Home

Hvordan forholdt disse landene seg til opprettelsen av israel i 1948?

Ideen om en egen stat for jøder vokste fram blant jøder i Europa og Russland på 1800-tallet. Bevegelsen for opprettelsen av en jødisk stat - sionistbevegelsen - oppnådde drømmen sin i 1948, da staten Israel ble opprettet. Deres ønske om å etablere en jødisk stat i Palestina var kontroversielt. Særlig var motstanden stor blant den ikke-jødiske arabiske befolkningen som bodde i. Den arabisk-israelske krig i 1948 (arabisk: النكبة, «al-Nakba», hebraisk: מלחמת השחרור, kalt selvstendighetskrigen eller frihetskrigen) er betegnelsen for den første av en serie væpnede konflikter mellom staten Israel, palestinerne og de arabiske nabolandene. Av palestinerne blir krigen betegnet som katastrofen, al-Nakba. Den var den første av en lang rekke konflikter og. Som et resultat av krigen i 1948 og opprettelsen av Israel flyktet flere hundre tusen jøder fra arabiske land, og de fleste av dem bosatte seg i Israel. Israels historie. Den nye staten opprettet et parlament, Knesset, med 120 seter. De møttes først i Tel Aviv, men flyttet til Jerusalem etter brannen i 1949

Opprettelsen av staten Israel - Store norske leksiko

 1. ister) ut fra Museet i Kairo og proklamerte opprettelsen av en jødisk stat kalt Palestina med disse knappe ordene: Staten Israel er opprettet, møtet er slutt
 2. FN-sambandet tilskriver altså ikke «okkupasjonen» til opprettelsen av den moderne staten Israel i 1948. De tilskriver «okkupasjonen» til 6-dagers-krigen i 1967. Etter det sviende og skamfulle nederlaget i 1948, tilspisset den arabiske retorikken seg i årene frem mot 1967
 3. Vi er veldig mange som gratulerer Israel med 70-års jubiléet. Også i Norge! 14. mai var det 70 år siden Israel gjenoppsto som selvstendig stat. Riktignok svært forsinket i forhold til alle de arabiske landene som ble opprettet i kjølvannet av 1. verdenskrig på grunnlag av nøyaktig samme folkerett. Israel var allerede okkupert av romern
 4. Israel ble opprettet i 1948 for å være en jødisk stat som kunne beskytte jøder mot forfølgelse. Imidlertid ble landet etablert i et område der palestinere hadde levd i lang tid. Dette ble utgangspunktet for Israels identitet, politikk og samfunnsliv, og landets pågående konflikt med palestinerne
 5. Israel-Palestina-konflikten regnes som en av de mest komplekse konfliktene i vår tid. Selv etter over 100 år, utallige planer for fred og enormt internasjonalt engasjement, er det lite håp om fred i nær fremtid. Av Kathinka Louise Rinvik Bratberg Det har vært konflikt og motsetningsforhold mellom israelerne og palestinerne i over 100 år, og det Israel-Palestina-konflikten Les mer
 6. Opprettelsen av staten Israel ble kimen til en konflikt som vel 65 år seinere ikke synes å ha en løsning som noen av partene er fornøyde med. Boka redegjør for Midtøstens historie fra 1300-tallet fram til vår tid, med detaljer om jødenes historie fra da deres leder Moses for over 3 000 år siden skal ha ledet jødefolket ut av fangenskap i Egypt til Kanaan, jødenes lovede land
 7. Israel/Gaza-konflikten: Her er svarene på spørsmålene du ikke tør stille. Den lange og blodige konflikten mellom de to rivaliserende landene kan være vanskelig å forstå

Den arabisk-israelske krig i 1948 - Wikipedi

 1. Start studying Kapittel 11: Brennpunkt Midtøsten repetisjonsspørsmål. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 2. Krigen førte til ødeleggelsen av det palestinske samfunnet, begynnelsen på det palestinske flyktningproblemet, og opprettelsen av staten Israel. 1948: Opprettelsen av staten Israel 1948-krigen kan deles inn i to faser: før og etter 14. mai 1948, da Israel erklærte seg som stat. Første fase var mellom de jødiske innflytterne og den arabiske lokalbefolkningen, dvs. mellom.
 3. st 600.000 jøder som ble jaget fra den arabiske verden. (De andre jødene som flyktet fra arabiske land slo seg i første rekke ned i Frankrike og andre vestlige land, de siste årene har flere av dem flyttet videre til Israel på grunn av økende forfølgelse også i disse landene.

Mengder av palestinere reiste over grensen til nabolandene og ble samlet i store flyktningeleire. Disse utgjør i dag et stort politisk og sosialt problem i disse landene. Fremdeles emigrerer mange palestinere fra Israel. I 1948 var det ca. 1,2 millioner palestinere i Israel. I dag er det mindre enn 150 000 palestinere igjen Gjennomgangen av krigene som Israel har vært involvert i siden opprettelsen samt av Israels politiske og økonomiske historie, er mer summarisk og får et visst lærebokpreg. Oppbyggingen av boka følger dels en tidslinje fra sionistbevegelsens opprinnelse på slutten av 1800-tallet til staten Israels utfordringer i dag Det viktigste omdreiningspunktet for konfliktene var fortsatt opprettelsen av staten Israel. Fra 1948 og fram til i dag har det blitt utkjempet seks kriger mellom Israel og araberstatene: i 1948.

tilbakevending til fedrenes land. I forlengelsen av denne interessen vokste det på begynnelsen av Mange stilte spørsmålet: Hvordan forholdt disse begivenhetene seg til de bibelske landløftene til Abraham og hans Også i tolkningen av de historiske begivenheter knyttet til opprettelsen av staten Israel (jf. avsnitt 5.5),. Etter opprettelsen av staten Israel i 1948 flyktet flere hundre tusen palestinere. De som ble igjen er blitt kalt «israelske arabere», her omtalt som palestinske statsborgere av Israel, og har sine kjerneområder i sentrale strøk i landet, i Galilea og i Negev-ørkenen, men er spredt over nesten hele landet Opprettelsen av Israel, historisk overblikk 6. mai 2005 - 10:34 - Basim Ghozlan Mange tror at Israel har eksistert i tusenvis av år. De vet ikke at.. Ingen av de arabiske landene gjorde det, og palestinerne ble aldri spurt. Men delingsplanen ble ikke gjennomført. 14. mai 1948 proklamerte i stedet jødene opprettelsen av sin stat, Israel. Dagen etter gikk de arabiske landene til angrep på den nye staten. 5: «Katastrofen • Hvordan har stormaktene forholdt seg til regionen? Tiden fra november 1947 til opprettelsen av staten Israel 14. mai 1948 kan deles inn i to faser: 1) Jødene med initiativet fra begynnelsen av april til 14. mai 1948. En endring i strategi hadde tvunget seg fram

I tiden like før opprettelsen av Israel var det mange militære sammenstøt mellom jødiske nybyggere og palestinere, og jødiske militærstyrker gjennomførte terroraksjoner mot den britiske kolonimakten. Storbritannia trakk seg ut av landet i 1948, da det viste seg vanskelig å finne en løsning som ville tilfredsstille alle parter De ulike grupper og fraksjoner har ganske ulike ideer omkring hvordan en palestinsk stat bør se ut. De har til felles at de forholder seg til at hele Palestina - altså hele Jordan, Israel og de omstridte områdene - er deres historiske land. Det henvises da til det område britene styrte fra etter 1. verdenskrig og frem til 1948 Samtidig mener Israelsmisjonen at det er fullt mulig å se opprettelsen av staten Israel som et ledd i Guds plan for å bevare det jødiske folk. Det går fint an å tro og forkynne at Gud har gitt løfter knyttet til landet, og at disse løftene står fast, uten at det betyr at man legitimerer urett og undertrykkelse av den palestinske folk Israel har siden opprettelsen i 1948 mottatt over 1.300 milliarder kroner i militærstøtte fra USA, og støtten utgjør i dag rundt 20 prosent av det israelske forsvarsbudsjettet Hvordan har stormaktene forholdt seg til regionen? Hvordan har det virket inn på konfliktene? Palestina-spørsmålet ved et veiskille 28. april 1947: Palestina-spørsmålet behandles for første gang i FN. Mandatmakten Storbritannia hadde besluttet å overlate hele problemet til verdensorganisasjonen etter å ha gitt opp å finne en løsning selv

Israels historie - Wikipedi

Midtøsten består av landene omkring den østlige del av Middelhavet og østenfor, samt landene ved den Persiske bukt. Det er ikke helt klart definert hvilke land som tilhører regionen. Vanligvis sier vi at Midtøsten ligger i sydvestre del av Asia og i nordøstre del av Afrika. Midtøsten har vært preget av konflikter og uro ove - Opprettelsen av staten Israel i 1948 forstås som starten på endetiden og er styrt av Guds plan. Staten Israel kan derfor ikke kritiseres, men kun velsignes. Basert på fortolkninger av 1Mos 12,3 er tanken at gjennom å velsigne staten Israel blir en selv velsignet, og ved å forbanne staten Israel blir en selv forbannet. - Landet er gitt. Disse skillelinjene går tilbake til den immigrasjonsbølgen som opprettelsen av Israel førte med seg. Da gikk det jødiske samfunnet i Israel fra å være relativt lite og homogent til å vokse raskt og bli heterogent. Landet har tidoblet innbyggertallet på 50 år

Midtøsten-konflikten - Daria

Opprettelsen av denne savage enheten israel var opprinnelig for å sikre suez kanalen, hvor det meste av britisk handel passerte på vei til den rikeste delen av verden nemlig ASIA. Hvor de savage britere drev med narkotika smugling og myrding av millioner av mennesker, og som de savage vestlige regimene og deres akademikere aldri nevner I den fastlåste konflikten mellom Israel og palestinerne ser flyktningene ut til å være et uløselig problem. I denne artikkelen presenteres et oversiktsbilde over det internasjonale samfunnets respons i møte med disse flyktningene. tiden leger ikke alle sår Internasjonalt diplomati i møte med det palestinske flyktningproblemet, 1948-201 Hvilke var de fem stormaktene i europa og hvordan ble maktbalansen mellom dem avløst av en todeling. Maktbalansen mellom europeiske stater ble avløst av en todeling ved at Tyskland, Bakgrunnen for at vi bruker begrepet verdenskrig er at selv om de krigene landene først og fremst var europeiske, Finland, Tsjekkoslovakia, Østerrike, Ungarn og Jugoslavia er de nye statene som ble dannet i. Til nå hadde PLO-angrepene i hovedsak vært rettet mot sivile mål i Israel. Disse handlingene ble fordømt som terrorisme, fordi det spredde frykt blant sivilbefolkningen. På 1970-tallet begynte også PLO med terroraksjoner i andre deler av verden. Formålet var som regel å presse Israel, eller andre land til å innfri deres krav

FN-sambandet i Norge med hårreisende analyse av Israels

 1. Midtøsten-konflikten er betegnelsen som oftest blir brukt for å omtale striden om det tidligere mandatområdet Palestina, som i 1948 ble delt som følge av opprettelsen av staten Israel, uten av det samtidig - eller senere - er opprettet en egen palestinsk stat som forutsatt i FNs delingsplan. Palestina-spørsmålet oppsto før 1948, med strid om området
 2. Ingen av disse grunnene er holdbare for å ta seg til rette som Israel har gjort i det palestinske området. Palestinerne har måttet lide for det europeerne gjorde mot jødene. Urett . Både før, under og etter opprettelsen av Israel, ble det begått mye urett mot palestinerne
 3. eringen fortsetter selv om noe av den groveste er redusert. Etter okkupasjon av Vestbredden og Gaza-stripen i 1967, blir palestinerne også der utsatt for frarøvelse av land

Gershon Shafir, en av Israels ledende sosiologer, understreker at selv om kontroll av landområder står sentralt i begge konfliktene, har de utspilt seg i ulike historiske og økonomiske situasjoner, noe som har hatt betydning for hvordan konfliktene har utviklet seg og for forholdet mellom koloniherrene og den innfødte befolkningen. noe som uttrykkes i forestillingen om «et land uten folk. Ideelt sett kunne disse folkegruppene samarbeide om å kontrollere områdene, men dette er vanskelig. For jødene var opprettelsen av staten Israel i 1948 en oppfyllelse av et etterlengtet ønske om en jødisk stat. Forståelsen og sympatien for dette ønske var enorm i det internasjonale samfunn i tiden etter verdenskrigen og Holocaust Og i den forbindelse kjenner også alle til jødehatet og jødeforfølgelsen som oppstoog hendelser som Krystallnatten og Holocaust. Og man kjenner også til opprettelsen av Staten Israel som en egen stat til det jødiske folket i 1948, en sak som hadde vært tatt opp før, men som man mente det var er behov for etter Andre verdenskrig

Siden opprettelsen av staten Israel i 1948 har Libanon tatt imot flere hundretusen flyktninger. I dag utgjør disse ca. 10 % av landets befolkning. De fleste palestinske flyktninger er ikke innrømmet statsborgerskap og holder til i store leirer utenfor blant annet Beirut og Sayda Dette er del II av det som startet i forrige innlegg som Adolphe Crémieux og Rothschildklanen - 33dje grads frimurere, I forrige innlegg så vi hvordan de hadde styrket sin makt gjennom å kuppe de store frimurerlosjene, og hvordan deres absurde rikdom ga dem like absurd makt.Adolphe Crémieux ble plassert som leder av Grand Orient de France-losjen, og av den grunn passet like godt inn i. De virkelige parthavere i den nye pakt «Se, dager kommer, sier [Jehova], da jeg vil opprette en ny pakt . . . For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier [Jehova]; for jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mer komme deres synd i hu.»Jer. 31: 31—3 Helt til HAMAS enten oppløses og virksomheten deres opphører eller organisasjonen fundamentalt endrer målsetting og anerkjenner staten Israel. Er det da HAMAS som er problemet? Er ikke HAMAS en konsekvens av opprettelsen av staten Israel i 1948? Israel ble for øvrig opprettet av FN, men altså mot araberstatenes stemmer

Men dette i seg selv, ville ikke kunne lede strømmen av jøder til Israel, hvis det ikke hadde vært for en annen viktig faktor som da var på plass - nemlig det som alt var blitt bearbeidet via mange ulike kanaler i lengre tid, og ikke minst gjennom sionist-bevegelsen som gjorde seg sterkt gjeldende fra det 19.århundre og fram til opprettelsen i 1948 Siden staten ble opprettet har FNs sikkerhetsråd kritisert Israel 79 ganger. Men Israel har fortsatt ingen planer om å trekke seg ut av de okkuperte områdene Tiden var synlig og ustabil, og alle veier var åpne. Alt vi lever med i dag, fantes i nyhetsrapporteringen fra 1947: nevnt, men uten fasit, for ingen visste hvordan det skulle gå, skriver. Den internasjonale kampanjen oppfordrer til boikott av Israel og ber bedrifter om å trekke investeringer i landet. BDS´offisielle mål er at Israel trekker seg ut av de okkuperte områdene, at ­israelske arabere skal oppnå samme rettig­heter som ­israelske jøder, og at ­palestinske flyktninger skal få vende tilbake til sine hjemsteder som de forlot ved opprettelsen av Israel i 1948 Er interessant å høre litt mere om hvordan historien har vært i dette området føre 1948 og opprettelsen av staten Israel. Jeg klarer ikke helt enda å gjøre meg opp en mening om hvordan en best bør håndtere situasjonen og hvilke tiltak som er best for å komme ut av det med en fredelig løsning

Men når man fordyper seg i kommentarene Obama fremfører i disse tunge sakene, ser man at en av presidentens mere bemerkelseverdige uttalelser har vært oversett: nemlig å sette likhetstegn mellom anti-Semittisme og benektelse av staten Israels rett til å eksistere. Obama og Goldberg tok for seg temaet Israel under avslutningen av intervjuet Israel er verdens eneste jødiske stat. Av den totale jødiske befolkningen verden over bor 43 prosent i et av de minste landene i Midtøsten. Israel har med sine 8,6 millioner innbyggere svært høy befolkningstetthet. Landet er fra nord til sør like langt som avstanden fra Stavanger til Molde, og har et areal i underkant av Oppland fylke

Opprettelsen av staten Israel i vår tid er ikke forutsagt i Bibelen, men det er så absolutt opprettelsen av det åndelige Israel! Du vil høste evig gagn av å finne og holde deg nær til denne åndelige nasjonen i dag. - 1. Mosebok 22:15-18; Galaterne 3:8, 9 Når det gjelder Guds ord, og de bibelske rettighetene for jødene og deres rett til landet - er det heller ingen tvil. Det begynner fra 1. Mos 12:6-7 og ut gjennom hele bibelen. Bibelen bekrefter at det dreier seg om en evig eiendomsrett og skjøte til landet som fikk navnet Israel - etter Jakob. Jesus er jødenes konge Domskriteriet er hvordan nasjonene har forholdt seg til det jødiske folk i trengselstiden. For en troende i dag er håpet og optimismen vissheten om at Herren selv skal hente oss bort fra denne jammerdal og hjem til seg. Verden rundt oss vil bare bli mer og mer preget av satans veldige virksomhet Mange muslimer betrakter opprettelsen av Israel i 1948 som en grov urett mot det palestinske folk. De er også vitne til at USA, ganske ukritisk, støtter Israel og i stor grad neglisjerer palestinernes rettigheter. Dette har satt sinnene i kok i den muslimske verden, et sinne som i all hovedsak retter seg mot Israel og USA, me Dette er en utvidet versjon av Aftenpostens kronikk fredag 13. oktober 2006. ISRAELS SPESIELLE SITUASJON. Det går rett og slett ikke an å bedømme Israel med vår egen beskyttede freds standard. Vi kan jo fullstendig risikofritt slå ring om menneskerettighetene og vår egen fortreffelighet

1948-1949, 1956 og 1967 førte til at de fikk kontroll over mye mer land enn tiltenkt. Hensikten med okkupasjonen, spesielt i 1967, var først og fremst å sikre seg gode kort i fredsforhandlinger. Dette er ikke blitt utnyttet i noen særlig grad. Hvis man kan begrense seg til opprettelsen av en palestinsk stat, vil det trolig være mulig Ingen av disse har frasagt seg retten til å returnere. Organisasjonen ble opprettet av FNs generalforsamling i 1949 for å bistå palestinerne som flyktet i forbindelse med opprettelsen av staten Israel. De flyktet til Vestbredden, Gaza og vi hadde en åpen og god diskusjon om hvordan vi best kan bidra til å løse disse problemene Men til tross for dette, så har jo landene og folkene i hvert land bestått. Noen har kanskje skiftet navn, men ikke alle. Israel har bestått i alle de ca. 3 400 år (mener jeg det er) siden landet fikk sitt navn Israel. Og det har alltid bodd jøder i Israel, selv om landet til tider har vært nesten folketomt Israel og Syria. Mellom disse landene er det bare 50 miles av grensen. Men situasjonen her er ekstremt ustabil. Tross alt kan ustabilitet i Syria brukes til å skape en grensekonflikt. Dette kan distrahere folk fra interne problemer. I dag er Israel og Syria offisielt fortsatt i krig. Men i 37 år forblir grensen mellom dem et relativt stille sted

Domskriteriet er hvordan nasjonene har forholdt seg til det jødiske folk i trengselstiden. For en troende i dag er håpet og optimismen vissheten om at Herren selv skal hente oss bort fra denne jammerdal og hjem til seg. Verden rundt oss vil bare bli mer og mer preget av Satans veldige virksomhet nå en avtale innen slutten av 2008. Det ville i så fall føre til opprettelsen av en palestinsk stat. I slutten av mars 2008 holdt den amerikanske utenriksministeren, Condoleezza Rice, møter med palestinske og israelske myndigheter. Under disse møtene ble det diskutert hvordan Israel og palestinske myndigheter skulle følge opp det såkalte. Moses talte til folket og sa: «Noen av dere må ruste seg til strid. De skal kjempe mot midjanittene og fullbyrde Herrens hevn over dem. Tusen mann av hver stamme, av alle Israels stammer, skal dere sende ut i hærferd.» Så valgte de tusen mann fra hver stamme i hele Israel, i alt tolv tusen mann, rustet til strid Enig, la oss melde oss inn i LO, å boikotte Israel, forhåpentligvis trekker de seg ut av Gaza og Vestbredden, å tar med strømmen, vannet og all maten, som tross alt kommer fra Israel, så blir vi kvitt problemet en gang for alle, med mindre norske skattebetalere tar regningen i stedet, noe som ikke hadde kommet som noen overraskelse Rundt 750 av disse ble ifølge palestinske myndigheter truffet av skarpe skudd. Videoer skal vise hvordan ubevæpnede palestinere som befant seg flere hundre meter unna grensen, ble skutt i ryggen mens de løp bort. Vi slutter oss til kommentatoren Gideon Levy i den israelske avisa Haaretz: «Stridsvogner og skaryttere mot ubevæpnede sivile

Video: Israel fikk landet sitt igjen i 1948 - 70 års jubileum i

Israel - F

Israel erklærer seg som stat Den 14. mai 1948 erklærte de palestinske jødene seg som staten Israel. Dagen derpå sto syv arabiske armeer klar ved Israels grenser, Egypt, Syria, Lebanon, Saudi Arabia, Irak og Yemen Da Storbritannia trakk seg ut 14. mai 1948, ble staten ­Israel proklamert. For å hindre opprettelsen av den nye staten og et sammenbrudd i det palestinske samfunnet, angrep de arabiske nabolandene umiddel­bart, men tapte. Israel ble grunnlagt på 78 prosent av det som tidligere var Det britiske mandatområdet Palestina

Israel-Palestina-konflikten - Folk og Forsva

I dette tilfelle sikter ikke fikentreet til opprettelsen av staten Israel i 1948, men heller til de tegn som skulle innvarsle avslutningen på «folkeslagenes tid» v/Jesu gjenkomst: Luk 21:25-26 «Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser Israel feirer i disse dager seg sjøl som en blodig «suksesshistorie».. USA belønner terrorstaten ved å åpne ambassade i det okkuperte Jerusalem og skrote atomavtalen med Iran. Samtidig slakter Israel hundrevis av palestinere i Gaza og gjennomfører stadige flyangrep mot Syria til støtte for jihadistene Israel i brennpunktet Artikler og foredrag av ingeniør Albert Hiorth . 2009 Forord. I 1949 udgav ingeniør Albert Hiorth Israel i brennpunktet, som var en samling af 8 artikler, interviews og foredrag, der handlede om oprettelsen af den jødiske stat og hvordan, der skulle blive plads til så mange mennesker i Israels land.. Det er kun 2 af de 8 artikler, der er gengivet her, da det kun er de. Israel skjønte at de ikke kunne gjennomføre den samme etniske rensingen av Gaza og Vestbredden som de hadde gjort med resten av landet i 1948. Aller mest på grunn av sitt internasjonale rykte som en sivilisert og demokratisk stat. Løsningen ble å fange palestinerne inne i et åpent fengsel på Vestbredden, samt straffe en hel befolkning med total isolasjon på Gazastripen Men siden 1948 (opprettelsen av Israel) har Israel vært utsatt av stadig angrep av sine muslimske naboer, og verbalt av vestens medier med V vridd tankegang, eller dårlige historiske kunnskaper, samt ubrukelige på å søke seg frem til saken Off Topic, Men

Israel i Midtøsten - en uløselig konflikt

Etter opprettelsen av staten Israel i 1948 har begrepet særlig vært brukt for å legitimere Israels krav på Vestbredden, som ble okkupert fra 1967, og ikke minst som det ideologiske grunnlaget for de nasjonalreligiøse bosetterne i området. Blant ortodokse jøder er det problematisk å overlate deler av Eretz Israel til ikke-jøder Israel har fra FNs Generalforsamling og Sikkerhetsrådet, fått langt over 600 resolusjoner mot seg fra 1948 fram til i dag. Nord Korea har i den samme perioden fått ca. 25, og Sudan som har begått folkemord på 2 millioner mennesker i Sør Sudan og Darfur, har også fått ca. 25 resolusjoner mot seg fra FN

Israel/Gaza-konflikten: Her er svarene på spørsmålene du

Samtlige profetier handler, fra begynnelse til slutt, om Israel, det jødiske folk og dets jordiske frelse. Når kirkens tid går mot slutten, vil Kristus komme usynlig og hente den sanne kirke til seg, til himmelen. Den sanne kirke av hedningefolkene vil Kristus ved sin første gjenkomst - som er usynlig - opprykke til seg i himmelen Forøvrig ble Israel erklært opprettet 14. mai 1948 med utg.punkt i FNs delingsplan for det brit. mandatområdet i en jød. og en arab. stat. Man må nødvendigvis eklære seg som selvstendig selv om Fn la opp til at landet Israel ble opprettet

Kapittel 11: Brennpunkt Midtøsten repetisjonsspørsmål

Opprettelsen av staten Israel i 1948 har ført til en rekke konfrontasjoner mellom Israel og de arabiske landene, deriblant Palestina-krigen i 1948, Suezkrisen i 1956, Seksdagerskrigen i 1967, og Oktoberkrigen i 1973 Forskjellen var at Israel ble bebodd av et folk som ikke var muslimer. Det var, og er en dårlig begrunnelse for å angripe dem. Nå var araberstatene selv årsak og virkning i 6-dagerskrigen. De kan takke seg selv med andre ord. Likevel er det uklokt av Israel å operere med nybyggere i disse områdene - Skrevet av Stine Som mange andre begrep, har heller ikke «nasjon» en enkel og entydig definisjon. I noen sammenhenger vil begrepet bli brukt synonymt med stater. I andre, vil nasjon kunne bli forstått som vi, «et folk», statsborgere eller etniske grupper. Det vil kunne være tre tilnærminger til nasjonbegrepet, som jeg her vil g

TEOLOGENE OG GUDS LØFTER TIL ISRAEL Jeg henviser til artikkel av Otto Høvik i Dagen den 10-2-07. Den har tittelen: Israelsmisjonen og Prinsipperklæringen. I 2004 utarbeidet Sverre Bø, Torleif Elgvin, Harald Hegstad, Kurt Hjemdal, Reidar Hvalvik, Olav Myklebust, Oskar Skarsaune og Jostein Adna en prinsipperklæring for Den Norske Isralemisjonen (DIN) Opprettelsen av staten Israel som igjen la til rette for videre spredning av disse ideene.17 I og deres eneste redning var om de skapte seg en jødisk nasjonalitet, i et eget land,. Israel er nr. 21 blant verdens land på HDI-indeksen (som viser hvor godt det er å leve i ulike land - Norge lå noen år på førsteplass, ligger nå på andreplass etter Island) Israel er slik jeg ser det en sekulær stat, ispedd litt religion i form av jødedommen Bassam Hussein; siden opprettelsen av staten Israel, har de bidratt med følgende kunnskap som har gjort verden til et bedre sted: 1) Opprettelsen av Israel har sikret jøder verden over trygghet. Inget land i verden har gjennomført pogromer mot det jødiske folk siden 1948. Hat derimot, eksisterer fremdelses. 2) Jordbruk I vår tid har vi opplevd vi at det jødiske folk vender tilbake til sitt eget land. I 1948 proklamerte det jødiske folk opprettelsen av staten Israel i samsvar med FN's resolusjon. Havesyke, sanselig begjær og stolthet. Hvis man er ærlig mot seg selv så kan disse syndene si noe om hvordan man vil greie seg i vanskelige tider Etter opprettelsen av staten Israel i 1948 ble de palestinske jødene, til israelske jøder, og begrepet palestiner opphørte nesten å eksistere. Araberne, som hovedsaklig kom fra Syria, Egypt og det som nå er kjent som Jordan, hånet navnet palestiner

 • Jane walker wood.
 • Farlig gods håndbok.
 • Weltenbummler tagesfahrten.
 • Morken betong.
 • Power houdini.
 • Cigaretter norge pris.
 • Fingernagelpilz bei kindern.
 • Ford model t ersatzteile.
 • Melkepriser 2018.
 • Edm oslo.
 • Kakadus frankfurt speisekarte.
 • Symptomer etter eggløsning.
 • Em finale 2017 håndball.
 • Ball neumünster.
 • Kopfrechnen üben 2. klasse.
 • Chucky doll.
 • Swansea.
 • Pokémon generation 5.
 • Hallenbad nähe mörfelden walldorf.
 • Wie fallen burberry größen aus.
 • Adam douglas drammen.
 • Backslash.
 • Erdmandel allergie.
 • Hus till salu bräcke.
 • Vi bygger pc for deg.
 • Zahnarzt neustadt am rübenberge plevey.
 • 14 år og kjæreste.
 • Wd 40 multispray.
 • Example for application letter.
 • Reiseseng barn.
 • Antigone zusammenfassung.
 • Carwise batterilader bruksanvisning.
 • Kjedebrev facebook.
 • Bytte olje uten filter.
 • Sundolitt takfall.
 • Positive tillægsord med r.
 • Waltons staffel 5.
 • Bounce hovås.
 • Clever fit linz.
 • Beats studio 3 hvit.
 • Shiva safai wiki.