Home

Lønn posten 2022

Lønn og arbeidsforhold Postkom - Postkom Norsk Post

Hovedavtalen og overenskomster Posten Norge AS Bring Express Norge AS Bring Warehousing AS Bring Transportløsninger AS DNB Nets AS Helse, miljø og sikkerhet Et trygt og godt arbeidsmiljø er. Lønn og arbeidsforhold Administrator 2019-07-05T12:33:27+02:00. Hovedavtalen og overenskomster Lavere lønn blant innvandrere Publisert 16. november 2017. Innvandrere hadde en månedslønn som i gjennomsnitt utgjorde 86 prosent av lønna for ikke-innvandrere. Lønnsnivået varierer mye avhengig av hvor innvandrerne kommer fra og hvilket yrke de har. Les me

Her kan du sjekke lønna i ditt yrke - SS

 1. Forhandlingene gjennomføres innen 15. oktober 2017. Frist for å melde inn anke/organisatorisk behandling, er 1. november 2017. Kapittel 3 og 5 For medlemmer i kapittel 3 og 5 er det ingen garantilønnsbestemmelser, de får sin lønn helt og holdent fastsatt gjennom lokale forhandlinger. - Resultatet er som forvente
 2. Statistikken fra Statistisk sentralbyrå viser at en gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte steg fra 43.300 kroner i september 2016 til 44.310 kroner samme måned 2017
 3. Postbud distribuerer all type post - alt av brev, pakker, blader, aviser, reklame og annet. Utdelingen foregår utendørs, i hovedsak i tidsrommet fra klokka 09.00 til 17.00. Stort sett foregår utdelingen med sykkel, moped eller bil, avhengig av arbeidssted
 4. Posten Norge AS er et av Norges største og mest spennende konsern å jobbe i. Du finner oss i hele Norge og i Norden, som Posten og Bring. Oversikt over alle våre ledige stillinger i hele konsernet

Tariff 2017: Enighet i kommuneoppgjøret

Lønnsstatistikk er det beste verktøy for vurdering av egen lønn. Se lønnsstatistikk fra Tekna, en fagforening for sivilingeniører og deg med naturvitenskaplig mastergrad lonnansatt, Lønn, yrkesgrupper, offentlig sektor, privat sektor, lønnsvekst, lønn, årslønn, månedslønn, bonus, overtidsgodtgjørelse, gjenomsnittslønn. Velkommen til Posten. Her kan du spore pakker, melde adresseendring, finne priser og postadresser. Nye tjenester gjør hverdagen enklere Kommunalt ansatte grunnskolelærere hadde gjennomsnittlig 43 550 kroner i månedslønn i 2017, en årlig vekst på 1,5 prosent. Tilsvarende for grunnskolelære i private virksomheter var 41 090 kroner og 2,2 prosent. Les også: Meningsfylte jobber med høy lønn

Tall fra SSB viser at lønn for en prosjektleder var 777.840kr i 2017. Det er en tydelig forskjell (20%) i lønn mellom kvinner og menn som jobber som prosjektleder. Menn tjener i snitt 844.080kr i året, 20% mer en kvinner som tjener 703.560kr i snitt Isteden ble lønnen redusert med 40.000 kroner i forhold til det hun tjente som ufaglært i Audnedal kommune. Hun trodde først det var gjort en feil, men måtte sjokkert konstatere at det var det ikke. Da hun tok det opp med kommunen, som er hennes arbeidsgiver, forklares det med at lønnen er basert på hovedtariffavtalen Sjekk hva ingeniører tjener i NITOs lønnskalkulator! NITO lager Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer. Du kan sammenligne gjennomsnittslønn med ingeniører med annen ansiennitet og alder, avtaleområde og region Lønn Vårt mål er at medlemmene skal ha et lønnsnivå som gjenspeiler deres kompetanse, ansvar og innsats. Våre medlemmer er omfattet av tariffavtaler i ulike tariffområder

For medlemmer i kommunene forhandler Delta lønnen sentralt med Kommunenes Sentralforbund (KS) og Oslo kommune. Her finner du informasjon om lønn og avtaler for ansatte i kommunene (KS-området) og for ansatte i Oslo kommune.; Flere helsesekretærer som er ansatt hos privatpraktiserende leger, får automatisk lønnstillegg tilsvarende lønnsøkningen i kommunal sektor Lønn - Liste over land - Gjeldende verdier, tidligere verdier, prognoser, statistikk og diagrammer.Europa -Lønn - Liste over land - Gjeldende verdier, tidligere verdier, prognoser, statistikk og diagrammer Minstelønn per time (fra 1. juni 2019) Arbeidstakere som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: 187,66 kr For ansatte om omfattes av overenskomsten for bensinstasjoner økes lønna med 2 kroner i timen, inkludert lavlønnstillegg. I de andre overenskomstene, Coop Norge SA, USBL og Ledere i Coop Norge, justeres timelønna med 50 øre. • 370.000 nordmenn får rett til gratis briller • De ansatte går opp 100.000 i lønn etter at de fikk tariffavtal Jeg er støttekontakt, en oppgave jeg trives godt med. Men, jeg lurer på hva andre tjener i timen, og hvor mye dere får dekket av utgifter. Jeg får kr 170 i timen, og kr 400 i mnd i utgiftsdekning. Timelønnen er for så vidt grei nok. Oppdraget jeg har er hyggelig og jeg tenker at det er flott å sa..

Dette er lønna i over 300 yrker FriFagbevegels

 1. Her finner du lønnskalkulator for blant annet lærere, lektorer og barnehagelærere i tariffområdene KS, Oslo kommune, PBL, staten og Norlandia
 2. Dette skal du tjene som lektor Alle Norsk Lektorlags medlemmer i offentlig skole, både grunnskole og videregående skole, er omfattet av avtaleverket for KS-området, bortsett fra de som jobber i Oslo kommune
 3. INNHOLD Nr. 3/2017 Leder Lønn og lønnsomhet Utpostens dobbelttime Faglig strateg med globalt overblikk Allmennmedisinske utfordringer Fastlegens rolle overfor familier med alvorlig funksjonshemmede barn Vi har en drøm om Viktorias hverdag Hallingdal sjukestugu Midt mellom kommune og sykehus Metodetriangluering Metodetriangulering.
 4. Dermed er lønnsoppgjøret 2017 i gang. Lavere skatt på lønn bidro til å trekke realveksten etter skatt opp med 0,6 prosentenheter. Fakta Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) Hvert år legger TBU frem nøkkeltall og analyser som bakgrunn for lønnsoppgjøret
 5. Hjem / Lønn og avtaler / Lønnssatser / Satser - TV-underholdning Satser - TV-underholdning Den 30. september 2020 signerte Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Filmforbund en ny TV-underholdningsoverenskomst som gjelder fra 1. juni 2020 til 31. mai 2022

Postbud utdanning.n

 1. Om tariffområdet PBL (Private Barnehagers Landsforbund) PBL er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. Over 1 900 private barnehager i Norge med rundt 32 000 ansatte er medlem i PBL
 2. Alle skal ha ei lønn å leve av. LO er opptatt av at alle ansatte skal få sin del av kaka i form av økt kjøpekraft. Det gjøres best gjennom felles lønnsoppgjør
 3. stelønnssatsene
 4. Rådmenn tjener dobbelt så mye som kommuneansatte flest Rådmenn nærmer seg lønn på statsrådsnivå. Nå er det på høy tid at alle som jobber i kommunen får sin del av kaka, mener leder i.
 5. Lønn helsesekretær på sykehus Ansatte som jobber på sykehusene følger Spekter sin avtale under «Område 10 - Spesialisthelsetjenesten». I denne avtalen går helsesekretærene under «Stillingsgruppe 3 - 3 års videregående utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell»
 6. Her finner du informasjon om lønnsoppgjøret for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2017. Brev om lokale forhandlinger 2017 pr. 30.06.17 Hovedtariffavtalen mellom staten og Akademikerne med endringer pr. 1. mai 2017 og lønnsplanhefte nr. 53 B (pdf

Ledige stillinger i Posten og Brin

LØNN: En sveiser tjente i gjennomsnitt 36.870 kroner i måneden, en journalist 48.510. noe som tilsvarer en vekst på vel 1.300 kroner fra 2017. Dette er en økning på 2,9 prosent Gjennomsnittslønn i Norge Så mye tjener gjennomsnitts­nordmannen Økte 2,9 prosent fra september 2017 til september 2018. PÅ VEI OPP: Etter lønnsvekst på 1,6 og 2,3 prosent de to siste årene, hadde nordmenn i gjennomsnitt 2,9 prosent lønnsvekst fra 2017 til 2018. Vis me Som tilkallingsvikar starter man på rundt 145-150 kr i timen. Lønna økes med noen kroner hvert kvartal tror jeg. Opplæring tar vanligvis fra 1-4 uker. Spørs hvor god man er å huske navn og detaljer. Når det kommer til miljø så fins det mange særinger i Posten Statistisk sentralbyrå har nylig sluppet lønnsstatistikkene for 2017. Der kan du sjekke hva gjennomsnittslønna er for din yrkesgruppe - og du kan se om du har den lønna du bør ha.. Nedenfor kan du se listen med lønn for 300 yrkesgrupper. Du kan også sjekke flere statistikker for lønnsnivå i ulike yrkesgrupper, også fordelt på kjønn, på nettsidene til SSB

BBC: Bring-ansatte tjener 4

Dette tjener Norges best betalte politimester. ÅLESUND (TV 2): Politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo troner på lønnstoppen blant landets politimestere, mens kvinnene er på jumboplass Lønn og andre godtgjørelser ble tidligere vurdert årlig per 1. oktober. Fra og med 2009 blir dette vurdert årlig per 1. mai. I 2003 ble det ikke fremmet forslag om endring. Stortingspresidenten og statsministeren har vært lønnet likt siden 1. januar 2004 Etter justering med anslått vekst i lønn, pensjon eller pris fra 2016 til 2017 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet. Oppjusteringen kan derfor avvike noe fra nivået på de ulike vekstanslagene Månedslønnen i SSBs statistikk omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, mens overtidsbetaling ikke er inkludert i oversikten. For de som jobber deltid, har SSB regnet om lønnen til hva den ville vært for en som jobber heltid. Dette er de 25 yrkene med lavest lønn. 1. Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon: 25.560 kroner. 2 Han hadde ikke fast lønn(kanskje noe veldig lite) men fikk lønn utifra antall km X tonn han kjørte inn hver måned. Han kjørte rundt i norge og sverige. Men så skal det sies at han gjerne reiste på jobb kl 04 om morgenen og var hjemme igjen 17 og 20 på kvelden. Dvs. slaving omtrent.( men det passet han, slapp unna kona og ungene hehe)

2017-oppgjøret var et mellomoppgjør, hvor det vanligvis bare forhandles om lønn. LOs hovedkrav var å «sikre medlemmenes kjøpekraft». Det ble vedtatt å gjennomføre et moderat og samordnet oppgjør. Pensjon ble ikke tema i fjorårets oppgjør. Hele oppsummeringen: Tariffoppgjøret 2017 (PDF-format Sjekk skattelistene i din kommune. Hele landet har 4 632 817 skatteytere.Av disse betaler 722 854 (15,6 %) ingen skatt.Snittinntekten er 310 734 kr

Lønnsstatistikk 2017 Basis årslønn for autoriserte regnskapsførere i 2017 er kr 630 930 målt ved gjennomsnitt. Lønnsveksten er 3,2 prosent sammenlignet med fjoråret Protokoll 30.08 2017 Parat og Virke-Mønsteravtalen Tannhelsesekretærer-Lønnsregulering for annet avtaleår. Protokoll 19.09 2016 Revisjon Mønsteravtale-Tannhelsesekretærer Parat-Tannlegeforeningen-Virk

Postkoms 3

Lønnsstatistikk - Tekn

Lønnen gjelder pr. 1. september 2017 og lønnsbegrepet er definert som: Bruttolønn pr. år beregnet etter fast månedslønn pr. 1.9. i inneværende år (deltid regnes om til hel tid). Overtidsgodtgjørelse tas ikke med. Pensjonspremie som de Tariff, lønn og personal. Hva kan vi hjelpe deg med? Søk etter: Søk. Søk Logg inn Meny Lukk HOVEDMENY Tariff, lønn og personal Hovedavtalen, lønnskalkulator, ferie, arbeidsavtaler, ansettelse, oppsigelse, pensjon og E-post: Prinsens gate 91,. Finn post i skattemeldingen Her er en oversikt over alle postene du finner i skattemeldingen i gammelt format med nummererte poster. I år får de fleste skattemeldingen i nytt format, inndelt i temaer Tall fra SSB viser at i 2017 hadde en journalist i snitt en lønn på 625.800kr.Dette er gjennomsnittstall på tvers av kjønn, bransje og antall år med erfaring innen yrket. Er du interessert i å vite hva du kan tjene som frilans-journalist kan du lage en profil på Flexify her.Da får du tilsendt oppdrag som passer din profil og dine lønnsforventninger Den delen av kostnadene som faller på hjemmekontoret føres i næringsoppgaven (RF-1175, post 7700), og skal derfor trekkes ut av skjemaet for utleie av fast eiendom. Leid bolig Kreves fradrag for faktisk påløpte kostnader ved hjemmekontor i leid bolig, må samlede kostnader til husleie mv. fordeles skjønnsmessig på henholdsvis boligdelen og hjemmekontoret

Lønn - SS

Lønn som helsefagarbeider 09.02.2017 2017 Arbeid / jobb; Går helse og oppvekst. Kan jeg gå vg2 studiespesialisering til neste år? 24.10.2019 2019 Videregående skole; Lønn når man jobber selvstendig som helsefagarbeider. 22.11.2019 2019 Arbeid / jobb; Helsefagarbeider 22.02.2017 2017 Utdannin Tallene baserer seg på en oversikt over lønnen til alle ansatte på UiO, oppgitt i lønnstrinn per vinteren 2017. Statens lønnstabell for medlemmer i LO Stat, Unio og YS Stat per 1. mai 2017, er brukt i konverteringen fra lønnstrinn til kroner. Akademikernes lønnstrinn (som nå skal vekk), er verdt noe mindre Spekter er delt i til sammen 13 overenskomstområder (se områdeinndeling) og det forhandles i hvert enkelt område.Det største området er område 10, spesialisthelsetjenesten. I første fase forhandles det om generelle bestemmelser (A-delen av oppgjøret) før områdeforhandlingene (B-delene) settes i gang

Hytte på Hugulia/Synnfjell – forkjøpsrett | Postkom

Garantilønn og ansiennitet per 01.07.2017 KS tariffområde Stillingsgrupper (Stillingskode) Ansiennitet 0 år. 2 år. 4 år. 6 år. 8 år. 10 år. 16 år. Fysioterapeut (7066) 376 200. 383 700. 391 200. 396 200. 418 100. 438 300. 456 500. Spesialfysioterapeut (7617) 415 800. 424 200. 432 500. 438 100. 447 200. 469 400. 487 000. Stillinger med. Lønn og andre godtgjørelser. Stortingsrepresentantenes godtgjørelser, utgiftsdekning og serviceordninger. Vis som temaark. gjeldende fra 1. januar 2017. Pensjonsrettighetene hjemles i lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer av 16. desember 2011 Lønnsstatistikk 2017. Lønnsstatistikk 2016. Lønnsstatistikk 2015. Lønnsstatistikk 2014 Lønnsstatistikk 2013. Lønnsstatistikk 2012. Lønnsstatistikk 2011 Lønnsstatistikk 2010. Lønnsstatistikk 2009. Lønnsstatistikk 2008. Lønnsstatistikk 2007. Lønnsstatistikk 2006. Lønnsstatistikk 200 Temaside om lønn | Sider merket lønn. Stillingsandeler i tabell nedenfor gjelder kun ved tiltredelsesdato fra og med 01.09.år og sluttdato til og med 31.12.år for høstsemesteret, og tiltredelsesdato fra og med 01.01.år for og sluttdato til og med 30.04.år i vårsemesteret Er din lønn høyere enn det som fremgår her, kan du for eksempel fremme krav om et realistisk lønnstillegg (kronebeløp eller prosenttillegg). I både privat og offentlig sektor var den totale lønnsrammen i lønnsoppgjørene 2017 på 2,4 %

posten.n

 1. Konduktøropplæring gjennomføres hos Vy (tidligere NSB). For å bli konduktør må du søke på en ledig stilling som konduktøraspirant når Vy søker etter dette. Dersom du blir ansatt, får du internopplæring i omtrent 18 uker. Opplæringen er en blanding av teori og praksis. Du mottar lønn under opplæringen
 2. I statsbudsjettet for 2017 reduseres den skattefrie andelen av kjøregodtgjørelsen med 30 øre. Her forteller vi deg hva det vil bety for deg som har krav på kjøregodtgjørelse. Statens sats for kjøregodtgjørelse forblir uendret på 4,10 kroner per kilometer i 2017
 3. Fakta om lønn i finansnæringen. Statistikken er laget av SSB for Finans Norge og Finansforbundet. Lønnssamtale Slik lykkes du med å få høyere lønn. Det er først og fremst du selv som påvirker lønnsutviklingen din. post@finansforbundet.no. Du finnner oss på: Facebook
 4. blir på 340.000. Har jobbet i privat apotek hele tiden, og vil ikke anbefale det dersom du vil ha en ålreit lønn, var mye bedre å jobbe i privatapotek før, men nå lønner det seg ikke. Dårlig lønn, og bare fokus på penger hele tiden, iogmed at eierne skal ha sin utbetaling

Her er gjennomsnittslønnen i 300 yrker - KarriereStart

 1. Tillegg i løn blir gitt frå 1. juli 2017. Til lokale forhandlingar er det avsett 0,9%. 2016: Lønnsoppgjøret 2016 offentlig sektor - Tannpleierne . Veilederen for privat sektor 2018. Veilederaen Løns- og arbeidsforhold i privat sektor, er utarbeid for 2018. Den er sendt ut til alle NTpF sine medlemmer i privat sektor via deres e-post
 2. ‎04-01-2017 12:11 Hei Kari! Hvis du går inn i hjelpen i programmet - Hjelp-Hjelp Visma Contracting og Rutinebeskrivelser finner du beskrivelse på oppsettet der
 3. Tretten timer etter meklingsfristen var gått ut ved midnatt ble det enighet mellom LO og NHO i årets lønnsoppgjør. Dermed blir ikke 12 000 av Fellesforbundets medlemmer tatt ut i streik
 4. Skattekortløsning i Visma Lønn Utfyllende brukertips: Nr. Brukertips 1 Generelt om e-skattekort - oppstart 2 Melding om at en ansatt har fått nye skattekortopplysninger 3 Melding No schema definition found 4 Vanlige problemstillinger / Ofte stilte spørsmål Klikk på linkene over for å finne.
 5. Ansatte i staten får sin lønn fastsatt som en kombinasjon av resultater fra sentrale forhandlinger og lokale tillegg. 14 100 (nærmere 75 %) av Forskerforbundets yrkesaktive medlemmer er statsansatte

Prosjektleder lønn Lønnsguide for prosjektledere i 2017

Arbeidstakere flest ønsker at den nominelle lønnen skal stige mer enn prisene. De ønsker at reallønnen skal stige. I 2015 hadde Grete en nominell lønn på 488 000 kroner. I 2017, to år senere, hadde hun en nominell lønn på 514 840 kroner. Lønnen steg med 514 840-488 000 488 000 = 0, 055 = 5, 5 % 2015 er basisåret for konsumprisindeksen Lønna du har fra starten i en ny jobb har betydning for utviklingen videre. Med økende etterspørsel etter ingeniører, har nyutdannede et bedre kort på hånda enn på lenge, sier Christoffersen. Jobbytte lønner seg. Å bytte jobb gir for mange en god mulighet til lønnshopp Lønn. Gjennomsnittslønna for rørleggere/tømrer i Norge er 441 600 kr - 460 000, men startlønn er oftest en del lavere. Det er ingen fastsatt minstelønn i Norge, så startlønn vil nok variere, men en faglærer på skolen vil kanskje kunne si hva du kan forvente Vi har samlet inn opplysninger og lønn og pensjon fra klubbene i fagforeninga. Merk: Lønnsopplysningene gjelder kun montører, ikke lærlinger eller arbeidstakere uten fagbrev Akkord er ikke med Bonusordninger er ikke med Fagarbeidertillegget (§3C) kommer i tillegg til satsene i tabellen! Foreløpig er snittlønna for 1000 montører i 28 klubber 249,31 kr/t + fagarbeidertillegg. Trykk på. Lønn og arbeidsvilkår Her finner du informasjon om lønns- og arbeidsvilkår og spørsmål i grenselandet mellom regulering av arbeidsforholdet og faglig virksomhet. Forhandlingsavdelingen har normalt telefontid 12:15-15:00

Postkom og Spinnaker i Logistikk | Postkom

Fastsettelse av lønn. Lønn kan fastsettes på flere måter. Det vanligste er fast årslønn, månedslønn eller timelønn. Naturalytelser, såkalte frynsegoder, er også vanlig. Eksempler på dette kan være firmabil, fri avis, mobiltelefon, firmahytte og bedriftsbarnehage. I faste arbeidsforhold er det vanlig å avtale en årslønn. E-post: tanja.alme@sula.kommune.no. Sosiale medier: Facebook . Faggruppestyre og -møter. Handlingsplan 2020-2021; Handlingsplan 2017-2019; GENERALFORSAMLING Referat 2019; GENERALFORSAMLING Referat 2017; Referat styremøte september 2020; Lønn og tariff Arbeidstid og turnus Arbeidsvilkår. regnes som lønn. Vær oppmerksom på at dette også gjelder overføringer fra andre enn arbeidsgiver, så lenge gaven har tilstrekkelig tilknytning til arbeidsforholdet. Post 1.5.6 Inntekt, formue og/eller gjeld i utlandet Hadde du inntekt, formue (herunder fast eiendom) og/eller gjeld i utlandet i 2017, s Lønn for 2017 og inflasjonsjustert lønn for 2016 fordelt på eksamensår 18 Tabell 12 - Advokat i advokatfirma: Andel som har resultatavhengig lønn og resultatavhengig andel i prosent av totalen - fordelt på eksamensår 19 Tabell 13 - Advokatfullmektig i advokatfirma Medlemskap Lønn / arbeidsvilkår Kurs / arrangement Karriere Politikk / samfunn Om oss. Tillitsvalgt Student. Lønnsstatistikk. Lønnsstatistikk 2017 Lønnsstatistikk 2016 Lønnsstatistikk 2015 Lønnsstatistikk 2014 Lønnskalkulatoren Meny — lønn / arbeidsvilkår. Lønn.

Utbetaling av dusør #2 - Elektroarbeidernes FagforeningLønnsforhandlingene mellom LO og Spekter starter tirsdag15 reklamer som vil kapitalisere på kapitalismens skyggesideUkens tips og triks: oppsett av e-postkonto i Tripletex

- Hvor viktig tror du lønn er som motivasjonsfaktor? - I typiske salgsorganisasjoner er det mye fokus på lønn. Jeg tror ikke det er så viktig i bistandsbransjen, i alle fall ikke for toppsjefene. Mange av de er nok mer opptatt av om jobben er interessant og utfordrende. Dette er jo en sektor hvor man ikke skryter av lønnen sin, sier Lerø Dette tjente næringslivets mektigste kvinner i 2017. To av Norges mektigste kvinner på næringslivsfronten håvet inn over 12 millioner kroner hver i fjor. Dette er imidlertid 116 millioner mindre enn en av næringslivets mektigste mann Lønn under grensen for lønnsopplysningsplikt er skattefri arbeidsinntekt og det er ingen plikt til å foreta forskuddstrekk. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 gjør det dyrere å eie sekundærboliger i Norge. post@skatt.no. Skattetelefon - juridisk bistand for medlemmer (kl 12-15): 22 97 97 10 Husk medlemsnummer I staten fikk alle minst 1,35 prosent tillegg i lønna. Hadde du lønnstrinn mellom 47 og 62 fikk du 1,55 prosent. I tillegg ble det høsten 2019 forhandlet lokalt om en pott som tilsvarte 1,24 prosent av lønnsmassen . Her er den gjeldende lønnstabellen (2019-2020 a. lønn og annen godtgjørelse b. trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser; Pensjoner, uføreytelser og lignende. Engangsutbetaling etter individuell pensjonsavtale og engangsutbetaling etter innskuddspensjonsloven. Trekk ved utbetaling a. trygdepremier b. premier til pensjonsordninger og fradragsberettiget fagforeningskontingen

 • Sofies hage vinduer.
 • Nlm sørvest regionkontor.
 • Cezinando folken.
 • Fysioterapiutdanning trondheim.
 • Kjøring på is.
 • Kanada fotos.
 • Lipo batteri rc bil.
 • Bull and bear frankfurt öffnungszeiten.
 • Emnefelt mail.
 • Aluminium produksjon.
 • Federer wimbledon victories.
 • Meinxxl aufhängen.
 • Hormonhermende stoffer edc.
 • Como dibujar al chavo del 8 paso a paso.
 • Boreal hammerfest.
 • Hugendubel nürnberg innenstadt.
 • Sioux history.
 • Auge des horus kette.
 • Homecontrol stikkontakt.
 • Kosttilskudd mot migrene.
 • Leerspelletjes groep 7.
 • Vad är aspergers syndrom lättläst.
 • Petra jordanien karte.
 • Benchmade infidel automatic knife.
 • Jumping fitness hadersdorf.
 • Hund pitbull.
 • Hva brukes bidet til.
 • Penguin books london.
 • Lissabon blogger tipps.
 • Hva er religion supernytt.
 • Gelnägel aufbau modellieren.
 • Bli med sangen 2017.
 • Stubu bremen telefonnummer.
 • Hennessy vs ticket to the moon.
 • Römer bilder soldaten.
 • Angelsounds.
 • Hallenbad nähe mörfelden walldorf.
 • Vikinghus fakta.
 • Uni bremen medizin.
 • Statens landbruksforvaltning produksjonstilskudd.
 • Kurt aust vredens dag.