Home

Emnebank masteroppgave uib

BECCLE-seminar: nytt klageorgan i konkurransesaker

Emnebank - masteroppgaver. Nedenfor følger tema som kan være aktuelle for studenter som ønsker å skrive masteroppgaver innen forvaltningsrett . post@uib.no +47 55 58 00 00 Universitetet i Bergen Postboks 7806, N-5020 BERGEN. Besøk oss Magnus Lagabøtesplass 1 Se områdekart. Kontakt UiB Emnebank - masteroppgaver. Er du interessert i å skrive en masteroppgave med rettsteoretisk tema? Ta kontakt med Kjetil Skjerve eller Jørn Jacobsen for temaforslag og diskusjon Masteroppgave (30 sp) I løpet av femte studieår skriver de fleste studenter en masteroppgave på 30 studiepoeng. Du velger selv hvilket semester du ønsker å skrive oppgaven, enten høst eller vår. I forkant av skrivesemesteret må du levere en påmelding til masteroppgave hvor du velger et tema for oppgaven og en faggruppe

Emnebank - masteroppgaver Forskergruppe for

 1. Gløymt passord? Oppgi Brukarnamn og vi sender deg ei lenke for endring av passordet
 2. Emnebank for masteroppgave i rettstvitenskap. I emnebankene finner du temaer foreslått av faglærere ved Det juridiske fakultet. Der faglærers navn er oppgitt, har du mulighet til å kontakte vedkommende om du har spørsmål om temaet. Emnebanken er delt i en privatrettslig og en offentligrettslig del
 3. Her finner du oversikt over masteroppgaver som er levert ved Matematisk institutt fra og med våren 2016. Masteroppgavene ligger tilgjengelig i Bergen Open Research Archive (BORA). Noen få masteroppgaver finnes bare på instituttet. Dersom du ønsker å lese en av masteroppgavene som ikke ligger i BORA, kan du sende en epost til studieveileder@math.uib.no
 4. st for få et inntrykk av hvordan en masteroppgave baserte på statistisk analyse kan utformes. Oversikten vil oppdateres fortløpende. En oversikt over ulike masteroppgaver finner du også på Ungdata sine sider - disse kan også være nyttige å.

Emnebank - masteroppgaver Forskergruppe for rettsteori

Emnebank-privatrett. arkiv; JUR5030 - Masteroppgave 30 studiepoeng, master i rettsvitenskap Emnebank privatrettslige emner A. Arbeidsrett - Arverett: B. Bankrett - Barnerett - Bygg- og entrepriserett: D: Design, varemerke- og patentrett - Dynamisk_tingsrett: E. Erstatningsrett -. Temaet for arbeidsrettslunsjen tirsdag 7. februar er emnebanken for masteroppgaver. Siktemålet er å oppdatere listen over forslag til masteroppgaver for å sikre at den angir interessante og aktuelle temaer av passende omfang JUR5030 - Masteroppgave 30 studiepoeng, master i rettsvitenskap Arbeidsrett - Emnebank Emner for masteravhandling. Det er en lang rekke temaer, på mange ulike delområder, som kan være aktuelle for masteroppgaver i arbeidsrett. Noen listes nedenfor, men listen er ikke. Ansvarlig for denne siden. Studienettredaktør ved MN. Logg inn Logg ut meny. Administrer denne mappe

På denne siden vil en finne lenker til relevante nettsteder, dokumenter osv. angående masterstudium. Ta gjerne kontakt dersom du har kommentarer til siden, eller forslag til lenker som bør finnes her (ingrid.solhoy@mnfa.uib.no) Masteroppgaveinnlevering i Studentweb . Levere masteroppgaven i Studentweb. Alle masteroppgaver og tilsvarende skal leveres i Studentweb. Oppgaven sendes automatisk til arkivering, og videre til BORA hvis dette er ønsket fra studenten (oppgaver som ikke er bestått, studenten sier nei til BORA eller krysser av for at den er klausulert vil ikke bli overført)

MASTEROPPGAVE Favorittside og skalleasymmetri hos spedbarn - forebygging og helsefremming: Fokusgruppeintervjuer med helsepersonell Ingunn Marie Holsen Masterprogram i helsefag Studieretning fysioterapivitenskap Institutt for global helse og samfunnsmedisin Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen VÅREN 201 Sensurskjema og veiledning for eksterne og interne sensorer for masteroppgaver. Gjelder matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag (MNT-fag). English version -.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Tips til å skrive masteroppgave Søk & Skriv gir deg formelt oppsett , og tips til bruk av overskrifter, innholdsfortegnelse og mye mer. Slik lager du forside til masteroppgave på UiO Masteroppgave. På denne siden vil studenter som skriver masteroppgave finne en oprift på hvordan man går frem når man skal levere masteroppgaven ved hjelp av IT. Mal for masteroppgave ved Det juridiske fakultet. Ikke bruk DUO mal, men den tiltenkte masteroppgavemalen

Nedenfor ser du eksempler på hvordan forsiden til din masteroppgave kan utarbeides. Klikk på bildene for å se større versjon. Bruk Arial som font for alt innhold på forsiden. Fontstørrelsene i eksemplene er veiledende, og tilpasses etter hvor mye innhold som skal inn på siden. Innholdet er midtstilt Masteroppgave utenfor NTNU Du kan finne prosjekt og faglig vei le der utenfor instituttet/NTNU. Husk å fylle ut feltet på masteravtalen med navn på bedrift/institusjon og veileder utenfor NTNU dersom du ønsker å utføre oppgaven ved en annen institusjon eller bedrift, f.eks. SINTEF, NINA, NIVA og lignende Juriteket tilbyr kurs i masteroppgavemalen for studenter på 5. avdeling som skriver masteroppgave. Les mer om kurs. Brukerveiledninger. Veiledning for Word 2010; UiO > Det juridiske fakultet > Tjenester og verktøy > Besøksadresse. Domus Juridica, 6. etasje Kristian Augusts gate 17 0164 OSLO. Postadresse Masteroppgave. Her kan du bestille masteroppgaver. De ferdige oppgavene sendes til UIB sin transportseksjon som leverer oppgavene ut til de respektive fakultet/institutt. Du kan bestille trykking av flere masteroppgaver samtidig. Når du har lagt inn første bestilling klikker du på Legg i handlekurv og fortsett å handle

Om når den grafiske profilen skal brukes, bruk av logo/emblem, UiB i samarbeidsrelasjoner og bilder. Maler. Maler som følger UiBs grafiske profil. Du finner blant annet maler for powerpoint, plakat, flyer, folder, rollup, TV/video og signatur for e-post. Profilelementer Masteroppgave-workshop på UiB. I samarbeid med ELSA Bergen avholdt vi i går masteroppgave-workshop! 10. mai 2019. Tidligere studenter har gitt tilbakemeldinger på at valg av problemstilling og masterskrivingen kan være både forvirrende og utfordrende. Bing Hodneland og ELSA Bergen ønsket derfor å tilby en masteroppgave-workshop Masteroppgave-workshop på UiB. I samarbeid med ELSA Bergen har vi avholdt masteroppgave-workshop på Universitetet i Bergen. Arrangementer 9. okt 2019. Workshopen ble avholdt av advokatfullmektigene Hermon Melles og Jenny Solgaard, som begge jobber med IT, media og arbeidsrett. Jenny og Hermon. UiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter

Masteroppgave ved Det juridiske fakultet Det juridiske

Hver zip-fil inneholder norsk og engelsk versjon av UiBs logo som høyre-, venstre- og midtstilt. Filformatene er eps, pdf og svg. Dersom du trenger et logo-oppsett for annen avdeling/enhet enn de i listen under, ta kontakt med Seksjon for web og design via UiBhjelp.Eksterne kan sende forespørsel til post@ka.uib.no. Les mer om emblem og logo på siden for Profilelementer FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER, VURDERING OG GRADER VED UNIVERSITETET I BERGEN. Forskriften er fastsatt av universitetsstyret ved Universitetet i Bergen 16.2.2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15 om universiteter og høyskoler ID-porten. ID-porten is an identification portal at the Norwegian Agency for Public Management and eGovernment (Difi) which provides secure logon with an electronic ID (e-ID) from MinID, BankID, Buypass and Commfides Forsvar av Masteroppgave. tl;dr: Jeg lurte på om noen her kunne dele sine erfaringer med det å holde en presentasjon av masteroppgaven sin? Hei folkens, Jeg har nå levert inn masteroppgaven min og avventer dato på når jeg skal holde mitt forsvar/presentasjon av den Emnebank for masteroppgave i EU/EØS-rett, konkurranserett og markedsrett er oppdatert. Posted on 2020-08-28 2020-08-28 Author erlinggrondahl. Photo/Ill. UiB. Professor Halvard Haukeland Fredriksen tiltrer som ny redaktør for det juridiske tidsskriftet Lov og Rett fra nyttår

Logg på Canvas - mitt

Logg på Canva

Innlevering av masteroppgave (som oppgave) Innlevering av masteroppgave (som oppgave) Modul fullført Modul pågår Modul låst . 0 kjører 0 fullfør . modul 3 masterlevering modul 3 masterlevering modul 3 masterlevering. Modul fullført Modul pågår. Programutvalget ber om en kort beskrivelse (max 1 side) av forskergruppe og aktuell(e) masteroppgave(r) innen 2. november. Ta gjerne kontakt med Guro.Akre@uib.no for spørsmål eller for å få tilsendt prosjektmal. Oppgavene vil bli presentert for studentene på et møte i desember Emner: INFK Masteroppgave i Informatikk Tilhører studieprogram (i 2008): Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig) MAMN-INF Masterprogram i informatikk: Aktivt fra 2006 Periodisk evaluering - emne (3-årlig): Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no. Ansvarlig:. Masteroppgave for realfag ved fakultet for naturvitenskap (NV) Masteroppgave ved lektorutdanningen i realfag (LUR) Masteroppgave i informatikk ved fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) Masteroppgave i matematiske fag (IMF) Masteroppgave for realfag ved fakultet for ingeniørvitenskap (IV) Levere masteroppgave GENERASJON PRESTASJON: BARN AV SENMODERNISMEN 3 Abstract In the last few years there has been a marked interest in the norwegian media around teenagers and young adults whom get exhausted and depressed because they feel as i

Emnebank for Masteroppgave i rettsvitenskap - JUR5030

Masteroppgaver ved Matematisk institutt Matematisk

MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk Vår semesteret, 2013 Åpen Forfatter: Bodil Valheim Malmin. Title MASTEROPPGAVE Author: jli046 Created Date: 5/30/2011 12:00:00 A

Masteroppgaven - eksempler på svært gode masteroppgaver

Henta frå «https://wiki.uib.no/sawiki/index.php?title=Innlevering_av_masteroppgave_i_Mi_side&oldid=3389 Studieprogrammet tillèt dei med bachelorgrad i psykologi å tileigne seg ekspertkunnskap og relevant dugleik innan eit av tre fagfelt innan psykologifaget, med studieretningar innan «arbeids- og organisasjonspsykologi», «sosial- og kognitiv psykologi», eller «åtferd- og nevrovitskap». Kandidatane sett seg inn i aktuelle faglege perspektiv i psykologisk forsking, lærer relevant. We're sorry but this Cytomine Web-UI doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue Masteroppgave. Martin (t.v.) på feltarbeid i hjemlige farvann. Vi gratulerer Martin med flott, fullført mastergrad! Han har arbeidet med børstemarkslekten Diopatra i fra Vestkysten av Afrika, og presenterte resultatene sine i dag Title: Microsoft Word - Masteroppgave.docx Created Date: 6/17/2016 8:22:07 P

BORA Hom

Masteroppgave for ernæringsstudenter Posted on 26. oktober 2018 by Solveig Lund Witsø — No Comments ↓ I forbindelse med at studentene på masterprogrammene i klinisk og human ernæring skal skrive en masteroppgave, etterlyser Programutvalget for ernæring nye masteroppgaver i ernæring Fila inneheld tilleggsopplysningar, mest sannsynleg frå digitalkameraet eller skannaren som vart brukt til å lage eller digitalisere henne. Dersom fila har vore endra sidan ho vart oppretta, kan nokre av opplysningane vere feil

Arbeid med Masteroppgave i historie med avsluttende eksamen (del 3 av 3) 30: Skoleringsdelen skal gi innsikt i teori og metode og utvide studentenes realhistoriske kunnskaper. De teoretiske emnene er obligatoriske (HIST3105, HIST3115, HIST3125) Veiledning gis for studenter som skriver masteroppgave på både 30-studiepoengsniv Det er en lang rekke temaer, på mange ulike delområder, som kan være aktuelle for masteroppgaver, se Emnebank for masteroppgaver. Det er skrevet et stort antall studentavhandlinger gjennom årene Lektorutdanninga gir deg både den faglege og pedagogiske kompetansen du treng for å bli ein dyktig og engasjert realfagslærar. Gjennom studiet får du undervisningskompetanse i to realfag. Du fordjupar deg i eitt av faga matematikk, fysikk, kjemi, biologi eller geofag. Her skriv du ei masteroppgåve, som enten kan ha ein rein fagleg profil eller vere meir retta mot undervisning og læring i. Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar

STØRRELSE TELLER! Kommentarer til: Første masteroppgave i Nanovitenskap avlagt ved UiB Mål: Masterprogrammet i energi, gir studenten solid teoretisk basis for å forstå eit breitt spektrum av energirelaterte problemstillingar. Spesialisering både i emne knytt til fornybar energi og energiteknologi er mogeleg. Programmet gir studentane evne til å sette energiforsyning, omforming og bruk inn i eit vidare miljø- og samfunnsmessig perspektiv Masteroppgave i nordisk (del 1 av 2) 7,5: Flere valg: Valgbart påbyggingsemne i nordisk: 7,5 : Studenter velger emner etter hva slags masteroppgave de vil skrive: Litteraturoppgave: NORD3103 Spesielt masteremne i nordisk litteratur og EXPH0100 Examen philosophicum for humaniora og estetiske fa

Anne Alnæs' studentpris 2020. Fem masteroppgaver konkurrerte i år om Anne Alnæs' studentpris. Karoline Skytterholm Gullaksen fra Fakultet for Kunst, Musikk og Design, Universitetet i Bergen gikk av med seieren med masteroppgaven «Forbli». Vi gratulerer og ønsker alle som i år har gjort seg fortjent til mastergraden lykke til videre Institusjon: Vitenarkiv: OAI-PMH URL: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo: ADORA: aho.brage.unit.no/aho-oai/ Bane NOR SF: Jernbanebiblioteket: banenor.brage.unit. Aktuelt. Live Furnes Øyen, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo, vant pris for oppgaven: Strålingsinduserte primærradikaler i krystallinsk L-asparagin.En EMR og DFT (PBC)-studie, levert i juni 2014.. Lives resultater er publisert i Journal of Physical Chemistry B.. Martin Landrøs pris. Martin Landrøs pris for fremragende masteroppgave i fysikk ble opprettet av Norsk Fysisk Selskap.

Soran har en bachelorgrad i filosofi, statsvitenskap og økonomi fra Universitetet i York (2012-2015), og fullførte i 2016 en mastergrad i juridisk og politisk teori ved University College London. For tiden er han praktikant ved Norges ambassade i Tallinn og skriver samtidig masteroppgave i sammenliknende politikk ved UIB UiB er videre partner i Bergen marine forskningsklynge, et forpliktende samarbeid mellom sentrale aktører innen marin forskning og utdanning i bergensregionen som vil bli et internasjonalt Masterstudiet i havteknologi består av en 60 studiepoengs masteroppgave som utføres som et veiledet : :. FYSTD395 15H / Masteroppgave i fysioterapivitenska Studerer du ved Universitetet i Bergen? På StuDocu finner du alle studieveiledninger, gamle eksamener og forelesningsnotater som du trenger for å bestå eksamenene dine med bedre karaktere UiB; Kategorier. formidling (5) forskning (8) ledere (19) molekylærbiologi (10) utdanning (2) Ordsky. dekningsbidrag DNA epigenetikk formidling forskning historie masteroppgave NMR protein struktur søknader undervisning ©2020 MBIblog Powered by WordPress using Blueprint..

Title: Microsoft Word - Masteroppgave.doc Author: CharlotteSoma Created Date: 12/8/2012 1:52:27 P Det er en gledelig nyhet for oss i Nanos å meddele at første masteroppgave i nanovitenskap nå er avlagt ved Universitetet i Bergen. Bachelorprogrammet i nanoteknologi ble opprettet høsten 2007, og da masterprogrammet i nanovitenskap startet opp i 2010, ble UiB et utmerket sted for studenter som ønsker om å gjøre store ting med små strukturer Masteroppgave: En studie av fenomenet studenter motivasjon. Student: Andreas Hagen. Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning. Arbeidsseminar: Hva gjør vi etter mottaket? Bodø, 14. september 201

 • Webkamera flesland.
 • Kroppskrenkelse eksempel.
 • Dnt rabatt sportsnett.
 • Q sjokolademelk.
 • Jevgenij vasiljevitsj trefilov.
 • Grasiøs definisjon.
 • Bandera de ecuador y colombia.
 • Bandura model learning.
 • Tcl ludwigsburg tennis.
 • Elkjøp langnes.
 • B1 prüfung termine hamburg.
 • 19 inches in cm.
 • Aumühltheater freilassing.
 • Funcom news.
 • Party stendal.
 • Samson pizza meny.
 • Blickpunkt schwedt.
 • Hugendubel nürnberg innenstadt.
 • Forskjellen på senatet og representantenes hus.
 • Buss gardermoen rena.
 • Tele2 4g problem.
 • 9 mm kaliber.
 • Sigma 2py oppgaver.
 • Kick raga rockers.
 • Bokføring salg av anleggsmidler.
 • Bn'ers zwanger 2018.
 • Nudler rett.
 • Anniken og mikkel slutt.
 • Kjønnssykdommer statistikk norge.
 • Meatpackers hamburg eppendorf.
 • Lysosome degradation.
 • Caps xxl.
 • Malvorlagen tiere zum ausdrucken.
 • 18 fullmakt.
 • Küchen hannover.
 • Himmelsk lapskaus trines matblogg.
 • Learn to fly 2 hacked game.
 • Hvorfor mister man følelser.
 • Bora bora urlaub.
 • Gemeinde faßberg.
 • Printe store bilder.