Home

Historie utdanning

Historie kombineres ofte med andre samfunnsvitenskapelige fag, eller praktisk -pedagogisk utdanning (PPU). Varighet . Årsstudium tar normalt 1 år, bachelorgrad tar normalt 3 år, mastergrad normalt 5 år. Opptakskrav . Generell studiekompetanse Fullført høyere grad i historie gir mange muligheter til videreutdanning og faglige kombinasjoner. Dersom du bare har en bachelorgrad får du sjeldent en jobb hvor du kun jobber med historie. Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no Her finner du alt av informasjon om utdanning innen HISTORIE (Bachelor).Studiet går under: Historie, religion, idéfag.Det er 282 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 22 studiesteder. Det er registrert 25 relaterte studier, og det finnes 1 relatert yrke til utdanningen HISTORIE (Bachelor) Her finner du alt av informasjon om utdanning innen HISTORIE (årsstudium).Studiet går under: Historie, religion, idéfag.Det er 13 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 11 studiesteder. Det er registrert 33 relaterte studier, og det finnes 1 relatert yrke til utdanningen HISTORIE (årsstudium)

Historie utdanning

Historie vg3 påbygg - 140 timer Historie vg3 studieforberedende - 169 timer. Eksamen Muntlig eksamen. Fagkoder Historie vg3 påbygging til generell studiekompetanse: HIS1002 Historie vg3 studieforberedende utdanningsprogram: HIS100 Bachelor i historie gir kunnskap om økonomisk, sosial og politisk utvikling for å øke forståelsen for menneskenes situasjon i fortid og nåtid. Studiet bidrar til å utvikle en reflektert holdning til samfunnsmessige problemer. Bachelor i historie er et treårig studieprogram hvor halvparten av studiet består av historiske emner. De øvrige emnene som skal inngå i graden kan du velge. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen HISTORIE, DELTID (årsstudium).Studiet går under: Historie, religion, idéfag.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 33 relaterte studier til utdanningen HISTORIE, DELTID (årsstudium) Utdannelse eller utdanning refererer til spesifikke ferdigheter og kunnskaper, foruten å utøve «god dømmekraft» som oppnås via læring og mestring. I Norge brukes begrepet i dagligtale gjerne synonymt med begrepet høyere utdannelse, altså utdannelse ut over videregående skole, men definisjonen favner all læring av ferdigheter og kunnskaper Her finner du alt av informasjon om utdanning innen HISTORIE (vgs-privatist).Studiet går under: Historie, religion, idéfag.Det er 37 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 21 studiesteder. Det er registrert 9 relaterte studier til utdanningen HISTORIE (vgs-privatist)

Historiker utdanning

Spesialisering i historie eller spesialisering i Midtaustens historie. (90 studiepoeng - 1 ½ år) Valfritt: 60 studiepoeng i programmet er såkalla frie studiepoeng. Her kan du velje emne som er relevante for vidare utdanning eller yrkesplanar. Du kan velje emne frå andre fag, og dermed få ein breiare grad Historier om fortidige nederlag og suksesser gir oss identitet og hjelper oss å orientere oss i Om du i tillegg tar praktisk-pedagogisk utdanning kan du også undervise i historie. Du kan også fortsette studiene ved UiS ved å søke deg inn på masterprogrammet i historiedidaktikk. Utveksling. Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslive Historie er faget om fortida til menneska, og handlar om samfunnsutvikling, samhandling og konflikt frå antikken til i dag. Eit årsstudium i historie er først og fremst retta mot deg som vil supplere tidlegare utdanning, treng undervisningskompetanse i eit nytt fag, eller vil førebu deg til eit nytt studium i utlandet Høyere utdanning i endring. Kvinnene styrket stillingen innenfor alle typer universitetsutdanning, mest iøynefallende der de før hadde stått svakt. I 1990 ble det et flertall av kvinner på medisinstudiet. Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) ved UiO Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar

Historie er et av fagene du må ha for å få generell studiekompetanse. Du kan også velge faget for å forbedre karakteren din. Ta eventuelt kontakt med K2 Utdanning for å sjekke hvor stor studiebelastningen blir. Forkunnskaper. Du må ha gjennomført og bestått grunnskole Bla deg lenger ned på siden for å finne en utdanning eller et kurs i historie som passer deg i henhold til sted, tid, innhold og pris! Historie er studiet av fortiden gjennom vitenskapelige og arkeologiske oppdagelser. Som fag er historien læren om det som har skjedd, kunnskap om menneskenes fortid slik ettertiden tolker den Du må ha en mastergrad for å kunne søke opptak til PPU. Som opptaksgrunnlag til historie godkjennes utdanning som minimum kan sidestilles med et årsstudium i historie. Begge retningene kvalifiserer til å undervise i samfunnsfag i grunnskolen, samt historie og historie og filosofi på videregående skole

Her finner du alt av informasjon om utdanning og jobbmuligheter innen fagområdet Historie, religion, idéfag.Det er 139 relaterte studier som tilhører dette fagområdet, og det finnes 14 relaterte yrker.Du kan studere hos 368 skoler ved 52 studiesteder dersom du ønsker en utdanning innen Historie, religion, idéfag Lektorutdanning i historie kvalifiserer deg for undervisning i historie og norsk / engelsk i grunnskolens 8.-10. trinn og i videregående skole. Lektorutdanningen kan også kvalifisere for yrker hvor historiefagets forskningsmetoder er relevant, samt for arbeid med oppvekst og utdanning utenom skolen Yrkesfagenes historie i Norge. Konjunkturnedgang rammet unge uten utdanning hardt. Utdanningssystemet var lenge ikke i stand til å ta hånd om alle. Dessuten lav gjennomstrømning i skolen og mangel på lærlingplasser. Utvalg satt ned for å evaluere videregående opplæring

Her finner du alt av informasjon om utdanning til yrket Historiker.Yrket går under: Historie, religion, idéfag.Det er 106 relaterte studier dersom du ønsker å bli Historiker.Det er også registrert 5 relaterte yrker. Les me Lærerveiledning. Oppgave 1 - i plenum. Les Lov om folkeskole og Språkinstruks for samiske og kvenske skolebarn høyt i klassen. Stopp opp for utdypning og refleksjon. Oppgave 2 - individuelt. Les artikkelen: Hva slags skole skulle landet ha? Oppgave 3 - i plenum. Diskusjon i plenum

HISTORIE (Bachelor) - Skoler Studier Utdanning

 1. PED3611 - Utdanning - historie, politikk og styring Om Styring av utdanning vil stå sentralt. Det innebærer en identifisering og analyse av aktører, styringsprinsipp og styringsstrategier i det utdanningspolitiske reformarbeidet internasjonalt, nasjonalt og lokalt
 2. Barnehage, skole og høyere utdanning . Barnehageforskning, utvikling og innovasjon ; Barns Historie og idéhistorie. Vil du vite mer om hvorfor verden i dag er blitt slik den er? Da er det smart å se seg tilbake. Som historiestudent får du innsikt i nåtiden ved å studere fortiden
 3. Historie er relevant i svært mange sammenhenger, for eksempel for lærere, kulturarbeidere, journalister og personer som arbeider innen forvaltning, reiseliv og velferdssamfunnets ulike yrker. Videre utdanning
 4. Historiestudiet gir en oversikt over historien fra ca. år 300 til 1870.Det tar for seg enkeltmennesker og deres påvirkning på ettertiden, store imperier og skjellsettende enkelthendelser, men også hverdagslivet til folk flest, små lokalsamfunn, trender og lange linjer i historien
 5. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen INTERNASJONALE STUDIER MED HISTORIE (Bachelor).Studiet går under: Samfunnsfag, psykologi.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 51 relaterte studier, og det finnes 2 relaterte yrker til utdanningen INTERNASJONALE STUDIER MED HISTORIE (Bachelor)

HISTORIE (årsstudium) i Nettstudier - Skoler Studier

Studieprogrammer som ikke tar opp nye studenter . Antikk kultur og klassiske språk (bachelor) Anvendt matematikk og mekanikk (master - to år Den moderne kvinnebevegelsen har røtter helt tilbake til 1400-tallet, da en litterær debatt om kvinner og kjønn satte i gang. I denne «querelle des femmes» (krangel om kvinnene) deltok også skrivende kvinner, men alltid bare som enkeltpersoner.I 1850-årene begynte kvinner i Storbritannia og USA å danne egne, varige organisasjoner. Disse ble til en sosial bevegelse som arbeidet for.

Lyst på ny utdanning? Vil du kombinere jobb og studier eller er du avhengig av å studere hjemmefra? Finn nettstudiet som passer for deg her All offentlig utdanning i Norge til og med universitetsstudier er i prinsippet gratis. Fra 2006 ble Kunnskapsløftet-06 innført som gjeldende læreplan i skolen. Historie. Skolegang for barn begynte på 1600-tallet og ble innført i Norge på 1700-tallet. Før dagens ordning.

Historie. De første universitetene i USA - Harvard og Yale, ble opprettet av den britiske koloniadministrasjonen for å tilby høyere utdanning og innlede forskning innen naturvitenskap, medisin og jus i den nye verden.I alt 14 høyere læresteder ble opprettet før uavhengigheten i 1779, samtlige langs østkysten.En særegen institusjon var Salem College, opprettet av Brødremenigheten. Utdanning er viktig for fremtiden til hvert enkelt barn, men også for hele samfunn. Det er dagens barn som er morgendagens lærere, leger og ingeniører. De utgjør også fremtiden i land hvor det i dag er krig og konflikt og skal en dag bygge opp igjen alt som krigen har revet ned utdanning som ikke finnes i listen under, velger man den koden som er mest lik med hensyn til faglig innhold og utdanningens nivå, for eksempel 144 Lektor religion/historie 184 Master i teknologiledelse 208 Bachelor/ingeniør - IT/elektronikk/data . Del 4. Utdanningskode Utdanning Geografi og Historie Ta en utdanning i geografi eller historie. Her finner du utdanninger i geografi og historie med flere ulike studieretninger Praktisk-pedagogisk utdanning. er et påbyggingsstudium (60 studiepoeng) som bygger på en bachelor- eller mastergrad. Utdanningen kvalifiserer deg som lærer på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og i videregående skole (trinn 5-13). Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid, ettårig; Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid, toåri

Universitetet i Sørøst-Norge - Historie - utdanning

Utdanning. Utdanning er en viktig investering i fremtiden både for å få jobb og god inntekt. Det er derfor viktig at gutter og jenter har de samme mulighetene til å få høyere utdanning. SSB ser på fordelingen mellom menn og kvinner i utdanning. Siden 1993 har det vært flere kvinnelige studenter enn menn Studietilbudet ved Det humanistiske fakultetet (HF) er en viktig del av breddeuniversitetet NTNU. Fakultetets seks institutt gir utdanning i fagområder som språk og litteratur, kunst og kultur, historie, filosofi, religion og kommunikasjon på bachelor-, master, og doktorgradsnivå Utdanning gir større ulikhet enn innvandrerbakgrunn Publisert 16. september 2020. I et arbeidsmarked som særlig etterspør kvalifisert arbeidskraft, betyr fullført videregående utdanning mer enn innvandrerbakgrunn. Lite utdanning er en like stor barriere for alle, uansett innvandrerbakgrunn

norsk utdanningshistorie - Store norske leksiko

Statens lånekasse for utdanning er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). Lånekassen ble opprettet ved lov av 6. juni 1947; någjeldende lov er av 22. mai 2005. Lånekassen har til formål å støtte videregående og høyere utdanning for å sikre lik adgang for alle studiesøkere, og for å sikre samfunnet tilgang på utdannet arbeidskraft Utdanningssystemet i India følger et 8-2-2-3 løp med åtte år grunnskole, to år ungdomsskole, to år videregående opplæring og tre år høyere utdanning. India har ett av de største utdanningssystemene på verdensbasis med over én og en halv million skoler, over åtte millioner lærere og over 250 millioner barn fra ulike sosioøkonomiske bakgrunner Høyere utdanning tilbys av det kongelige universitetet i Bhutan, som består av flere høgskoler og institutter. Opptak til høyere utdanning baserer seg på vitnemål fra videregående opplæring. Det tilbys fulltids- deltids og distanseundervisning. De fleste programmene leder til en bachelorgrad med varighet på opp til fire eller fem år Historie Media Språk Design Idrett Mekanikk Teknologi Dyr Kunst Musikk Transport Elektro Landbruk 15. april er fristen for å velge høyere utdanning. Dét skaper hodebry Kurs i Eksamensteknikk Rådgiver: - Årets russ bør fortsette studiene Bjørknes Høyskole Studier i Oslo. Sykepleier (tidligere sykepleierske, sykesøster eller bare søster) er en beskyttet yrkestittel som benyttes av personer med høyere utdanning i sykepleie.Sykepleiere jobber i alle deler av helsetjenesten, blant annet i sykehus, ambulansetjenesten, psykisk helsevern, sykehjem, helsestasjoner, hjemmesykepleien, offshore, undervisning, forskning, saniteten i militæret, og ulike administrative.

Temaomtale HIS115 | Historie | Universitetet i Bergen

Bachelor i historie - Universitetet i Sørøst-Norg

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har også ansvar for forskning og integrering Høgskolen Betaniens historie. Fram til 1908 ble alle Betanien-søstre utdannet i Kristiania, men i 1908 begynte Betanien i Bergen å utdanne egne sykepleiere i samarbeid med Bergen kommunale sykehus på Engen. 1. oktober 1923 åpnet Betanien egen sykepleierskole i Kalfaret Alle har rett til videregående opplæring, men det er ikke obligatorisk. Elevene kan velge mellom studieforberedende og yrkesfag. Det er like mange elever som begynner på yrkesfag som på studieforberedende. Elever på yrkesfag går normalt to år i skole og blir deretter lærlinger i en bedrift i to år. Elevene på ;studieforberedende går tre år i skole Videregående opplæring er all opplæring som alene formelt sett bygger på fullført 10-årig grunnskole i norsk grunnopplæring - både grunnskole og videregående opplæring - (bred definisjon) og forholder seg til nasjonalt statlige føringer for organisering av videregående opplæring fastsatt av Kunnskapsdepartementet og overordnet iverksatt av Utdanningsdirektoratet (snever definisjon)

Under hvert enkelt kurs i historie finner du en kursbeskrivelse med all informasjon som er nødvendig for at du skal kunne finne et kurs i historie som passer med dine interesser og ønsker. For å kunne tilby en komplett landsdekkende liste over kurs i historie, samarbeider vi med store annonsetjenester og kursleverandører, samt at vi er tilstede i de viktigste søkemotorene Utdanning til barne- og ungdomsarbeider - og videreutdanning Spesialtilpasset utdanning for voksne som vil ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeidet Videreutdanning og høyere utdanning Ordtak som «lediggang er roten til alt ondt» og «arbeidet adler mannen» viser til hvordan det å være sysselsatt har verdi utover den lønnen man får. Utdanning har også en verdi utover den rent økonomiske, for eksempel gir det mulighet til å fordype seg i sine interesseområder og heve eget kunnskapsnivå

Lektorutdanning i historie: Sørøst-Norge. 417 liker dette. Lektorutdanning i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge er et tilbud til deg, som ønsker å.. Utdanning er mer utslagsgivende enn innvandrerbakgrunn. Når vi betrakter dem med kun grunnskole på den ene siden og dem med videregående eller høyere utdanning på den andre i figur 3, er forskjellene i andel aktive ganske store innad i alle tre befolkningsgrupper

Stillingsannonser: Barnehagelærere og Barne- og ungdomsarbeidere. Søknadsfrist: 29.11.2020. Lærervikariat Åfarnes skole 80% ut skoleåret 2020/202 Avhengig av fagval og praktisk pedagogisk utdanning kvalifiserer utdanninga for undervisning i skuleverket. Yrkesgrupper som lærarar, journalistar, kulturarbeidarar og -administratorar i vid forstand (ABM-sektoren: arkiv, bibliotek, museum) hentar viktig kompetanse gjennom studium i historie Historie eller religion; Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er vegen å gå for deg som har fullført ein mastergrad og som ønsker å bli lærar. Korona. Hva skjer med praksis på lektorutdanningen? UiB jobber for at flest mulig skal kunne gjennomføre utdanningene og ha den kompetansen de trenger for å gå ut i arbeidslivet

Historiekonkurransen - Min familie i historien. 653 liker dette. Min familie i historien er en historiekonkurranse for elever i ungdomsskolen og.. Skal ta privatisteksamener til våren. Men hvor finner jeg pensumliste for hvilke bøker jeg må ha? Haster å finne det ut. Er i disse fagene: - Norsk vg3: bokmål skriftlig (NOR1211), nynorsk skriftlig (NOR1212), og muntlig (NOR1213). - Historie vg3: HIS1003 - Matte vg2, 2P: MAT1015 Noen som vet pen.. Da er maritime studier noe for deg. En maritim utdanning gir gode karrieremuligheter om bord på skip eller på land. I studiene har du tilgang til simulatorer av verdensklasse og kontakt med den maritime næringen gjennom praksis, oppgaveløsing og bedriftsbesøk Videreutdanning for sykepleiere og andre som jobber innen hels NLA Høgskolens historie; NLA Høgskolens verdier; Verdibasert utdanning - for alle. NLA ønsker å løfte studentene ved å se den enkelte, lære dem å se sitt ansvar og gi dem verktøyene og kunnskap til å forvalte dette ansvaret på best mulig måte. Av NLA Høgskolen

Historie - nettbaser

Verdifull utdanning: Du får en kompetanse som er ettertraktet - også i sivilsamfunnet. Sikret jobb: Etter bestått utdanning får du jobb i Forsvaret. Gratis utdanning: Vi dekker kost og losji, og du trenger ikke studielån. En variert skolehverdag: Utdanning i Forsvaret byr på både teori og praksis. Bygge videre: Du kan bygge på utdanningen din, både i og utenfor Forsvaret PPU årsenhet er revidert i henhold til rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning av 21.12.15. Revisjonen av emnene medfører at det ikke kan gis fritak fra de to emnene som PPU årsenhet består av, PPU3210 og PPU3220, på bakgrunn av fullført Ex paed, PPU3110, PPU3120, PU3110D, PPU3120D eller en annen PPU-utdanning fra ILS gjennomført før studieåret 2012-2013 Utdanning innen innovasjon og nyskaping er relevant for alle områder i arbeids- og næringslivet, både innenfor nye og etablerte virksomheter. Spesielt egnet er de for å arbeide innenfor sjømat, akvakultur og annen marin næring. Arbeidsområder kan være innen administrasjon, utvikling, drift og kvalitetssikring Utdanning og livslang læring fremheves som svært viktig, ikke bare for individene, men også for demokrati, samfunnsutvikling, økonomisk vekst, velferd og sysselsetting i Europa. Samarbeidet på utdanningsområdet drives fram ved hjelp av den såkalte åpne koordineringsmetoden (Open Method of Coordination, OMC) HVL Historie. 325 likar. Velkomen til historikarmiljøet ved Høgskulen på Vestlandet

Verden har mensen

Etter 40 år har Utdanning Nord lang historie og erfaring fra samarbeid mellom de nordiske landene. I årenes løp har studieretningene vekslet og tilbudet blitt bredere. Den grunnleggende tanken om å kunne tilby voksne studenter for Sverige, Norge og Finland de samme utdanningene på alle tre språk og med mulighet til å jobbe i alle de tre landene, har imidlertid hele tiden gjennomsyret. Utdanning - Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi. Startsida; Enheten; Utdanning Instituttet tilbyr fleire ulike modular. Dette kan vere eit heilt studieprogram (bachelor/master), årsstudium eller enkeltemne. Vil du.

Norsk utdanningshistorie - Wikipedi

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap - AHKR - samlar fire tradisjonsrike og nærståande fag under felles tak. Instituttets mål er å ivareta og styrke fagas identitet og samtidig drive tverrfagleg og nyskapande samarbeid innan forsking og undervisning Historie er historie. Man kan fint lese seg opp på pensumet ved å bruke andre historiebøker eller informasjon online. Det er muligens mest optimalt hvis man følger bøkene som blir brukt i pensum, men historie er historie, og det er uansett mye overlappende informasjon Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet Høyere utdanning: Ta høyere utdanning på nett - få vitnemål fra anerkjente og ledende høgskoler og universiteter. Motiver for videreutdanning Med NKI Nettstudier kan du ta en videreutdanning og etterutdanning for å bli tryggere i nåværende jobb, for å tilegne deg ny kunnskap til en annen stilling eller for å starte i en helt ny retning

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Oslo er en ettårig lærerutdanning som passer for deg som trives med mennesker, som liker å lede, evner å samarbeide og kan sette eleven i fokus Temaside for regjeringens utdanningspolitikk - barnehage, skole, videregående opplæring, høyere utdanning, høyskoler - universiteter, læring og kompetanse NKI Nettstudier tilbyr fullverdig utdanning på nett, til deg som trenger fleksibilitet i studiene

Udir har ansvar for barnehager, grunnskoler og videregående opplæring. Her kan du finne rammeplan, læreplaner, eksamensinformasjon med mer Utdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og eldre 1 Publisert 20. juni 2019; 2013 2018; I alt I alt Menn Kvinner; 1 SSB mangler opplysning om utdanningsnivå til mange innvandrere. Fra og med 2014 inneholder tall for utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen Vi tilbyr studier innenfor mange ulike felter. Se hele vårt studietilbud for å finne studiene som passer best for deg Lær Historie - Høyere utdanning i Kristiansand med en lokal eller online Historie - Høyere utdanninglærer - 97 % fornøyde elever

Skole og utdanning i Norge - Store norske leksiko

Studier - Utdanning - Institutt for Musikk. Studier ved Institutt for musikk. Studier ved Institutt for musikk. Studieprogrammene ved Institutt for musikk har i stor grad praktiske og praktisk-teoretiske tilnærminger til undervisningen. Det er mulig å studere utøvende musikk, musikkvitenskap, musikkteknologi og dansevitenskap Cappelen Damm Undervisning tilbyr fagbøker, lærebøker og digitale ressurser til barnehage, grunnskole, videregående, voksenopplæring, høgskole, universitet og profesjon

Vurderer du å studere historie? Les dette først! - utdanning

Logg inn på min.utdanning.no med din Feide-id. Dersom du ikke har Feide-id kan du opprette din egen profil på utdanning.no - helt gratis For å bli lærer i videregående må du altså ha ha en bachelor eller helst master i et undervisningsfag, for eksempel historie, og 60 studiepoeng i Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Tar du 60 studiepoeng i flere undervisningsfag, kan du undervise i dem også, for eksempel samfunnsfag, norsk/nordisk, engelsk, matematikk og lignende I dag legger han frem stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning. 27.01.2017 Meld. St. 16 (2016-2017) - Kultur for kvalitet i høyere utdanning Egen utdanning for yrkesfaglærere som vil bli lærerspesialister. Vurdering for læring i historie - til nytte eller besvær? Vurdering for læring er et pedagogisk konsept som griper om seg, og som også gjenspeiles i de nye læreplanene

Akademiet - Historie - utdanning

historie - høyere utdanningkurs i hjemmet for Høyere utdanning 2 lærere i Fredrikstad. Utforsk de ulike profilene fritt og kontakt den optimale læreren som oppfyller dine kriterier (pris, utdanning, tilbakemeldinger, undervisning i hjem eller over webcam). I følge vår kandidatundersøkelse fra 2015 har studenter med bakgrunn i språk og historie en begynnerlønn på 479 000,- Dette lærer du hos oss. Gjennom årsstudiet i norsk får du økt kjennskap til norsk språk og litteratur, og hvordan disse har påvirket og blitt påvirket av det norske samfunnet gjennom tidene Utdanning 2005 Ungdom med innvandrerbakgrunn i norsk utdanning 71 2000, Aamodt og Stølen 2003, Opheim 2004). Elever med ikke-vestlig bakgrunn og majoritetselever skiller seg fra hveran-dre når det gjelder slike bakgrunnsfor-hold. Derfor er det viktig å ta hensyn til slike forhold når en ser på elever med innvandrerbakgrunn og. Utdanningsvalg er et sentralt fag for å bidra til å gjøre elevene i stand til å ta gode utdannings- og yrkesvalg. Faget skal bidra til at elevene utvikler en trygg identitet og til at de skal kunne ta valg ut fra egne interesser og forutsetninger Er du interessert i kultur og historie, vil du lære å drive kulturprosjekter? Fascinert av språk eller bor det en forfatter i deg? Les mer her

Kina av Torbjørn Færøvik (Innbundet) - ReiseskildringerForfatter Aleksander GammeHattrem Unicef

- Utdanning er viktig i arbeidslivet fordi det signaliserer at du er en intelligent person. - Utdanning viser dessuten fram for potensielle arbeidsgivere at du er en konform person, en som kan tilpasse seg. Du er en som gjør det du får beskjed om. Arbeidsmarkedet belønner deg for dette. Ikke for evnene dine eller kunnskapen din I dette emnet skal du lære om politiets historie, rolle, funksjoner og oppgaver i samfunnet. Emnet tar også opp maktforhold, sosial kontroll og sosial ulikhet. Det faglige innholdet er fra filosofi, historie, statsvitenskap og sosiologi. Arbeidskrav: Skriftlig oppgave i gruppe Vurdering: Individuell skriftlig skoleeksame Hos K2 Utdanning kan du ta studiespesialiserende fag som Norsk muntlig og skriftlig, Matematikk (1PY + 2PY), Engelsk, Naturfag, Samfunnsfag og Historie. Undervisningen gjennomføres i klasserom p

 • Funksjonsoppgaver.
 • Liberalerna viktiga frågor.
 • Arbeitsamt cloppenburg ausbildungsplätze.
 • Kevin can wait leah remini.
 • Klitschko letzter kampf video.
 • Dibbersen oldtimertreffen 2017.
 • Kapele weselne limanowa.
 • Honningristede mandler.
 • Kindle drm entfernen ohne seriennummer.
 • Ovnsbakte mandelpoteter oppskrift.
 • Vi bygger pc for deg.
 • Watch family guy streaming free.
 • Hoteller i dokka norge.
 • Eda erol elif dizisinde oynadımı.
 • Sykemelding angst depresjon.
 • Eggeskiller.
 • Tanzreisen 2018.
 • Bose quietcomfort 25 trådløs.
 • Fifa women's world cup 2018.
 • Downhill fahren.
 • Monetære betydning.
 • Treningstopp nike.
 • Tynnfibernevropati undersøkelse.
 • Sognsvann vettakollen frognerseteren.
 • Helsport nordmarka tarp.
 • Jesus liv.
 • Freitag taschen hamburg.
 • Sprøytemiddel gulrot.
 • Er butikkene i london åpne i påsken.
 • Hva er blodsirkulasjon?.
 • Små svarte fluer.
 • Ευχετηριες καρτες για γιορτη.
 • Rif best value procurement.
 • First date uk.
 • Gps fahrradcomputer test 2017.
 • Tellus 7.
 • Msg landau stundenplan.
 • Markedsundersøkelse mal.
 • Forskudsopgørelse 2018 hvornår.
 • Subclavia.
 • Cromova 18 rockwell.