kashiwagi uit Amerika (Arizona State University). Hij pleit voor een flinke vereenvoudiging van het inkoopproces, waarbij niet de opdrachtgever over de expertise beschikt, maar de opdrachtnemer
 5. Best value procurement (BVP) Best Value - win-win, but without magic. Presentasjon: Susan van Hes, director of Best Value Europe. Hva er Best Value Procurement? Presentasjon: Viel Sørensen, seniorrådgiver avdeling for offentlige anskaffelser, Difi. A1 Bunschoten-Hoevelaken
 6. Best Value Procurement is in 2010 als inkoopmethodiek geïntroduceerd. De principes van het benutten van expertise en het creëren van transparantie gaan echter veel verder, en zijn juist ook belangrijk in de uitvoeringsfase

Stor interesse for Best Value hos Difi - RIF

 1. ant information (metrics) showing performance, but also risks outside of the suppliers control and value added components related to the project and services offered
 2. Nye Veier prøver ut Best Value Procurement på prosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal. Konkurransegrunnlaget gir et innblikk i hvordan slike konkurranser gjennomføres i praksis
 3. Wat is Best Value Procurement De BVP-methodiek is ontwikkeld door de Amerikaanse hoogleraar inkoop Dean Kashiwagi van de Performance Based Studies Research Group . Het uitgangspunt van de methodiek is dat de inschrijvingen in de gunningsfase worden gewaardeerd volgens het principe dat de meeste waarde moet worden verkregen voor de laagste prijs
 4. Hjem BVP (Best Value Procurement). Tag: BVP (Best Value Procurement). Nyheter. Prisen ikke det viktigste i ny offentlig servicekontrakt på rørleggertjenester. 29/06/2018. 0. Kompetanse og personlig egnethet vektes høyere når Omsorgsbygg lyser ut en rammeavta-le på rørleggertjenester
 5. ise
 6. Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet..

Statistikk viser at produktiviteten i norsk bygge- og anleggsbransje blir stadig lavere og innføringen av Best Value Procurement (BVP) kan være en løsning på dette problemet. BVP er en metode for anskaffelse, prosjektstyring og risikostyring Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har trykket opp nok et opplag av den første norske boken om Best Value-metodikken. Totalt er nå over 1.000 eksemplarer av boken trykket opp Grondlegger Dean Kashiwagi over de basis van Best Value Procurement. (Tijdens het Best Value Seminar Noord Nederland op 10 oktober 2013). Nederlands ondertiteld door Van Hes Projectmanagement - A+. Forrige kurs ble fullt svært raskt. Stor interesse for Best Value gjør at RIF, DIFI, Tekna og NITO nå har satt opp nytt kurs. Her er det førstemann til mølla-prinsippet for påmeldin

Identifiserer de kompetente leverandørene - Logistikk

Rådgivende Ingeniørers Forening - RIF

Regarding the Best Value Procurement (BVP), Narmo, Wondimu and Laedre (2018) state that it is a procurement system created in 1992 that analyzes factors other than price, such as quality and. Bij Best Value Procurement tenders en Europese Aanbestedingen wordt de nadruk gelegd op de kennis en de kunde van de expert leverancier. Deze gaat op basis van dominante informatie (metrics) zijn prestaties beschrijven, maar ook wat de risico's en de kansen van het project zijn So, looking at value-to-cost ratios across separate projects can help organizations identify those projects that get a higher priority. True best value procurement - not the weighted average scoring that some organizations mislabel - is likely to become more widely used

Best Value Procurement er en metode for å sikre prosjektkvalitet, leveransepreseisjon og gevinstoppnåelse allerede ved innkjøp/anskaffelse. Metoden vektlegger en mer praktisk tilnærming til balanserin. Best value procurement Metode for prosjektstyring med stor vekt på konkurransen Kvalitet og kompetanse belønnes Raskere gjennomføring Færre konflikter Leverandøren gis mer ansvar for løsningen. Resultater i Nederland Rijkswaterstaat - Vegvesenet 15 % lavere tilbudspri Best Value Procurement (BVP) - hva er det og hvordan gjennomføre det på en lovlig måte? Kluge inviterer til et praktisk rettet frokostseminar om BVP, som er en relativt ny metode for innkjøp, og som kalles for prestasjonsinnkjøp på norsk Best Value Procurement (BVP) Nu Inschrijven! Stel een vraag. Startdatum nog te bepalen Kosten: € Inleiding Van 'Best for Contract' naar 'Best for Project'. De opdrachtnemer wordt gewaardeerd en betaald voor zijn expertise en de opdrachtg. ever krijgt het meeste waar voor zijn geld

related. The list of acronyms and abbreviations related to BVP - Best Value Procurement Vi kan dessverre ikke finne dokumentet du søkte etter. Copyright © Deltager AS | Betingelser og bruk | Cookies | Personvern Deltager AS | Betingelser og bruk. Det er et for høyt konfliktnivå i prosjekter. Det er derfor et stort behov for bedre samspill og en effektiv anskaffelse og gjennomføring. Vi gir deg en kort bakgrunn om hvorfor velge Best Value Procurement (BVP), og kort om metodikken However, Best Value Procurement (BVP) is designed to increase project value by mitigating risks and increasing the transparency by underscoring the pre-award phase. This shift in paradigm is reached by following a sequence of elements with the principles of transparency, performance information measuring and contractor clarification Best value procurement - Designing Buildings Wiki - Share your construction industry knowledge. The best value procurement (BVP) approach is a method of purchasing construction works, services and so on. It considers criteria, such as quality, reliability and expertise, rather than just price to assess value

Stor interesse for Best Value hos Difi Rådgivende

 1. Best Value Approach (BVA) har som hensikt å erstatte oppdragsgivers beslutningsprosesser med større utnyttelse av leverandørens ekspertise. BVA hevder å være et paradigmeskifte (Kashiwagi, 2016a). BVA inkluderer innkjøpsmodellen Best Value Procurement (BVP), en risikostyringsmodell og prosjektledelsesmodell
 2. Best Value Procurement (BVP) is a method for vendor selection and project management, which seeks to increase project value by emphasizing the expertise and competence of the vendor. Several studies in the US and Netherlands indicate promising results with the method
 3. Procurement behavior is evolving as progressive corporations shift their focus from price-per-piece to concentrate more attention on total cost of ownership (TCO) and best value. C-suite decision-makers who embrace these procurement best practices will lead the way to real savings, improved productivity and stronger financial performance
 4. Best Value Procurement i det norske infrastrukturmarkedet En casestudie av E6 Arnkvern - Moelv Mikkel Narmo Master i Bygg- og miljøteknikk Hovedveileder: Ola Lædre, IBM Institutt for bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2018 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 5. Best Value Procurement. Bygg & anlegg, Danmark, Helse & Omsorg, IT & Teknologi, Regelverk, Sverige 4. september 2020. Offentlige anskaffelser: Stort og smått 4.september. KS sender anskaffelses-forslag inn i de politiske partienes programarbeid som pågår i høst
 6. Best Value for Procurement (BVP) interviewtraining Meedoen aan een Best Value aanbesteding (ook wel prestatie-inkoop) vergt specifieke kennis. Dit type aanbesteding bestaat uit drie fasen; de voorbereiding, het interview en de concretiseringsfase
ITB-kunnskap - ITBaktuelt

Butikkdata for de fleste - Bestvalue A

Go with a higher price based on best value considerations, with no restrictions on what best value considerations have to be. Anything can be considered a best value factor as long as it makes sense and has cost and performance implications. Consider time and the cost of the procurement itself when determining how to make a buy GAO's Best Value Trade Off Analysis for Procurement Contract Award Process. Often, government contractors file bid protests to challenge the agency's best value award decision. The General Accounting Office realizes that federal agencies have broad discretion when conducting source selections.However, the procurement process does require a level of reasonableness when making a best value. The Best Value toolkits are a key part of the practical application of the BV audit. They provide an evaluation framework that will help auditors to reach robust judgements on how public bodies are delivering Best Value. However, they cannot generate Best Value judgements on their own. They cover only part of the process Best value in procurement 'Procurement' is the process we follow when purchasing works, goods and services. This term applies to all aspects of the purchasing process, from the identification of a need to purchase, to the end of the contract or useful life of the item Best Value Procurement Monica Schuerr-Howden, CPPB, MBA Assistant Purchasing Supervisor . Washoe County School District, Reno Nevada . What is est Value in procurement? • Factors beyond lowest price • Prepares for project implementation and mitigates ris

RIF inviterer til åpent seminar om best value procurement

Best Value Procurement allow Government contracting agencies to evaluate offers on the basis of total procurement costs, construction quality issues, completion dates, additional features, and. Procurement - driving better value Needs robust, objective analysis that informs the best methodology to approach the market and achieve optimal procurement outcomes. All of this means that resources - time, money and people - need to be effectively allocated and successfully used

Best Value Procurement (BVP) seminar

The federal government has decided that using the FAR best value procurement system when evaluating requests for proposals maximizes the level of performance after award. Instead of focusing on solely the pricing aspect of a proposal, the government can use a combination of source selection process tools and approaches. The goal of federal best value contracts is to get the best bang for the. We are consulting on proposals to update the revised best value statutory guidance to include guidance on the subject of procurement boycotts to make it clear that authorities should not implement.

The EU public procurement directive emphasizes total economic value by making the criterion Most Economic Advantageous Tender (MEAT) the overarching, default reward criterion, encouraging the use of best quality / cost ratio and the best value for money. By this, the EU Procurement Directive supports a mor Public procurement is the process by which public authorities, such as government departments or local authorities, purchase work, goods or services from companies. Public procurement accounts for over 14 % of the EU's GDP.It is regulated by law to maximise value for money for the public sector and ensure compliance with three key principles best practices the Department of Defense (DoD) out assigned missions and at the best value as measured by the technology sponsor and customer. For example, o Inclusion of options for additional prototyping or procurement in anticipating the RIF project success Best Value - Best Value Public Works Procurement September 7; The PowerPoint PPT presentation: Best value procurement is the property of its rightful owner. I attended a four day conference on Best Value procurement near Phoenix from February 11 th through 14 th

 • Kinesiska nyåret 2019.
 • Münchener rück mietwohnungen münchen.
 • Faltenrock hamburg termine.
 • Leinenpflicht hessen brutzeit.
 • Sandmücken seychellen.
 • Innsyn i journal barnevern.
 • Ide bøyning.
 • Telttur.
 • Call of duty ww2 graphics requirements.
 • Japan hamburg shop.
 • New york puslespill.
 • Skandiabanken kredittkort rabatt.
 • Manchester united butikk oslo.
 • Trikiner fläskkött.
 • Kjetting til bil biltema.
 • Hotel københavn tripadvisor.
 • Eier mit speck tagesticket.
 • Großglockner besteigung ohne bergführer.
 • Bourgogne rött vin.
 • Økologisk sminke nettbutikk.
 • Tageshoroskop wassermann.
 • Bilder und videos importieren funktioniert nicht.
 • Trolljegeren all sightings.
 • Lila lebensmittelfarbe.
 • Hvor foregår glykolysen.
 • Transavia tromsø.
 • Julerose formering.
 • Nedre dørålseter.
 • Gameboy color neu kaufen.
 • 2017 burning man.
 • Forsats gravid.
 • Gift mot hoggorm.
 • Hes stemme kreft.
 • How much watt do i need power supply.
 • Kritisk verdi formel.
 • Skitouren vorarlberg buch.
 • Whitney houston death cause.
 • Danke für das gute essen.
 • Rødvig ferieby.
 • Cutis marmorata baby.
 • Fugler virveldyr.