Home

Låvesvale trekk

Låvesvale er en alminnelig hekkefugl i Norge, selv om bestanden i senere år er gått kraftig tilbake. Årsaken er sammensatt, men kan ha med sprøytemidler, bedre renhold i staller og fjøs, og låvesvalenes foretrukne hekkeplasser å gjøre. Låvesvalene er meget selskapelige og ankommer i flokk omkring 1. mai hvert år Låvesvale er en fugleart i svalefamilien. Den er vanlig forekommende i hele Norge, bortsett fra Finnmark hvor den er mer fåtallig. . Store norske leksikon Trekk Låvesvalen er en utpreget trekkfugl og våre hekkefugler overvintrer i Afrika sør for Sahara,.

Massedød under trekk og overvintring er ikke uvanlig, mens somre med dårlig vær virker inn på hekkesuksessen. UNDERARTER Underarter er variasjoner innen samme art. Variasjonene går som regel på utseende eller utbredelsesområde. Arten låvesvale er delt inn i seks underarter Låvesvale gjennomfører et svært langt trekk helt til det sørlige Afrika, opp mot 12 000 km. På denne distansen bruker den ca. 3 mnd. Fugler som overvintrer sør i Europa kan bruke 3-5 uker på trekket, mens fugler som overvintrer på De britiske øyer som vipe og stær bruker knapt et døgn på overfarten. Morten Ree (30.03.2009

Låvesvale Hirundo rustica Svaler - Hirundinidae Størrelse: 14-15 cm + hale 3-6 cm Trekk: Afrika Føde: Insekter Rede: Redet er en åpen leirskål som er plassert på en bjelke inne i et uthus, bro e.l. Kjennetgn: Den skilles fra taksvale og sandsvale ved at låvesvalen har lang kløftet stjert. Den har også en rustrød strupe Låvesvale gjennomfører et svært langt trekk helt til det sørlige Afrika, opp mot 12 000 km. På denne distansen bruker den ca. 3 mnd. Fugler som overvintrer sør i Europa kan bruke 3-5 uker på trekket, mens fugler som overvintrer på De britiske øyer som vipe og stær bruker knapt et døgn på overfarten. Morten Ree (30.03.2009 14:14 Låvesvale (Hirundo rustica) Kjennetegn: Låvesvala har helsvart overside og hvit underside som blir brutt av et svart bryst og en rustrød strupe. De voksne fuglene har to forlengete stjertfjær som gjør utseendet meget karakteristisk i flukt. Ungfuglene har kortere stjertfjær. Utbredelse: Arten er nært knyttet til mennesker Taksvalen er 13-14 centimeter lang, har helt hvit underside og blåsvart overside med hvit overgump (overgang mellom rygg og stjert). Halen er kort kløftet (låvesvale har dyp kløft).Taksvalen har i motsetning til de fleste andre svaler fjærkledde føtter helt ut på tærne

Kjøp Trekk fra kr - 30 dagers åpent kjø

Svalefamilien (Hirundinidae) eller svaler er en gruppe med sangfugler (Passeri) i ordenen spurvefugler (Passeriformes). Familien har tre representanter som hekker i Skandinavia.Svalene er tilpasset jakt på flygende insekter og er insektetere.Fuglene er svært flygedyktige og tilbringer mye tid på vingene Fugletrekk er vandringar fuglane gjer etter tre hovudtypar trekkmønster: spreiing, nomadisme og den vanlege sesongmessige vandringa mellom hekkeområdet og vinterkvarteret. Det finst ulike definisjonar for fugletrekk, frå dei som berre tar med den årlege, sesongmessige flyttinga, til ein vidaste definisjon som tar med alle flyttingar som fuglar gjer, horisontalt og vertikalt Lyssna till Låvesvale på fuglelyder.net, som er en omfattende samling av norske fuglestemmer. Fungerer også på din mobiltelefon

Låvesvale har sitt navn fordi den har vært nært knyttet til gårdsbruk og låver som hekkeplasser, samtidig som åker og eng er vanlige jakt-områder. Enhver åpen bygning duger, men de er utvilsomt glade i å ha reiret innendørs Låvesvale Art: Låvesvale (Hirundo rustica) Alle aktiviteter Amfibium og krypdyr BEKKIS Bilder og video av dyr Dafniejakten Dyreobservasjoner Fenologi Fisk i ferskvatn Fisk og fangst i saltvatn Fremmede arter Fuglene våre Fugler og fuglekasser Fugler ved foringsplassen Følg et tre gjennom årstidene Har du sett piggsvin Svaler er ei gruppe sporvefuglar i familien Hirundinidae som er tilpassa eit levesett karakterisert av å fange føda i lufta. I Europa brukast omgrepet svaler ofte om den eine arten låvesvale.Familien samlar omkring 86 artar i 18 slekter. Svalene har ei kosmopolitisk utbreiing og hekkar på alle kontinent unntatt Antarktis.Ein trur at denne familien har opphav frå Afrika der dei var.

TREKK. I august-september flyr sandsvalene sørover i store flokker. Svalene trekker over Alpene, og været betyr mye for overlevelsen på trekket. Underveis og i vinterområdene samles sandsvalene sammen med andre svalearter i områder med siv og gress-aktig vegetasjon for overnatting LÅVESVALE: Kommer i mai. En av dem som trekker aller lengst, helt fra Sør-Afrika. Drar tilbake i september. 11/11 Lenken til dette bildet er kopiert. Sanglerke: Kommer i mars, hvis det er snøfritt i jordbrukslandskapet. Reiser tilbake til vinteroppholdsstedene i Vest-Europa i september-oktober. Du. Historien om ei låvesvale. Låvesvala, som i vår historie har fått navnet Rustbrun (av det latinske navnet på arten Hirundo rustica som beskriver dens rustbrune strupe), har vært heldig. Hun har gjenfunnet partneren fra i fjor, gått til hekking og funnet nok mat til å få fram fem unger fra de seks eggene hun la Årets trekk, våren/høsten 2008: Meld dine observasjoner Når det gjelder vårtrekket, så tar vi normalt med kun første observasjon i hver kommune. Registrer også uvanlige observasjoner og trekkfugler som ser ut til å overvintre (Spesifiser i Kommentarer-feltet). Bruk skjemaet nedenfor . Obs

Låvesvale - Wikipedi

Også Låvesvale med 800 ind, Grønnsisik 300, Vintererle 10. Største flokken med Låvesvale var på 156 ind! Hadde og 3 flokker med Heipiplerke på ca 250 ind i hver flokk og flere flokker på rundt 100 stk. Ellers Spurvehauk 45, Dvergfalk 3, Hønsehauk 1 Viser vanlige trekkfugl som du kan møte i nærmiljøet. Navn på artene og ankomsttider i Norge er med på plakaten. Fuglearter som vises på plakaten Musvåk Trepiplerke Sanglerke Stær Svarthvit fluesnapper Ringdue Skogdue Rødstjert Gjøk Fiskeørn Rugde Tårnseiler Taksvale Låvesvale Hagesanger Rødstrupe L.. Låvesvale Hirundo rustica Global utbredelse Låvesvala finnes i det meste av den holarktiske re- gion, massedØd under trekk og overvintring, og nedsatt hek- kesuksess i somre med dårlig vær. Det er vel ingen tvil om at bestanden har gått be- tydelig tilbake i de siste 20 åra

Plakat sett trekk- og vinterfugler # Sett av Trekkfugler og Vinterfugler plakater. Sammen viser de to plakatene alle vanlige småfugler som du kan treffe i hagen og skogen. Svanemerket. Sendes godt emballert i rull. Tegnet av Staffan Ullstrom for Norges Naturvernforbund. Plakat Trekkfugler: Viser vanlige trekkfugl som du kan møte i nærmiljøet Sandsvale, Riparia riparia Regelmessig i trekktidene. Ett individ 29.juli 2012 (Artsobservasjoner) Common Sand Martin Regular during migration. Låvesvale, Hirundo rustica Regelmessig hekkefugl. Barn Swallow Regular breeder Amursvale, Cecropis daurica Sporadisk på trekk. Et individ 4.juni 1980 (Artsobservasjoner). Red-rumped Swallow Sporadic during migration Viser 24 arter i naturlig miljø, slik vi kan regne med å treffe dem i Skandinavia på forsommeren. For fire arter med store kjønnsforskjeller er begge kjønn tegnet. Fluesnapper, linerle, gjøk, låvesvale mfl. Anbefales Låvesvale: Den som er hardest rammet.Foto: Frank Roar Byenstuen. Hvor er svalen? Og til min forskrekkelse kan jeg lese flere steder følgende i korte trekk om småfuglene i bynære områder: • Småfuglene forsvinner i milliontall i Europa herunder Norge

1152 ind i 11 flokker på trekk mot syd langs ytresiden mellom 16.00 og 17.30: JWI: Krykkje: 29.sept: Sandneset, Flakstad: min 6000 ind på trekk mot syd langs ytresiden gjennom hele dagen: JWI: Møller : 28.sept: Mollgavlen , Store Molla , Vågan: 1 varslende individ i bærbusk-FSO: Gulbrynsanger: 28.sep Trekkfugler i Hemne. Her finner du en oversikt over tidligste registrerte observasjon i Hemne for et knippe utvalgte trekkfugler. Dato med fet skrift angir tidligste kjente registrering for arten i perioden

låvesvale - Store norske leksiko

 1. En ny rapport fra Falsterbo Fågelstation i Skåne viser interessante trekk ved bestandsutviklingen til 24 fuglearter som overvintrer i Afrika. Kun munk ser ut til å øke i antall, mens velkjente arter som låvesvale, steinskvett, løvsanger og svarthvit fluesnapper er blant de 13 som går tilbake i antall
 2. Spørsmål og svar. Her kan du stille spørsmål om ville fugler og få svar fra en ornitolog. Om du laster opp et bilde av en fugl som du vil ha hjelp til å artsbestemme, så er det viktig å skrive hvor og når bildet ble tatt
 3. st 10 dager tidligere enn normalt, og ytterligere åtte kom
 4. Låvesvale brydde seg ikke om hauken. Dvergfalken var på raske og regelmessige jaktturer. Fjellvåk på trekk gjennom Søgne. Glente er en sjelden rovfugl i Søgne, men observeres hvert år i mars måned. Vandrefalken er kommet tilbake og sees regelmessig på jakt i jordbrukslanskapet
 5. Noe trekk av spurvefugler var det ikke så mye av i dag, vi noterte oss likefullt høstens høyeste antall på rødvingetrost (150 ind.), og på Heia kunne trekktellerne registrere sørtrekk av låvesvale, linerle, heipiplerke, bjørkefink og grønnfink

Kortnebbgås i trekk (Pink-footed Goose) - V2-3/T5 Posted by pGe at 10:04. No comments: Post a comment. Newer Post Older Post Home. Subscribe to: Post Comments (Atom) Søk i bloggen her (eller klikk artslisten nedenfor) Artsliste (102) Araberbylbyl; Avosett; Bergirisk; Bieter; Bjørkefink; Blåkinnbieter; Blåmeis; Bokfink; Brunnakke; Dverghegre Det samme en låvesvale. Dagen har ellers vært preget av flytting av nett i jakten på stormsvalen. Gårdagens strategiske valg om å flytte nett i retning stormsvaleobservasjon, ga ingen resultat siste natt. Ny runde med flytting av nett i dag øker sjansen og håpet om fangst i natt

Når ungdom i kjønnsmoden alder tvinges bort fra sine oppvekstområder, kommer de sjelden tilbake, og i hvert fall ikke når arbeidsplassene er forsvunnet Hei, Hvordan takler dere angsten når dere har vært inne i en god periode, og den plutselig er tilbake? Jeg sliter med GAD og panikkangst, men det er egentlig angst Men i prinsipp, om man ser alle fuglefamiliene under ett, foregår det faktisk trekk og forflytninger gjennom alle årets måneder. Noen fugler trekker hovedsakelig nattestid, så som gjerdesmetten, rødstrupen, steinskvetten, buskskvetten, trostene, sangerne, fuglekongen og fluesnapperne Låvesvale. Låvesvale (Hirundo rustica) er en fugl i svalefamilien og er en langdistansetrekkfugl. Ny!!: Trekkfugl og Låvesvale · Se mer » Løvsanger. Løvsanger (Phylloscopus trochilus) er en fugl i sangerfamilien og er en langdistansetrekkfugl. Ny!!: Trekkfugl og Løvsanger · Se mer » Lerkefamilien * Alaemon. Ny!!: Trekkfugl og. Sangsvane Cygnus cygnus tilhører andefuglene, som består av svaner, gjess og ender. To svanearter, sangsvane og knoppsvane, hekker i Norge. I tillegg ses dvergsvane på trekk. Både sangsvane og knoppsvane er helhvite bortsett fra nebbet. Sangsvane har gult nebb med et svart felt ytterst

Låvesvale i flukt II. Foto: Jenny Helen Stillerud. See more of Østensjøvannets Venner on Faceboo 38 Låvesvale næringssøk regelmessig 39 Heipiplerke trekk sporadisk 40 Trepiplerke hekker 1-3 par 41 Linerle hekker 2-4 par 42 Vintererle næringssøk sporadisk 43 Sidensvans næringssøk 44 Jernspurv hekker 1-3 par 45 Rødstrupe hekker 3-5 par 46 Rødstjert hekker 0-2 par 47 Steinskvett trekk 1 obs 48 Buskskvett trekk sporadis Våtmarkene i Norge er livsnødvendige for sjøfuglarter som er på trekk og som er avhengige av egnede områder for hvile og påfyll av næring. Dette gjelder spesielt våtmarksfugler som svaner, gjess og ender, men også langttrekkende fugler som låvesvale som kan samle seg her til overnatting i store mengder Fra Jomfruland meldes det om bra trekk. Mange av trekkfuglene våre passerer øya på vei til hekkeplassene, det er sett myrhauk, jernspurv, skogdue, duetrost, lappspurv og skogsnipe den siste uka. Årets første låvesvale ble sett sist helg, og det er ganske tidlig. Også steinskvett er observert på Jomfruland nylig

Låvesvale :: Svalene Vår

2. individer 19. april, under trekk. Ett individ 25. juli vitner om et mulig hekkeforsøk, for denne arten som har vist en avtagende kurve ved Østensjøvannet. Låvesvale. Ankom antagelig 24. april. Arten jaktet over vannet daglig, med bestander som varierer mellom noen ytterst få og ca. 100. På høsten kan en se svalene overnatte i. Det var mye vadere på trekk og alle de vanlige artene var representert langs sjøen og inne i vannene. Dagens høydepunkt var ei ALASKASNIPE på Revtangen. låvesvale // barn swallow: låvesvale // barn swallow: Litt andre fugler var det også idag, gledelig var 5 1k viper på Tangvall En ny rapport fra Falsterbo Fågelstation i Skåne viser interessante trekk ved bestandsutviklingen til 24 fuglearter som overvintrer i Afrika. Kun munk ser ut til å øke i antall, mens velkjente arter som låvesvale, steinskvett, løvsanger og svarthvit fluesnapper er blant de 13 som går tilbake i antall. Gå til nyheten. Kommentare

Fuglevennen - Din naturkontakt - Spør en ornitolo

Norsk Ornitologisk Forening - Bestandsovervåking av fugler

Låvesvale, 3 ind. Gulerle, 1 ind. Heipiplerke, 2 reir (4 og 5 egg). Skjærpiplerke, de første mater unger. Sivhauk 1 F Ørin på trekk mot nord i kveld (HER,MVe via BV) Svarthalespove 1 ind Ørin kl. 15.45 (IJI via BV) 1 par skjeand Hammervatnet (TRe Låvesvale Vanlig hekkefugl på gårdsbruk Hele Haramsøya Folkestad, A. O. 2003. Makrellterne Årviss, fåtallig hekkefugl etter sterk bestandsnedgang Vekslende kolonier EN Folkestad, A. O. 2003. Maskesanger En hann i 1989 () Folkestad, A. O. 2003. Munk Trekk- og vintergjest () Folkestad, A. O. 2003 notert pA trekk 29.3. Sanglerke A.arvensis F0rste observasjon ble gjort 5. 3 . Ingen trekktopp,men hovedtrekket ptlgikk i midt en av mars. Sandsvale R. riparia Eneste observasjon ble gjort av trekk 16.5. 2ind. pA Lavesvale H.rustica Arten b1e sett i mindre antall fra 23.4

Det grønnes i busker og trær og en del nyankomne trekk fugler er på plass, som Vendehals(Jynx torquilla), Steinskvett(Oenanthe oenathe), Låvesvale(Hirundo rustica), Trepiplerke(Anthus trivialis), Jernspurv(Prunella modularis), Løvsanger(Phylloscopus trochilus) og Gransanger(Phylloscopus collybita) m.m Ganske stille i nord del av Hakadal, hvor det var lite fugl å se. Sivhøne ble godt observert av gruppen i dammene på golfbanen på Mork. Mye mer fugl i Kirkeby området samt store mengder av låvesvale og taksvale. 9 musvåk ble observert. Mange andre fugler har allerede flokket seg som bokfink, meiser, grønnsisik, stillits og troster

Vi fant 161 synonymer til TREKKFUGL. trekkfugl består av 2 vokaler og 7 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen Når trekkfuglene ankommer, vet vi mye om fordi mange mennesker opp gjennom årene har skrevet årets første bokfink, linerle, gauk og låvesvale inn i sjuendesansen. Men hvor har de vært, hvordan kom de dit og tilbake igjen? Nesten alt vi inntil nylig visste om dét, visste vi gjennom ringmerking Også Låvesvale med 800 ind, Grønnsisik med 300 ind, Vintererle. med 10 ind. Største flokken med Låvesvale var på 156 ind med . flere flokker på 30 - 50 stk! Hadde også 3 flokker med Heipiplerke . på ca 250 ind i hver flokk. Ellers var det flere flokker med 100 - 150 Edvarda 2020-11-05 13:32:10. Takk for hjelpa begge, men jeg tror jeg holder en knapp på IngerE Jeg har sett mindre gjess i år og jeg har bare observert ett eneste gåsetrekk i høst og det gikk nordover. Kanskje skulle de hente noen a..

Låvesvale, Hirundo rustica Taksvale, Delichon urbica Sanglerke, AZauda arvensis Trepiplerke, Anthus trivia7is Heipiplerke, An thus pra tensis Regulær på trekk i området og kan muligens hekke på lyngområdene og heiene på sØrsiden av vatnet. B1.a. ble 1 ind. observert her 6/6-1976 Dvergsnipe Bildet er fjernet. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang

Deler av gården ligger innenfor territoriet i luftrommet. Bildet er tatt lenger unna gården, under trekk. Rugde (Scolopax rusticola) Rugda har sine faste ruter rett over gårdsplassen og lenger oppe i skogen. Gluttsnipe (Tringa nebularia) Den på bildet er observert i Nea, vår 2013. Vi har også hatt gluttsnipe på beitet - sett fra huset Havelle. ----- Arten forekommer på trekk både i Unkervatnet og Nedre Fiplingvatn. Disse lokalitetene benyttes om våren i påvente av islØsningen i hØgfjellet. Likeså samles havellene her fØr de trekker ut mot kysten om vinteren. SjØorre. I tiden 30.5.-2.6.74 ble et par på trekk observert i -----m- Fiplingdalen (Ø. S . ) . Laksand

Miljolare.no: Trekkfugle

taksvale - Store norske leksiko

Synonym til trekkfugl. Se alle synonymene vi har til trekkfugl i ordboka. Filtrer søkeresultatet for å få et mer nøyaktig treff. Eksempel: kry**or Storskarv på trekk, mer uryddige enn gåseploger: De mest klassiske trekkene representeres ved rovfugl trekket og gåse-trekk. De fleste av våre vanligste rovfugler har et trekk, slik som spurvehauk (mange overvintrer), musvåk, fiskeørn, fjellvåk, dvergfalk osv. Løve (3) Løvmeis (2) Låvesvale (1). Observasjoner: Hønsehauk 2, spurvehauk 7, skogdue 1, vintererle ca. 20 overflygende, låvesvale ca. 30 sørtrekkende, stillits 2, snøspurv 1, flaggspett 1. Mye havsuler på vei nordover og fiskende vest av Revesanden. Bra trekk av rødvingetrost før soloppgang

Svalefamilien - Wikipedi

Endelig en smak av fugl! Ultimate trampeforhold i dag, og alle nettene har fanga bra. Dessuten er totalt fem nye arter for julitrampen registrert; dvergfalk, svarthvit fluesnapper, gluttsnipe, tyrkerdue og skjære. De tre førstnevnte vitner om trekk, mens de to sistnevnte er eldgamle - dog verdsatte! - kjenninger Vikarierende tramper og trændebutant Kent Olav Aleksandersen og TKo freista lykken på jakt etter trængull den 23. - 26. august. Ankom Husøya via flygings til Onøya kl 19:05, og rakk å sette ut nettkraft på Ivarhåjen, fiskehjellene, skøttarbanan, reservoaret, granplantinga v/Grønnfjøset og i åkerkanten før mørket kom sigende på Gråtrost hann. Måltrost-hannen høres ofte syngende fra toppen av et tre når den hevder territorium.Reiret plasseres oftest tett inntil stammen i et tre eller i en busk, og de 4-6 blågrønne eggene med enkelte svarte flekker ruges av hunnen i 12-14 dager

Fugletrekk - Wikipedi

Svartand (NT) Trekk, vintergjest. Bergand (VU) Trekk, vintergjest. Toppand Trolig hekkefugl. Taffeland Trekk, vintergjest. 5 Kvinand Næringssøker, året rundt. Låvesvale Næringssøk. Tårnseiler Næringssøk. Ravn Hekker i nærområdet. Næringssøker trolig i området. Kråke Næringssøker i området Foto: Morten Ekker - direktoratet for Naturforvaltning. Låvesvala er en av mange fuglearter som gjennomfører slike trekk to ganger årlig. Mange farer venter en liten fugl på 15 gram på den lange reisen, og dødeligheten blant låvesvaler er svært høy Låvesvale - Hele 883 ind. mellom 3/9 og 10/10 med maksimum: 277 ind. 13/9. Taksvale - Kun 5 observasjoner mellom 8/9 og 24/9 med maksimum: 20 ind. 8/9. Trepiplerke - Kun 2 ind. 3/9. Heipiplerke - Totalt kun 180 ind. mellom 3/9 og 22/10 med maksimum: 40 ind. 21/9. Lappiplerke - Ett ind. på trekk som landet i tørrfuru på toppen 19/9 Låvesvale 1 Individer Ukjent Heipiplerke 5 Individer I hekkeområde Ufullstendig tall Linerle 1 Smålom 7 Individer Rastende/trekk Sone 5, 4 s.st. og 3 ptN Storskarv 1 Individer Ukjent Sone 5 Havørn 2 Individer I hekkeområde Sone 5 Tjeld 5. En overflyvende lerkefalk den 24. april og en fiskeørn på trekk mot øst den 17. april representerer de spenstigste grønnsisik, rødnebbterne og ringtrost den 4. april. Videre; tårnfalk, vannrikse og dompap den 5., lappspurv, låvesvale og kortnebbgås den 6., stillits den 11., og løvsanger den 13. april. Før det løsnet med.

Låvesvale - hør lyd / låt / sang

Det begynner å skje saker langs kysten nå, så jeg dro til Mølen en liten kveldstur sist søndag. Det har dukket opp litt vadefugler allerede, og jeg var så heldig å treffe på denne lille Dverglo'en. Nå skal linser pusses for høstsesongen, håper på et spennende trekk i år. Låvesvale og Sandsvale på Ferkingstad moloen 27.04 Rødstilken er også kommet i mindre mengder rundt forbi. Legger ved ett par bilder av denne. Rødstilk: Rødstilk, en flott fugl igrunn! Lagt inn av Even Wiik kl. 11:08 Ingen kommentarer: Send dette via e-post Blogg dette Regelmessig på trekk vår og høst: 6: Tundragås: Anser albifrons: S: Enkelte ind høst eller vintermånedene, max 57 ind nov 97: 7: Grågås: Anser anser: T(h) Ett hekkefunn i 1967, ellers regelmessig vinter, vår og høst: 8: Hvitkinngås: Branta leucopsis: t: Regelmessig på trekk høst og vinter: 9: Ringgås: Branta bernicla: noko av områdas funksjon for hekking, beiting og rasteplass under trekk, vart fugl kartlagt 3-6 gonger i kvar av områda i perioden 16.april- 2.september 2019 (oppdraget var avgrensa til tre takseringar). For å unngå forstyrring vart det ikkje leita reir, og takseringane vart utført på avstand vha teleskop der det lot seg gjera

På fugletur - og om naturen: Låvesvale - en luftens akroba

8 Stær 3 Storskarv 3 Låvesvale. 12 Gravand 3 Fjellvåk 4 Strandsnipe. 17 Ringdue 3 Sandlo 4 Brushane. 17 Snøspurv 4 Dvergfalk 4 Løvsanger. 18 Vipe 4 Rugde 4 Svart-hvit fluesnapper. 19 Tjeld 4 Linerle 5 Buskskvett. 20 Hettemåke 5 Tårnfalk 6 Taksvale. 23 Skogdue 5 Jordugle 6 Gulerle. 24 Tornirisk 5 Måltrost 7 Grønnstilk. 24 Sivspurv 6. Sannsynligvis ligger det enorme mengder skrapjern, metall og miljøgifter i disse utfyllingene. Det er strengt nødvendig å rense opp forurenset sjøbunn rundt området og fremfor alt ikke virvle de kreftfremkallende stoffene opp slik havnevesenet (dvs kommunen) har gjort i forbindelse med utfyllinger for å lage et ekstremt uønsket massivt kai-tilheng på Killingøymoloen (som forøvrig.

Revtangen: april 2014

Miljolare.no: Art: Låvesvale (Hirundo rustica

Låvesvale Hirundo rustica Vanlig i sommerhalvåret. Taksvale Delichon urbica Vanlig i sommerhalvåret. Sidensvans Bombycilla garrulus Påtreffes under trekk vår og høst. Møller Sylvia curruca Vanlig fra mai/juni-august. Tornsanger Sylvia communis Vanlig fra mai-august. Hagesanger Sylvia borin Vanlig fra mai-august Låvesvale Makrellterne Måltrost Orrfugl Perleugle Ravn Ringtrost Rugde Rype Rødstilk Rødstrupe Rødvingetrost Sandlo Siland Skarv Skjære Skjærpiplerke Skogsdue Smålom Snøspurv Snøugle Spurvhauk Steinskvett Steinvender 27. iuni 2017 Storspove Strandsnipe Stær Svartbak Svarttrost Svart og hvit fluesnapper Teisti Tjeld Tjuvjo Tran I dag er han berre å sjå på trekk. Fuglar registrert i Surna naturreservat 2018 3 Resultat Sæterøya Delområdet strekkjer seg fra Brandsneset i vest til Øyamoan i aust. Låvesvale 6 24 Sandsvale 3 5 8 Heipiplerke 8 Linerle 1 3 10 Blåstrupe 1 Buskskvett 2 1 Grønnsisik 8 34 Gråsisik 8 5 Blåmeis 2 4 Kjøttmeis. tallene for låvesvale, linerle og tornirisk. Sivspurv, sivsanger og buskskvett endte også opp med uvanlig små merketall for høsten som følge av merkestopp i de nye reservatene. Ti personer hadde merkelisens, men bare følgende sju var aktive: Oskar K. Bjørnstad, Han 15.mai: årets første hagesanger, islom, storlom og 4 smålom på trekk over sjøen. De første nyklekkede stokkandungene i Storetjønn. 16.mai: tornskate og svarthvit fluesnapper Bergemyra. 17.mai: rugdetrekk over hagen (fluktspill

Norsk Zoologisk Forening Sørlandsavdelingen: HøstensRevtangen: oktober 2012Fugler i Sola: april 2013hao-loggen: september 2014

Hadde såvidt passert Karmsund bro før en Låvesvale fløy over veien. Storspove . Tok først turen opp på Medhaug øst for Åkra, det var observert en Svartglente der på torsdag. Tok jo høyde for at den var dratt sørover igjen, men spennende område rovfugl messig Trekkfugler er en ikke-systematisk gruppe med fugler som årlig trekker mellom hekkeplassene på høye breddegrader og overvintringsplassene på lavere breddegrader. Noen arter krysser også ekvator under trekket. Motsatsen til en trekkfugl er en standfugl. Noen trekkfugler, for eksempel gjess, kan også tilrettelegge seg som standfugl Torsdag 25. og Fredag 26. fikk jeg meg noen fine ettermiddagsturer på Flekkerøya. Det var kalt med kuling og kuldegrader, men etter legens råd etter skaden i ryggen måtte jeg bare ut å gå litt Ørland er faktisk et hovedområde for låvesvale i Trøndelag, med flere hundre hekkende par. Blant mer «attraktive» fuglearter for fuglekikkere er tornirisk, sivsanger, ulike rovfugler (kjerrhauker), vintermåker (grønlandsmåke, polarmåke og ekstremt sjeldne arter som ismåke, rosenmåke og sabinemåke), og arter knyttet til de grunne svaene rundt Kråkvåg, Tarva, Storfosna og. spettmeis, vintererle, linerle, stær, stilits, bøksanger, løvsanger, munk, låvesvale, taksvale, sandsvale (i følge en av turdeltagerene skulle det visstnok være en liten koloni nord for Tveiter gård (må sjekkes nærmere)), sivspurv Storlire 1 Alkefugl ub på trekk 475 Svartmeis 4 Grålire 328 Tyrkerdue 1 Blåmeis 130 Havlire 34 Turteldue 1 Kjøttmeis 10 Balearlire 1 Klippedue 5 Trekryper 1 Jaktfalk 1 Låvesvale 25 Stillits 1 Vandrefalk 3 Taksvale 3 Tornirisk 7 Vannrikse 1 Tartarpiplerke 3 Bergirisk 15

 • Paysafecard paypal.
 • E18 kart.
 • Hva slags oppgave har laget som dekker mesteparten av øyet innvendig.
 • Pepperspray innhold.
 • Shrink an image file size.
 • Geogebra math calculator download.
 • Blindspot viaplay.
 • Duales studium remagen.
 • Capitol bremerhaven kabarett.
 • Ikea bilderrahmen 30x40 schwarz.
 • Sozialamt aschaffenburg.
 • Radioresepsjonen på tv.
 • Krystal køb.
 • Reiseseng barn.
 • Einbau gasgrill weber.
 • Sneakersnstuff air jordan 1 raffle.
 • Buten und binnen sendezeit heute.
 • The best whiskey sour.
 • Treningstopp nike.
 • Tanzschule helfer discofox.
 • Regnbuekake.
 • Danke für das gute essen.
 • Flughafen von tel aviv.
 • Rabattavtale maxbo.
 • Ingolstadt veranstaltungsräume.
 • Hvit pizza med creme fraiche.
 • Rechtsanwalt stark.
 • Uer til middag.
 • Kursk 1943.
 • Hall effect carrier density.
 • Forskudsopgørelse 2018 hvornår.
 • Fantofthallen squash.
 • Serviceregistrering eplehuset.
 • 1 zimmer wohnung bodenseekreis.
 • Ma baker party 7 april.
 • Tinypic download windows 10.
 • Campus biberach | i live biberach an der riß.
 • How to record skype calls.
 • Filmproduksjon utdanning.
 • Stereotype ndla.
 • Sponplate vs kryssfiner.