Home

Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten

Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten; Nasjonal kompetanse­tjeneste for antibiotikabruk i spesialist­helsetjenesten Antibiotikaresistens er et globalt helseproblem. Utvikling og spredning av resistens kan. Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om bruk av antibiotika i spesialisthelsetjenesten. Riktig bruk av antibiotika er nødvendig for å hindre utvikling og spredning av antibiotikaresistens Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) skal støtte norske sykehus i arbeidet for ansvarlig antibiotikabruk. På denne siden får du nyttig informasjon om antibiotikabruk og -resistens. Du får også konkrete tips for å bedre og redusere bruken av antibiotika i sykehus. Vi tar gjerne imot spørsmål og tips på denne siden, men oppfordrer deg til å.

Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS). Våre nettsider www.antibiotika.n I september avholdt vi et nasjonalt møte om overvåking og rapportering av antibiotikabruk, samt implementering av ny nasjonal retningslinje i spesialisthelsetjenesten. Ca 60 deltakere fra 18 av landets helseforetak fra målgruppene smittevernleger, farmasøyter, infeksjonsmedisinere og mikrobiologer med delansvar for disse oppgavene Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP). og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) Vennligst bekreft denne handlingen. Bekreft. Bekreft (ikke aktiv

Nasjonal faglig retningslinje - Antibiotika i sykehus Abonnér. Kontakt oss. Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483 Oslo. Nyheter. Presse. Abonnere på innhold. Ledige stillinger. Konferanser og kurs. Høringer. Personvernerklæring. Facebook. Twitter. I henhold til «Veileder for Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten (jan 2017)» fremkommer det at bare de helseforetak som er tillagt ansvar for en nasjonal eller flerregional behandlingstjeneste skal drive høyspesialisert pasientbehandling innenfor det fagområdet som tjenesten er godkjent for

Prosjektet er et samarbeid mellom ASP, KAS (Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten), Norsk forening for alders og sykehjemsmedisin, Folkehelseinstituttet, RKS Midt-Norge (Regionalt kompetansesenter for smittevern) og Fylkesmannen i Møre og Romsdal Nasjonal antibiotikakonferanse 16/11, programkomite, møteleder, innlegg og paneldebatt. (Konferanse). Antibiotikastyring på nasjonalt LIS-møte 31/8. Innlegg. (Seminar). Antibiotikastyring for regionalt legemiddelforum HSØ. (Seminar). Seminar om antibiotikabruk i sykehjem og KAD, 2 innlegg, 27/4. (Seminar) Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) (ASP) er et nasjonalt kompetansesenter med formål å fremme rasjonell og begrenset bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, og slik redusere utviklingen av antibiotikaresistens i Norge Nasjonale faglige retningslinjer og annen informasjon om antibiotikabruk i primær- og spesialisthelsetjenesten. Nasjonale anbefalinger, råd og pakkeforløp. Antibiotika i sykehus. Nasjonal faglig retningslinje

Antibiotikasenteret for primærmedisin - Antibiotika

 1. Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. 1 363 liker dette · 42 snakker om dette. Nasjonal kompetansetjeneste for..
 2. Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus (2013) er et viktig verktøy i KAS' arbeide for rett antibiotikabruk. Helsedirektoratet er ansvarlig for revisjon og vedlikehold, men mangler spesifikk fagkompetanse, og har bedt KAS om bistand
 3. Hvordan kan nasjonalt. kompetansesenter bidra til. styring av antibiotikabruk. Solstrand 12.11.2012. Per Espen Akselsen. Overlege, faglig leder. Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk. i spesialisthelsetjenesten. Haukeland universitetssykehu
 4. Per Espen Akselsen er overlege og faglig leder i Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAN). Foto: KAN. Lite interessant Dagens Medisin har bedt Helsedirektoratet om en kommentar, men de henviser videre til Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAN)
 5. Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. 1,379 likes · 48 talking about this. Nasjonal kompetansetjeneste for..

Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten Per Espen Akselsen, overlege 50% faglig leder Ingrid Smith, overlege 60% + 1. amanuensis ved UiB 20% Marion Neteland, rådgivende farmasøyt, 20% (50% i 2013) Stig Harthug, administrativ leder 10%, professor II UiB Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. 1,363 likes · 48 talking about this. Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) skal..

Antibiotika.n

Antibiotikabruk i primærhelsetjeneste

Det finnes ni nasjonale kompetansesentre for sjeldne diagnoser i Norge. Sentrene er samorganisert i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og gir tilbud til flere hundre ulike diagnoser. Kompetansesentrene skal gi et likeverdig, landsdekkende tilbud og er knyttet til spesialisthelsetjenesten Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten støtter norske sykehus i arbeidet for ansvarlig antibiotikabruk. Råd om smitteverntiltak i helseinstitusjoner. Pasienter innlagt i helseinstitusjoner er mest utsatt for alvorlige infeksjoner med resistente bakterier

ASP er et Nasjonalt kompetansesenter som har som formål å fremme rasjonell og begrenset bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, og på den måten redusere utviklingen av antibiotikaresistens i Norge. ASP ble opprettet i 2006 etter initiativ fra Folkehelseinstituttets komité for forebygging og bekjempelse av antibiotikaresistens Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. Norge (og Norden) har fortsatt relativt lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier. Retningslinjer fra andre land vil ofte anbefale mer bredspektret behandling. Rasjonell antibiotikabruk er et av de viktigste virkemidler for å motvirk Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. 15. november 2017 · Klok bruk av antibiotika - du kan gjøre en forskjell Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. 12. november 2017 · Klok bruk av antibiotika - du kan gjøre en forskjell! # antibiotikadagen Barnelegen i Tromsø utfordrer oss! Antibiotika kan være livreddende for de aller minste pasientene..

Bergenseren er unik og ofte ubegripelig. Bergenseren er stolt og kry. Ofte elsket og hatet. Bergensmagasinet formidler histrorier om mennesker som lever og jobber i vestlandets hovedstad Nasjonal faglig retningslinje. Hva er nasjonal faglig retningslinje? Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (antibiotikaiallmennpraksis.no) Først publisert: 01. november 2012 Sist faglig oppdatert: 15. november 2016 Skriv ut / lag PDF Kontakt oss. Helsedirektoratet Vitaminveien. Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap, KoKom. Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisjukdommar. Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, tourettes syndrom og narkolepsi. Nasjonal kompetansetjeneste for MS (NKMS) sprer kompetanse via nettverk bestående av brukerorganisasjon, helseforetakene, utdanningsinstitusjoner, nasjonale og internasjonale forskere, og nevrologiske fagmiljø. NKMS bidrar i primær-, videre- og etterutdanning av helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten

Borreliose (Lyme borreliose) - FHI

Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i

KAS - Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten ved Haukeland Universitetssykehus skal støtte norske sykehus i arbeidet for ansvarlig antibiotikabruk. K-res deltar sammen med KAS i arbeidet med nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika i spesialisthelsetjenesten 4.8.1 Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten Pasientbehandling er likevel ikke en del av funksjonen som nasjonalt kompetansesenter. Hovedoppgavene er undervisning, informasjonsvirksomhet, veiledning, rådgivning, forskning og fagutvikling Tjenesten retter seg både mot helsepersonell, andre tjenesteytere, pasienter og pårørende, og skal bidra til helhetlige behandlingsforløp mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Formålet er å sikre nasjonal kompetanseoppbygging og økt kvalitet på tjenestene gjennom forskning, kunnskapsformidling og utvikling av nasjonale kvalitetsregistre Den faglige nasjonale retningslinjen for bruk av antibiotika i sykehus gir føringer for antibiotikabehandling i sykehus ved aktuelle infeksjonssykdommer, samt ved profylakse. Kortversjonen er oppdatert i 2017

Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens - Oslo

Lenke: Antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten [Antibiotikaveilederen, antibiotikaveileder i sykehus] Behandling av bakterielle infeksjoner, med antibiotika, på sykehus. Retningslinjetype: Nasjonal retningslinje Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME ved Oslo universitetssykehus omfatter både barn, unge og voksne. Tjenesten utgår både fra CFS/ME- senteret som tar seg av pasienter over 18 år, og CFS/ME teamet ved Barneavdeling for nevrofag som har ansvaret for barn og unge Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer. oktober 8, 2020. Ny case bekrefter at hunder kan bli syke av TBE. I Skandinavia har det lenge vært diskutert om hunder kan bli syke av TBE-viruset RELIS har kontaktet Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten, i forhold til doseringsanbefalinger ved profylakse ved ortopedisk kirurgi og nyresvikt. Dette var ikke et spørsmål som hadde blitt diskutert inngående i fagmiljøet, og det var ingen etablert konsensus Nasjonale retningslinjer Fagpersoner Delta i utarbeidelse av nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primær- og spesialisthelsetjenesten i samarbeid med KAS og ASP Kontinuerlig Hjemmeside Hovedsakelig leger og bioingeniører ved medisinske mikrobiologiske avdelinger, men også fag- og nyhetsjournaliste

RASK Møre & Romsdal - Antibiotika

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser ble etablert i 2014. Tjenesten har omlag 210 ansatte, fordelt på ni kompetansesentre, lagt til fem sykehus og en stiftelse. Dette er landets største nasjonale tjeneste i spesialisthelsetjenesten, og har en årlig bevilgning på omlag 200 millioner kroner. Les årsrapporter og strategi Om Nasjonal kompetansetjeneste for amming. Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) skal bygge opp og spre kunnskap om morsmelk og amming. NKAs kjerneaktivitet er kunnskapsformidling, oppfølging av Mor-barn vennlig initiativ i primær- og spesialisthelsetjenesten, utredning av kliniske problemstillinger, forskning, samt bidrag til faglige retningslinjer Dato: 23. oktober 2019 09:00 - 16:00 Sted: Scandic Sørlandet, Travparkveien 14, 4536 Kristiansand Arrangør: Prosjektet er et samarbeid mellom Antibiotikasenteret for primærmedisin ASP, Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS), Folkehelseinstituttet (FHI), norsk forening for alders og sykehjemsmedisin (DNLF) og Fylkesmannen i Agder Våre fagområder er demens, psykisk helse, utviklingshemning og funksjonsevne Vi utdanner helse- og omsorgspersonell og arrangerer relevante kurs og konferanser Nasjonalt forskningsmiljø innen aldring og helse bidrar til god kvalitet og utvikling i tjenesten

o Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges minst en.) o Sykepleierutdanningen Sykepleierutdanningen: I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen عرض المزيد من ‏‎Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten‎‏ على فيسبو RASK - Riktigere Antibiotikabruk for Sykehjem i Kommunene, er ein antibiotika-intervensjon i regi av Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP). Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Vest samarbeidar med ASP, Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) og Folkehelseinstituttet i dette arbeidet og koordinerer intervensjonen i region vest Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) / Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse vest, FoU-avdelingen, Haukeland Universitetssjukehus. Tiltak for å hindre utvikling og spredning av antibiotikaresistens • Smitteverntilta

Facebook पर Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten को और देखे Kirsten Gravningen. Regional smittevernoverlege, Kompetansesenter i smittevern Helse Nord 11:30 Presentasjon: Hvilke antibiotika skal en velge? Retningslinjene for sykehjem og KAD-enheter Per Espen Akselsen. Overlege og faglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) 11:50 Pause/benstrek Riktigere antibiotikabruk for sykehjem (RASK) er et prosjekt som har som mål å redusere antibiotikabruken i sykehjemmene og kommunale akutt døgnenheter (KAD) i kommunene.Alle sykehjem og KAD i Vestfold blir invitert til å delta. Nå står Vestfold fylke for tur med oppstartsmøte 12.02.19 i Tønsberg Regionalt kompetansesenter for smittevern . skal overvåke bruken av antibiotika i Helse Sør -Øst i samarbeid med Sykehusapotekene HF og Nasjonalt kompetansesenter. for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. Regionalt kompetansesenter koordinerer arbeidet med etablering av antibiotika styringsprogrammer i Helse Sør revisjoner om antibiotikabruk i regionens sykehusforetak. Oppdraget er utført med ekstern bistand fra Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS). Formål med revisjonen Formålet med revisjonen har vært å bekrefte at foretakene har en intern styring o

Antibiotika og antibiotikaresistens: Oversikt over aktører

 1. Vulvapoliklinikken og Nasjonalt senter for kvinnehelse, Oslo Universitetssykehus: Anne Lise Helgesen, phd/overlege Ole Aleksander Dyrkorn, overlege Nasjonalt kompetansesenter for inkontinens og bekkenbunnssykdommer (NKIB): Lotte Karen Lindstrøm Eliassen, leder, NKIB Anne Tine Vold, fysioterapeut, NKIB. Kursavgift. 3000,
 2. «Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten» koordinerer antibiotikastyringsprogrammet gjennom en handlingsplan for å redusere forbruket av fem grupper bredspektret antibiotika i sykehus med 30 % fra 2012 til 2020. Programmet skulle iverksettes i 2016 og implementeres i sykehusene i 2017.
 3. Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenestenのその他のコンテンツをFacebookでチェッ
 4. Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020 Strategiens hovedmål er å redusere den totale bruken av antibiotika og opprettholde ansvarlig antibiotikabruk i alle sektorer, øke kunnskapsgrunnlaget og være en internasjonal pådriver for å motvirke antibiotikaresistens

RASK: Riktigare antibiotikabruk i sjukeheimar. Det er et nasjonalt mål å redusere totalbruken av antibiotika med 30 prosent innen 2020. Dette gjelder også sykehjem i kommunene. Antibiotikabruk i sykehus. Alle sykehus skal ha et antibiotikastyringsprogram. Dette i følge nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens Read the latest magazines about Antibiotikabruk and discover magazines on Yumpu.co Ingrid Smith (f. 1964) er spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten, Forsknings- og utviklingsavdelingen, Helse Bergen HF og førsteamanuensis ved Klinisk institutt 2, Medisinsk-odontologisk fakultet, Universitetet i Bergen

Nasjonale retninglinjer. Antibiotika i sykehus, Nasjonal faglig retningslinje (Helsedirektoratet) Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Nasjonal faglig retningslinje (Helsedirektoratet) Resistens i bakterieprøver fra mennesker. Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i pasientprøver var fortsatt lav i 2019 Hvordan blir nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk fulgt i norsk primær- og spesialisthelsetjeneste? Mileva Jovanovic Masteroppgave i samfunnsfarmasi Farmasøytisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Veiledere: Professor Else-Lydia Toverud, Avdeling for farmasi, Universitet i Osl Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester skal gi helsehjelp til alle pasienter som har behov for den aktuelle høyspesialiserte medisinske behandlingen. Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester innebærer en sentralisering av behandlingen til ett eller to steder i landet og skal bidra til helsemessige gevinster og mer likeverdig tilgang til pasientbehandling av h øy kvalitet. Regionalt kompetansesenter deltok på initiert høring fra Folkehelseinstituttet om nye kasusdefinisjoner for infeksjoner som inkluderes i NOIS og PIAH (Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte Infeksjoner og Antibiotikabruk i Helseinstitusjoner) (sykehus). Hørin

tjenester - om erfaringer og fornøydhet med spesialisthelsetjenesten for personer med en ticsforstyrrelse». Dette er en nasjonal brukerundersøkelse og resultat av et samarbeid mellom Norsk Tourette Forening (NTF) og NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser o Etter innføring av nasjonal faglig retningslinje i juli 2013 har man fått et redskap for lik og kunnskapsbasert praksis. Vårt formål med studien er å undersøke om de nasjonal faglig retningslinjene etterleves. Materiale og metode Etterlevelse av antibiotikabruk ved keisersnitt og innsetting av proteser i hofteledd (hemi- o Regionalt kompetansesenter har gitt innspill til Folkehelseinstituttets arbeid: • Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet • Nasjonal veileder for forebygging av helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner 9.0 Regionale nettverksmøter Regionalt kompetansesenter har arrangert to regionale møter for smittevernpersonell i Hels Om oss. Antibiotika.no er et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS)

Antibiotika - Helsedirektorate

Hvordan kan Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Kompetansesenter rus (KORUS) Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester; Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) Regionale kunnskapssentre for barn og unge. Psykisk helse og barnevern (RKBU/RBUP I Norge overvåkes antibiotikaresistens, antibiotikabruk og infeksjoner i Norge på flere måter på flere måter: Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) NORM er et nasjonalt helseregister som overvåker resistens mot antibiotika i bakterier som har forårsaket infeksjoner Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge. Tjenesten består av fire sentre med regionale oppgaver, to sentre med landsdekkende oppgaver, og en koordinerende enhet. Vi følger for tiden myndighetenes anbefalinger for å redusere smitte av koronaviruset og har tilpasset vår arbeidspraksis Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) har som målsetning å sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet rusproblemer og psykiske problemer Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse Konkurransetilsynet Landets fylkesmenn Landets kommuner Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) Produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell (RELIS) Kreftforeningen Sansetap gjør at testsituasjonen for de med nedsatt syn og hørsel/døvblindhet blir ekstra utfordrende. Vi har lagd kort informasjon til testpersonell om korona-testing

 • Street one kleider.
 • Akkomodasjon øye.
 • Reiseregning mal gratis.
 • Roaf melkekartonger.
 • Singles hude.
 • Hostesaft barn tørrhoste.
 • Ferie februar med barn.
 • Ulb darmstadt ausleihe öffnungszeiten.
 • Maije mannheim.
 • Underarm øvelser.
 • Sector alarm dårlig.
 • Lucky luke wiki.
 • Stangspiral galakse.
 • Søknadsfritt bygg.
 • Whatsapp spy kostenlos deutsch.
 • Google backup phone.
 • Tv vox.
 • Schneemann malvorlagen ausdrucken.
 • Linus lingen rutsche.
 • Varmtvannsbereder lekker fra bunnen.
 • Sellon kirjasto tapahtumat.
 • Voyager record.
 • Anbefalte bøker om ledelse.
 • Hvit fjær symbol.
 • Fugler virveldyr.
 • Speedway mantorp.
 • Hunder savnet.
 • Hvem var pikene på broen.
 • Partyzug nach norderney 2018.
 • Hjärnkontoret intro.
 • Ord og uttrykk på engelsk.
 • Postnummer leinesfjord.
 • Benkeplate byggmax.
 • Marcus aurelius book 2.
 • Strikket kjøkkenhåndkle oppskrift.
 • Dd frühgravidität.
 • Fuktighetsmaske best i test.
 • Rainer nowak ehefrau.
 • Ebay shipping to norway time.
 • Hva er iso 9001:2015.
 • Spiritisme medium.